The Blog

Search Results for: tauris siesta

TAURIS Siesta: Cesta k adaptivnosti

Autor: Adrián Podskľan | Datum: 5.8.2015

Budování a rozvoj adaptivní organizace TAURIS SiestaV středoslovenském městečku s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanosti přesahující 30% vznikla v roce 1992 privatizací státního podniku Masný průmysl v Rimavské Sobotě akciová společnost TAURIS a za dobu své existence se přeměnila na moderní masokombinát, schopný působit na trzích EU.  Její součástí od roku 1993 byla také společnost TAURIS Siesta, která zajišťovala maloobchodní a velkoobchodní prodej výrobků značky TAURIS. Mimo skutečnosti, že silnou stránkou společnosti TAURIS Siesta byl prodej plného sortimentu kvalitně opracovaného masa a širokého sortimentu řeznických specialit byla tato organizace velice pozoruhodná svou cestou k adaptivnosti a svou firemní rodinou kulturou založenou na důvěře. Šéfové a její zaměstnanci si neustále opakovali slova řeckého bankéře a právníka Demosthenese, který řekl: Ze všech kapitálu je v obchodě nejproduktivnější důvěra, a pokud to nevíte, nevíte nic.

Šéfové společnosti TAURIS Siesta se nikdy nehlásili do manažerských soutěží a žebříčků nejlepších společností. Přitom pomocí unikátní diverzifikace dostali firmu na správní cestu k adaptivnosti a mezi slovenskou špičku mezi národními maloobchodními a velkoobchodními prodejci s vlastními podnikovými prodejnami s nadregionální působnosti podle inspirace od Baťů.

Recept TAURIS Siesta na úspěch v podnikání měl několik unikátních ingrediencí: jednoduchý a vysoce kvalitní slovenský design prodejní pod značkou „Zlatý býk“, diverzifikace, neexistence hierarchizace a byrokrace, rychlý přenos informací, rychlé rozhodování, rychlá reakce na změny v okolí, více důvěry a méně intrik, rodinná kultura založená na nadšení a radosti z práce, inovace a kvalita prodávaných produktů a sortimentu tovarů, flexibilita, štíhlost a autonomní prodejní jednotky s dennodenním vyhodnocováním vytvořených hodnot a neustálé učení se. Součástí flexibilního systému řízení v TAURIS Siesta bylo vlastní výcvikové a školicí středisko zaměřené na rozvoj praktických zručnosti, pozitivního, štíhlého a ekonomického myšlení přes učení se přebírat odpovědnost a podnikat – spolupodnikáním při vedení autonomní prodejní jednotky.

Účelem našeho podnikání v TAURIS Siesta bylo inovační využívání zdrojů podniku k uspokojování zákazníka s cílem vydělávání peněz. Na cestě k adaptivnosti této organizace jsme nejdřív museli zavést pracovní postupy a sdělit je všem lidem ve firmě. Museli mít písemnou formu. Druhou podmínkou bylo definovat strukturu řízení. Na základě těchto dvou bodů každý člověk ve firmě věděl, co je jeho povinností. Tím, že se všechny procesy standardizovali, nedostali pracovníci možnost realizovat pracovní postup jiným způsobem, než bylo definováno. Možná si řekněte, že to odporuje zásadě, aby každý pracovník přicházel s novými nápady a zlepšoval tak procesy, opak je však pravdou. Inovace procesů a produktů musí být zabezpečena jiným způsobem. Jakmile totiž necháte podřízené, aby určovali způsob, jakým se bude daná práce vykonávat, vznikne chaos. Proto šéfové TAURIS Siesta trávili mnoho času v terénu při přímém rozšiřování obzoru nejen o konkurenci a zákaznících, ale také při analyzování trendů v lokalitách, kde měli umístěné své prodejní jednotky. Na prodejních jednotkách a přímo na místě, kde se prováděli pracovní činnosti, hledali spolu se svými spolupracovníky možnosti zlepšení procesů, produktů, cenotvorby, podpory prodeje a podmínek pro práci. Takto získané poznatky po pečlivém zvažování proč a také co zlepšovat i na základě diskusí na sezení obchodu a marketingu a prezídiu skupiny podniků TAURIS pomocí neustálého zlepšování a inovací implementovali do praxe s cílem být neustále jedinečný a tou správnou volbou pro zákazníka.

Každá firma tak jako TAURIS Siesta hledá svou vlastní konkurenční výhodu, díky které může přežít na trhu, upevňovat svou pozici a zajišťovat si budoucnost. Zdroje konkurenční výhody nejsou statické a mění se v čase. To, co fungovalo v minulosti, už v současnosti stačit nemusí. Proto je neustále hledání cesty k udržení konkurenceschopnosti jednou z nejdůležitějších činností podniku. Pokud se totiž podnik neustále nepřizpůsobuje vnějšímu okolí, tento smysl mu otupí. Potom je jen otázkou času, kdy ho konkurenti doběhnou a předeženou. A začít je zapotřebí u nalezení vlastního způsobu adaptivnosti,

 

Adrián Podskľan AP Solution – APS Knihovnička: Neustálý rozvoj zlepšování, adaptivního a štíhlého myšlení

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

library-1147815_640

Na této stránce poskytujeme k studiu publikace zdarma prostřednictvím tipů na odkazy týkající se problematiky budování a zlepšování vitální adaptivní organizace s lokálním ekosystémem, adaptivního řízení výkonností a vytváření míru prostřednictvím efektivního boje proti chudobě a znečisťování životního prostředí; přičemž tržní hodnota jednoho tipu na odkaz je od 1 000.- Kč do minimálně 50 000.-Kč. Cena samozřejmě závisí od situace a schopností využití získaných informací. Odkazy na publikace jsou seřazeny podle zaměření a doporučujeme je i pro AEPM vzdělávání – programu distančního podnikatelského a manažérského učení praxí pro všímavou a znalostní službu veřejnosti. Stačí si jen vybrat odkaz na publikaci, o kterou máte zájem, kliknout a začít studovat! O profesionální expertní pomoci a podpoře se dozvíte po kliknutí na odkaz TADY

Za peníLUB615546_Podsklanadaptivnize si nenechte také ujít publikaci Adriána Podskľana a kol. “ADAPTIVNÍ ORGANIZACE“, která je jedinečná tím, že překonává tradiční pohledy na organizaci podniku, které se ukázaly jako nedostačující: centralizace, hierarchie apod. Publikace je zpracovaná na vysoké polygrafické úrovni a vydalo ji nakladatelství Management Press v dubnu roku 2015. Táto kniha je určená každému, jehož zájmem není pouze dosažení okamžitého zisku, ale i sociální rozměr podnikání a to, co zanechá dalším generacím. Autoři staví na svých rozsáhlých vědomostech a zkušenostech z praxe a využívají konkrétních příkladů reálných firem. Zároveň připomínají jednoduchá, ale funkční pravidla, a o to důležitější pravidla selského rozumu, na které někdy ke své škodě zapomínáme. Většinu honoráře z prodeje každého jednoho výtisku této publikace autoři chtějí věnovat společnosti Maturus o.p.s., která podporuje absolventy Jedličkova ústavu a škol v jejích pracovním zařazení a nadaci ZET prof. Milana Zeleného. Neváhejte si jedinečnou knížku včas zakoupit přímo u vydavatele nebo u prodejců odborných publikací, kteří s vydavatelem spolupracují (Například MartinusKníhkupectví NeoluxorKnihy DobrovskýDobré knihyGorila (SVK) a mnoho jiných)!!!

 # VITÁLNÍ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE 

 1. ADRIÁN PODSKĽAN A KOL.: ADAPTIVNÍ ORGANIZACE – DOPLŇUJÍCI UKÁZKA Z PUBLIKACE
 2. ADRIÁN PODSKĽAN: KNIŽNÍ KNOKAUT PRO BYROKRATY
 3. ADRIÁN PODSKĽAN: BÝT ČI NEBÝT ADAPTIVNÍ ORGANIZACE?
 4. ADRIÁN PODSKĽAN A KOL.: BUDOVÁNÍ A ROZVOJ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE
 5. ADRIÁN PODSKĽAN A KOL.: RYCHLÁ DIAGNOSTIKA ADAPTÍVNOSTI
 6. ADRIÁN PODSKĽAN: ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ V ÉŘE ŠPIČKOVÝCH TECHNOLOGIÍ
 7. ADRIÁN PODSKĽAN: TAURIS SIESTA: NA CESTĚ K ADAPTIVNOSTI
 8. ADRIÁN PODSKĽAN: NAKUPOVAT DRAZE A PRODÁVAT LEVNĚ JE NENORMÁLNÍ!
 9. ADRIÁN PODSKĽAN: MYŠLENÍ NA CESTĚ K ADAPTIVITĚ
 10. ADRIÁN PODSKĽAN: SVĚT SE MĚNÍ. ADAPTUJTE SE!
 11. ADRIÁN PODSKĽAN: CELOSVĚTOVÁ TRANSFORMACE A SKRYTÝ POTENCIÁL NÁRODNÍCH ADAPTIVNÍCH ORGANIZACÍ
 12. ADRIÁN PODSKĽAN: JAK TO FUNGOVALO U BAŤŮ?
 13. ADRIÁN PODSKĽAN: V ČEM SPOČÍVÁ ÚSPĚCH FIRMY TOYOTA?
 14. ADRIÁN PODSKĽAN: VŮDCE JAKO SLUŽEBNÍK A NOSITEL ZNALOSTÍ
 15. ADRIÁN PODSKĽAN: JAK REAGOVAT NA ZMĚNY A POŽADAVKY TRHU
 16. ADRIÁN PODSKĽAN: JAK ADAPTIVNÍ ORGANIZACE MĚŘÍ VÝKONNOST
 17. MIROSLAV BRAVÍŘ: PŘÍSTUP TOMÁŠE A JANA A. BATI K ŘÍZENÍ
 18. OSOBNOST: JAN ANTONÍN BAŤA – ZAPOMENUTÝ KRÁL ŠEVCŮ
 19. JAN ANTONÍN BAŤA: ŽIVITELSTVÍ
 20. STANISLAV VRBÍK: KDO TO VLASTNĚ BYL, TEN GENIÁLNÍ PODNIKATEL TOMÁŠ BAŤA?
 21. PŘÍBĚH PODNIKATELSKÉHO FENOMÉNU
 22. ZDENĚK POKLUDA: TOMÁŠ BAŤA BY NAŠIEL SPÔSOB AKO KONKUROVAŤ ČÍNE
 23. HUGO VAVREČKA: BATISMUS – PRACOVNÍ FILOSOFIE A DÍLO SOCIÁLNÍ
 24. DUŠAN BUKVA: NEVŠEDNÍ SVĚDECTVÍ O MYŠLENKÁCH, JEJICHŽ PŘÍTOMNOST BYCHOM POTŘEBOVALI I DNES
 25. PAVEL HAJNÝ: MORÁLNÍ ZÁVĚŤ TOMÁŠE BATI
 26. M. STŘÍTESKÝ: TVŮRČÍ ODKAZ TOMÁŠE BATI SOUČASNÝM PODNIKATELŮM
 27. M. STŘÍTESKÝ: TVOŘIVOST V PODNIKATELSKÉ PRAXI
 28. JEDNODUCHOST A PROSTOTA
 29. MILAN ZELENÝ, JÁN KOŠTURIAK, PETER KRIŠTOFOVIČ A KOL.: PANELOVÁ DISKUZE O NOVÝCH TRENDECH PŘI ŘÍZENÍ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE NA UTB ZLÍN V R. 2015
 30. MILAN ZELENÝ: THE ECONOMY AS A COMPLEX ADAPTIVE ORGANISM
 31. MILAN ZELENÝ: V EURÓPE NIKTO NEHĽADÁ TALENTY
 32. MILAN ZELENÝ: SÍTĚ – MODEL PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
 33. MILAN ZELENÝ: AUTOPOIESIS (SEBEORGANIZACE) V SÍTÍCH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
 34. MILAN ZELENÝ: SAMOOBSLUHA A SÍTĚ SDÍLENÍ
 35. MILAN ZELENÝ: PROČ JSOU SÍTĚ MALÝCH PODNIKŮ NUTNOSTÍ?
 36. MILAN ZELENÝ: SÍTĚ SPOLUPRÁCE – HLEDÁME VŮDCE
 37. MILAN ZELENÝ, JÁN KOŠTURIAK: VLASTNÍ SOUSTAVA ŘÍZENÍ A STRATEGIE RUSTŮ
 38. ALŽBETA KIRÁĽOVÁ: JAK PŘEŽÍT V NOVÉM SVĚTĚ PODNIKÁNÍ
 39. JACK A SUZY WELCHOVI: PROBLÉMY S MNOHOSTUPŇOVÝM ŔÍZENÍM
 40. BYROKRACIE
 41. ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ PODLE MAXE WEBERA
 42. PAVEL KOHOUT: VÝHODY A NEVÝHODY BYROKRACIE
 43. JAKOU ZVOLIT VE FIRMĚ ORGANIZAČNÍ STRUKTURU
 44. ENDRÉ TÓTH: MANAŽERSKÉ DILEMA: ORGANIZOVAT NEBO ŘÍDIT?
 45. JIŘÍ PLAMÍNEK: VEDENÍ LIDÍ, TÝMŮ A FIREM – PRAKTICKÝ ATLAS MANAGEMENTU
 46. PROČ BUDOVAT ADAPTIVNÍ KULTURU ORGANIZACE
 47. JIŘÍ PLATEK: PROČ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE?
 48. JIŘÍ PLATEK: TAJEMSTVÍ ADAPTIVNÍCH ORGANIZACÍ?
 49. JIŘÍ PLATEK: JAK FUNGUJÍ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE?
 50. DESET DOVEDNOSTÍ V ROCE 2020
 51. PROČ JE ADAPTIVNÍ IKEA   
 52. FUNGUJÍCÍ ČESKÁ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE FOSFA
 53. FOSFA, MILAN ZELENÝ: STRATEGICKÝ MODEL ZIPFES
 54. SVĚT DOBÝVAJÍCÍ ČESKÁ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE LINET
 55. PIVOVARNÍK STANISLAV BERNARD: ZAMĚSTNANCI JSOU KLÍČEM K ÚSPĚCHU I NEÚSPĚCHU
 56. BMW A ADAPTIVE PERFOMANCE SOLUTION
 57. BMW MANAGEMENT SYSTEM
 58. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
 59. 14 PRINCIPLES OF THE TOYOTA WAY
 60. PROAKTIVNÍ, SENZITIVNÍ A ŠTÍHLE MYŠLENÍ V PODÁNÍ TOYOTY
 61. PODIVÍN RICARDO SEMLER DUPE PO ODKAZU TAYLORA A BATI
 62. RICARDO SEMLER: RADIKÁLNÍ FORMA FIREMNÍ DEMOKRACIE
 63. ZAPPOS: OD ŠÉFŮ K OPIČÁKŮM, OD OPIČÁKŮ KE SPOJKÁM
 64. FRANTIŠEK ČUBA A AGROKOMBINÁT SLUŠOVICE
 65. JZD SLUŠOVICE – VIDEO
 66. PRVNÍ DÁMA HEWLETT-PACKARD: DOT.COM BUBLINA UŽ DEFINITIVNĚ SPLASKLA
 67. HOW GOOGLE´S LARRY PAGE BECAME RESPONSIBILITY ENTREPRENEUR
 68. SIMON SINEK: JAK VELCÍ VŮDCI MOTIVUJÍ K AKCI (PŘÍKLAD APPLE) – VIDEO PŘEDNÁŠKA
 69. SIMON SINEK: START WITH WHY
 70. KEVIN SEGAL: ZA ÚSPĚCHEM APPLU STOJÍ JEDNODUCHOST
 71. KEVIN SEGALL: ŠÍLENĚ JEDNODUCHÉ
 72. CESTA STEVA JOBSA A APPLE K ADAPTIVNÍ ORGANIZACI – VIDEO PŘEDNÁŠKA
 73. BUILDING A COMPANY THE STEVE JOBS WAY: A POSSITIVE DEVIANCE APPROACH TO STRATEGY
 74. JUSTIN BARISO: STARBUCKS JUST MADE A HUGE ANNOUNCEMENT THAT EVERYONE CAN LEARN FROM
 75. PHILIPS: PŘECHOD OD LINEÁRNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ K OBĚHOVÉMU
 76. KATHY CAPRINO: 6 ESSENTIAL WAYS TO BUILD A POSITIVE ORGANIZATION
 77. OVERCOMING RESISTANCE TO CHANGE – ISN’T IT OBVIOUS? – VIDEO UKÁZKA
 78. JIŘÍ STÝBLO: LEADERSHIP MANAŽERSKÝCH TALENTŮ
 79. JIŘÍ STÝBLO:ZPŮSOBILOSTI JAKO MĚRÍTKO BUDOUCÍCH ÚSPECHŮ
 80. JIŘÍ STÝBLO: PŘÍPRAVA LIDÍ NA OBTÍŽNĚ PŘEDVÍDATELNOU BUDOUCNOST
 81. EMPLOYE EMPOWERMENT
 82. EMPOWERMENT KOUČINK
 83. JÁN KOŠŤURIAK: OD RIADENIA K SLOBODE
 84. JÁN KOŠŤURIAK: OD ZAMESTNANIA K POVOLANIU
 85. JÁN KOŠŤURIAK: TRADIČNÍ ORGANIZACE JE OHROŽENÝ DRUH
 86. KAREL SLINTAK: TEORIE ADAPTIVITY
 87. BOŘIVOJ BRDIČKA: SOUČASNÝ STAV VÝVOJE SYSTÉMU ADAPTIVNÍHO ŘÍZENÍ VÝUKY
 88. LUCIE VACLAVKOVÁ: FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH
 89. LENKA SVOBODOVÁ: FLEXIBILITA – JEJÍ VÝHODY I PROBLÉMY
 90. JAROSLAV PROCHÁZKA: JAK AGILE A LEAN POMÁHAJÍ KE ŠTĚSTÍ?
 91. ŠIMPEL TAKAHAŠI: HRA, KTORÁ VÁM NAŠTARTUJE MYŠLIENKY. A MOŽNO ZACHRÁNI PRÁCU
 92. ONADNES.CZ – DIETA PODLE ZAMĚSTNÁNÍ: CO JÍST PŘI PRÁCI V KANCELÁŘI A CO PŘI SMĚNÁCH
 93. MILOSLAV HUBATKA: ÚSPĚŠNÍ VYCHOVÁVAJÍ SVÉ DĚTI JINAK
 94. SPECIFIKA A VÝHODY A NEVÝHODY MALÝCH, STŘEDNÍCH A VELKÝCH PODNIKŮ
 95. CISCO´S JOHN CHAMBERS ON THE DIGITAL ERA
 96. ÚVAHA: JAK KOLABUJÍ IT GIGANTI
 97. INOVÁTOROVO DILEMA CO JSOU TO DISRUPTIVNÍ TECHNOLOGIE
 98. ČTYŘI DISRUPTIVNÍ SÍLY SOUČASNOSTI
 99. TOTÁLNÍ DIGITALIZACE A ČESKO: NASKOČÍME NA DISRUPTIVNÍ VLNU, NEBO NÁS ZAVALÍ?
 100. TECHNOLOGIE, KTERÉ TÉMĚŘ JISTĚ ZMĚNÍ NÁŠ ŽIVOT, BUSINESS I EKONOMIKU
 101. DISRUPTING BELIEFS: A NEW APPROACH TO BUSINESS MODEL-INNOVATION
 102. THE 10 BUSINESS MODELS OF DIGITAL DISRUPTION (AND HOW TO RESPOND TO THEM)
 103. CLAYTON M. CHRISTENSEN, MICHAEL E RAYNOR, RORY MCDONALD: WHAT IS DISRUPTIVE INNOVATION?
 104. INTERNET PO DRÁTECH? BRITŠTÍ VĚDCI POPRVÉ PŘENESLI DATA PŘES ROZVODNOU SÍŤ
 105. HBR ARTICLE: THE TRANSFORMATIVE BUSINESS MODEL
 106. KYBERNETIK VLADIMÍR MAŘÍK: DOBA SCI-FI JE TU. DĚLNÍK SI POPOVÍDÁ S VÝROBKEM
 107. BAC MONO A REVOLUČNÍ NEJPEVNĚJŠÍ MATERIÁL NA SVĚTĚ
 108. DVA NOVÉ VLÁKNITÉ MATERIÁLY PRO 3D TISK: PET A VYSOKOÚČINNÉ PLA VLÁKNO
 109. KAREL JAVŮREK: MAGNETIT JE PŘÍSLIBEM TISÍCKRÁT RYCHLEJŠÍCH ČIPŮ
 110. PAMĚŤ, KTERÁ PŘEŽIJE LIDSTVO. VĚDCI VYTVOŘILI NANOTECHNOLOGICKÉ SKLO S PAMĚTÍ 360 TERABAJTŮ DAT
 111. SCIENCEMAG.CZ: ÉRA EXPONENCIONÁLNÍHO RŮSTU FIREM
 112. JANA BOHUTÍNSKÁ: JAK PŘEŽÍT, KDYŽ SE JISTOTY TŘESOU V ZÁKLADECH? ZÁLEŽÍ NA VAŠI BYZNYS DNA
 113. DALIBOR DĚDEK: JSME ODPŮRCE DIGITÁLNÍHO ROKOKA
 114. JIŘÍ HLAVATÝ: RECEPT NA ÚSPĚCH? VĚŘÍM LIDEM!
 115. RECEPT NA VÝHRU: JMENUJI SE JIŘÍ HLAVATÝ, JSEM ÚSPĚŠNÝ A NEKRADU
 116. PAVEL VOSOBA: STAREJME SE O SVŮJ PROSPĚCH. STÁT BUDE BOHATNOUT, MY CHUDNOUT
 117. PAVEL VOSOBA: NEBERTE LIDI S VLASTNÍM POHONEM, ROZVRÁTÍ FIRMU
 118. MICHAL KAŠPÁREK: OSLIZLÉ NA POVRCHU, VÝŽIVNÉ UVNITŘ. “SEDM NÁVYKŮ” JE JAKO OVOCNÝ KNEDLÍK
 119. FIRMA BEZ ŠÉFA? VE ŠVÉDSKU TO ZKUSILI A ZAMĚSTNANCI JSOU VELMI SPOKOJENI
 120. OD NULY K JEDNČCE OD PETERA THIELA – VIDEOSHRNUTÍ
 121. ZAČÍNAL OD NULY, DNES JE FIRMA MARTINA POŠE SOUČÁSTÍ ČÍNSKEHO HOLDINGU

VÝHLEDY, PRŮZKUMY A STUDIE  

 1. PETR ŠÍDLO: STANE SE HR ŽOLÍKEM VE HŘE O INOVAČNÍ KULTURU?
 2. DELOITTE: THE FUTURE OF CORPORATE LEARNING
 3. ČESKÉ MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY PODALI TISÍCE PATENTŮ
 4. ZAMĚSTNANCI MAJÍ ČÍM DÁL MÉNĚ PRÁV, UKAZUJE NOVÉ SROVNÁNÍ
 5. ITUC GLOBAL RIGHTS INDEX: WORKERS’ RIGHTS WEAKENED IN MOST REGIONS, WORST YEAR ON RECORD FOR ATTACKS ON FREE SPEECH AND DEMOCRACY
 6. CISCO: STUDIE O PŘIPRAVENOSTI REAGOVAT NA ZMĚNY
 7. PRŮZKUM AMSP ČR: NÁZORY PODNIKATELŮ NA MODERNÍ METODY ŘÍZENÍ – KFÚ JSOU PRUŽNOST, FLEXIBILITA JEDNÁNÍ A RYCHLOST DODÁVKY
 8. PRŮZKUM HAY GROUP: EVROPSKÉ FIRMY JSOU MÁLO FLEXIBILNÍ
 9. KEVIN LEAHY: HLAVNÍ TRENDY SOUVISÍCÍ S DIGITALIZACI PODNIKŮ
 10. ADIDAS CHCE PŘESUNOUT ČÁST VÝROBY Z ČÍNY ZPĚT DO EVROPY
 11. GARTNER’S TOP 10 STRATEGIC TECHNOLOGY TRENDS FOR 2017
 12. TOP 10 TECHNOLOGICKÝCH TRENDŮ PRO ROK 2017
 13. MLADÍ LIDÉ MĚNÍ POSTOJE. ŠPLHAT V KARIÉŘE JAKO PO ŽEBŘÍĆKŮ NEMÍNÍ
 14. ZUZANA KEMENYOVÁ, JANA NIEDERMEIROVÁ: MLADÍ SE CHTĚJÍ CÍTIT V PRÁCI DOBŘE A UPLATNIT SVÉ NÁPADY. JE TO PRO NĚ DŮLEŽITEJŠÍ NEŽ PLAT
 15. JAN HORČÍK: ÉRA ROPY KONČÍ. ZAČAL VĚK INFORMACÍ
 16. MICHAEL HOVORKA: ŠÉFOVÉ ČESKÝCH FIREM STÁLE VÍCE ŠIKANUJÍ SVÉ ZAMĚSTNANCE. JAK MOBING POZNAT?
 17. KONTEXT: ROK 2017 BUDE VE ZNAMENÍ DISRUPCE

 

# BAŤA MANAGEMENT SYSTEM A PODNIK JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS  

 1. ADRIÁN PODSKĽAN: STRATEGIES FOR A SUSTAINABLE GROWTH
 2. ADRIÁN PODSKĽAN, PETER SAKÁL: FROM FUTURISTIC MARKETING TO THE MONITORING OF ENVIRONMENTAL COSTS
 3. PANARCHY DIAGRAM
 4. MILAN ZELENÝ: BAŤA MANAGEMENT SYSTEM
 5. MILAN ZELENÝ: CESTY K ÚSPĚCHU: TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY ŘÍZENÍ BAŤA – ČAST. A
 6. MILAN ZELENÝ: CESTY K ÚSPĚCHU: TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY ŘÍZENÍ BAŤA – ČAST. B
 7. MILAN ZELENÝ: CESTY K ÚSPĚCHU: TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY ŘÍZENÍ BAŤA – ČAST. C
 8. MILAN ZELENÝ: CESTA K ÚSPĚCHU
 9. MILAN ZELENÝ A SPOL.: PODNIK JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS
 10. MILAN ZELENÝ: UČME SE LÁSCE K PODNIKÁNÍ, NEJEN K PENĚZŮM
 11. MILAN ZELENÝ: JAN. A. BAŤA – MYŠLENÍ, ŘÍZENÍ, PODNIKÁNÍ
 12. MILAN ZELENÝ: TRANSFORMATION AND METAMORPHOSIS OF ECONOMY
 13. MILAN ZELENÝ: CO JE SOUSTAVA ŘÍZENÍ BAŤA?
 14. MILAN ZELENÝ: ŽIVÁ ORGANIZACE A ORGANIZACE ŽIVOTA
 15. JAN TRUNEČEK: BIOLOGICKÝ PŘÍSTUP K PODNIKOVÉMU ŘÍZENÍ
 16. JÁN KOŠTURIAK: PRINCIPY V MANAGEMENTU A V PODNIKÁNÍ
 17. GABRIELA KONCITIKOVÁ: PRINCIPY SYSTÉMU ŘÍZENÍ BAŤA – INSPIRACE PRO SOUČASNOST
 18. BAŤOVA SOUSTAVA ŘÍZENÍ
 19. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ BAŤOVYCH ZÁVODŮ ZA PRVNÍ REPUBLIKY
 20. OLGA GIRSTLOVÁ: PODNIK JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS – KONKURENČNÍ VÝHODA
 21. OLGA GIRSTLOVÁ: JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ LIDI
 22. ANDREJ KOPČAJ: FIRMA JAKO ŽIVÝ SYSTÉM – VIDEO PŘEDNÁŠKA
 23. KYOCERA MANAGEMENT SYSTEM
 24. KYOCERA – KOLÉBKA AMÉB
 25. AMÉBA (ORGANIZAČNÍ STRUKTURA)
 26. JAK FUNGUJE INOVAČNÍ PODNIKOVÝ MODEL AMÉBA
 27. NEZVYKLÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY: AMÉBA
 28. STAYING IN BUSINESS FOREVER: HOW TO CREATE A 100-YEAR COMPANY
 29. WHAT HAPPENED TO THE FIRST FORTUNE 500?
 30. RADAR: NEJSTARŠÍ FIRMY NA SVĚTĚ, V ČECHÁCH A CO SPOJUJE TY ÚSPĚŠNÉ
 31. ARIE DE GEUS: THE LIVING COMPANY
 32. TOMÁŠ BAŤA: ÚVAHY A PROJEVY
 33. TRANSFORMATION IN ECONOMICS
 34. CHARLIE CHAPLIN: NEJPROSLULEJŠÍ PROJEV V DĚJINÁCH – VIDEOZÁZNAM
 35. FRED KOFMAN: CONSCIOUS BUSINESS
 36. JEFF BEZOS: GLOBÁLNÍ SAMOOBSLUHA
 37. OČIMA EXPERTŮ: HLEDÁME NOVÉHO BAŤU
 38. DLOUHOVĚKOST FIRMY NEZAJISTÍTE JEJÍ RESTRUKTURALIZACI A ANI PŘES IPO
 39. PAVLÍNA KALOUSOVÁ, TOMÁŠ RAK: CHCETE TU BÝT I ZA 100 LET (UDRŽITELNÉ PODNIKÁNÍ V PRAXI)
 40. DLOUHOVĚKOST DYNASTIÍ
 41. MARTIN REEVES, SIMON LEVIN, AND DAICHI UEDA: THE BIOLOGY OF CORPORATE SURVIVAL

 

# ADAPTIVE ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT & CONTROLLING 

 1. ADRIÁN PODSKĽAN A SPOL.: STRUKTUROVANÉ ŘÍZENÍ ZLEPŠOVACÍCH PROJEKTŮ
 2. ADRIÁN PODSKĽAN: BLOG “ADAPTIVNÍ ŘÍZENÍ A ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI”
 3. ADRIÁN PODSKĽAN: CONTROLLINGOVÝ MODEL ŘÍZENÍ
 4. ADRIÁN PODSKĽAN A SPOL.: CONTROLLING CONTRIBUTION FOR EFFICIENT ENV. MANAGEMENT
 5. ADRIÁN PODSKĽAN A SPOL.: JAK VZNIKALO ŘEŠENÍ UTILIS V SITRONICS TS CR
 6. O ČEM JE ADAPTIVE ENTERPRISE?
 7. ADAPTIVE ENTERPRISE (OR ADAPTIVE ORGANIZATION))
 8. 7 ADAPTIVE ENTERPRISE QUALITIES
 9. WIKIPEDIA: ADAPTIVE MANAGEMENT
 10. MILAN MATĚJKA: ZHODNOCOVÁNÍ KAPITÁLU A PODNIKOVÉ SYSTÉMY – 1.DÍL
 11. MILAN MATĚJKA: ZHODNOCOVÁNÍ KAPITÁLU A PODNIKOVÉ SYSTÉMY – 2.DÍL
 12. MILAN MATĚJKA. PETR ZAVORAL: ŘÍZENÍ PODNIKU PODLE ROI, ČÁST 1 – OČ SE JEDNÁ
 13. MILAN MATĚJKA, PETR ZAVORAL: ŘÍZENÍ PODNIKU PODLE ROI, ČÁST 2 – NOVÁ ÉRA FINANČNÍHO MĚŘENÍ PROCESŮ A PRODUKTŮ
 14. MILAN MATĚJKA, PETR ZAVORAL: ŘÍZENÍ PODNIKU PODLE ROI, ČÁST 3 – ÚVOD DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PPROI
 15. MILAN MATĚJKA, PETR ZAVORAL: ŘÍZENÍ PODNIKU PODLE ROI, ČÁST 4 – VARIANTY A TVORBA VÝROBNÍCH PLÁNŮ V PPROI
 16. MILAN MATĚJKA, PETR ZAVORAL: ŘÍZENÍ PODNIKU PODLE ROI, ČÁST 5 – PLÁNOVANÉ KALKULACE NÁKLADŮ A KAPITÁLU
 17. MILAN MATĚJKA, PETR ZAVORAL: ŘÍZENÍ PODNIKU PODLE ROI, ČÁST 6 – PŘÍČINNÉ ŘÍZENÍ ROI VRCHOLOVÝM MANAGEMENTEM
 18. MILAN MATĚJKA, PETR ZAVORAL: ŘÍZENÍ PODNIKU PODLE ROI, ČÁST 7 – ARCHITEKTURA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PPROI
 19. MILAN MATĚJKA, PETR ZAVORAL: ŘÍZENÍ PODNIKU PODLE ROI, ČÁST 8. ZÁVĚREČNÁ – ZNALOSTNÍ VÝZVA
 20. PODNIKOVÉ ZDROJE A JEJICH ŘÍZENÍ
 21. GARY COKINS: JAK MĚŘÍ VÝKONNOST A MOTIVUJÍ NEJLEPŠÍ
 22. GARY COKINS: ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI ORGANIZACE
 23. GARY COKINS: 7 TRENDS IN MANAGEMENT ACCOUNTING – INTRODUCTION
 24. GARY COKINS AND TEAM: SUPPLY CHAIN COSTING
 25. SUBRANGSHU S. SARKAR: RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING
 26. LARY R. WHITE: CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR MANAGERIAL ACCOUNTING & RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING
 27. EVA RACKOVÁ A TEAM KPMG: PRŮZKUM IMPLEMENTACE ŠTÍHLÉ VÝROBY V ČR
 28. EVA RACKOVÁ A TEAM KPMG: I ÚSPĚŠNÉ FIRMY MUSÍ HLÍDAT SVÉ NÁKLADY
 29. PETR ZAVORAL: ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY
 30. PETR ZAVORAL: JAK DODAVATELÉ ERP PEKLI DORT
 31. JÍŘÍ MAJER: THEORY OF CONTRAINTS (TOC) V DŘEVOSPRACUJÍCÍM DRUŽSTVU LUKAVEC
 32. MICHAEL MKPADÍ: THEORY OF CONTRAINTS (TOC): FACT FROM FICTION
 33. ANNA REICHLOVÁ: POROVNÁNÍ KALKULAČNÍCH METOD ACTIVITY BASED COSTING A TEORIE ÚZKÝCH MÍST
 34. OLDŘICH LHOTSKÝ: METODY A TECHNIKY ORGANIZACE A NORMOVANÍ PRÁCE
 35. QAD A JAPONSKÉ ŘÍZENÍ VÝROBY VE SPOLEČNOSTI FUJI KOYO CZECH
 36. MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY: LISOVNA PLASTŮ
 37. POKROČILÉ, ŠTÍHLÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY – PPROI V ŘÍDICÍCH CYKLECH
 38. AMOEBA MANAGEMENT: LESSONS FROM JAPANS KYOCERA
 39. PETR SODOMKA: VELKÝ PŘEHLED PLÁNOVACÍCH A ŘÍDICÍCH METOD VE VÝROBĚ V IS
 40. ADAPTIVNÍ VÝROBA V ČESKÉ REPUBLICE – VIZE Z ROKU 2012
 41. VÝROBNÍ FIRMY OBJEVUJÍ VÝHODY ADAPTIVNÍHO PLÁNOVÁNÍ
 42. MIROSLAV FRIBERT: ADAPTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
 43. PETR SODOMKA: NETRADIČNÍ METODY PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY
 44. ÚSKALÍ IMPLEMENTACE APS A MOŽNOSTI TOC
 45. ODKAZY NA ČLÁNKY ZAMĚŘENÉ NA POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY A ŘÍZENÍ DOD. ŘETEZCŮ
 46. OEE A ODVOZENÉ UKAZATELE TEEP, CAE, OPE, OFE, OTE A CTE
 47. TOMÁŠ HLADÍK: ŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ V PRŮBĚHU ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
 48. COMPANY-SPECIFIC STANDARDISATION: THE CASE OF THE MERCEDES BENZ PRODUCTION SYSTEM
 49. PŘEHLED ČESKÉHO TRHU SOFTWAROVÝCH NÁSTROJŮ APS A SCM 
 50. LUIS ANTONIO DE SANTA-EULALIA AND TEAM: ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING SYSTEMS (APS) TODAY AND TOMORROW
 51. KEVIN GINGERICH, BOSCH REXROTH: ŠTÍHLA VÝROBA A AUTOMATIZACE
 52. PETR KARÁSEK, JÍŘÍ STŘÍBRNÝ: NOVÉ POŽADAVKY NA PROCESNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY
 53. JIŘÍ NEMĚJC: NĚKTERÉ OTÁZKY A PROBLÉMY AUTOMATIZACE STROJÍRENSKÉ VÝROBY
 54. ONDŘEJ KOMENDA: PROČ NAJEDNOU VŠICHNI CHTĚJÍ APS?
 55. JIŘÍ KUNDRATA: JAK POZNAT FUNGUJÍCÍ PROCES PLÁNOVÁNÍ VÝROBY?
 56. VLADIMÍR MODRÁK: HODNOCENÍ KVALITY DODAVATELSKÝCH SLUŽEB
 57. KHK KRÁLOVOHRADECKÉHO KRAJE: PROCES ŘÍZENÍ DODAVATELŮ
 58. KOMUNITA MICROSOFT: PRINCIPY A HODNOTY CMMI A INSPIRACE PODLE DEMINGA
 59. A. KATOLICKÝ: PÁTA DISCIPLÍNA A PRVKY DEMINGOVÝCH “HLUBOKÝCH ZNALOSTÍ”
 60. SANTOSH KULKARNI: ISO/TS/16949
 61. AMENDMNET ISO/TS 16949 – RULES 4TH EDITION
 62. BUSINESS PROCESS FRAMEWORK (eTOM)
 63. ISO/IEC 27001:2013 AN OVERVIEW
 64. HAJO. A. REIJERS: IMPLEMENTING BPM SYSTEMS: THE ROLE OF PROCESS ORIENTATION
 65. PAVEL MAULE: POROVNÁNÍ PRINCE 2 A PMBOK
 66. PRINCE 2: PRINCIPY, TÉMATA, PROCESY
 67. THE CREED OF SPEED
 68. WHAT´S BIG DATA? 
 69. BUSINESS INTELIGENCE PŘEKONALA PODNIKATELSKOU INTUICI
 70. KLÍČOVÍ LIDÉ URČUJÍ INOVAČNÍ SCHOPNOST FIREM
 71. STEVE FORBES: WHY PRIVATE ENTERPRISE NEPEDS ‘NINJA INNOVATION’
 72. ONDŘEJ ŽÍŹLAVSKÝ: MANUÁL – HODNOCENÍ INOVAČNÍ VÝKONNOSTI
 73. INOVACE – KNIŽNÍ PRŮVODCE
 74. DAVID VRBA: SCHOPNOST INOVACE MÁME V GENOFONDU. JEN SE NESMÍME BÁT!
 75. JAN KOŠTURIAK, RÓBERT DEBNÁR: PRINCIPY “LEAN” A INOVACE
 76. UMĚLCI MOHOU BÝT VE FIRMÁCH PALIVEM ZMĚN A INOVACÍ 
 77. PAVEL PETR: KREATIVNÍ DESTRUKCE – JAK DLOUHO BUDEME JEŠTĚ TRESTAT A ZAKAZOVAT INOVACE?
 78. EKONOMIKA: SCHUMPETERŮV ODKAZ
 79. JOSEF SCHUMPETER
 80. SOLIDWORKS WORLD 2016: VSTUPUJEME DO VĚKU ZKUŠENOSTÍ
 81. ČESKÁ ZKUŠENOST S PLM ŘEŠENÍM ENOVIA SMARTEAM
 82. PLM SYSTÉMY PŘI VÝROBĚ POTRAVIN A NÁPOJŮ
 83. SUSTAINABLE PRODUCT DEVELOPMENT
 84. KAREL ČERVENÝ: ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ JE SPECIFICKÁ PROFESE
 85. TICHOMIR ERDELJAC: JAK PŘIZPŮSOBIT PODNIKÁNÍ PŘICHÁZEJĆÍM ZMĚNÁM
 86. MILAN ZELENÝ: ŘÍZENÍ ZNALOSTNÍHO CYKLU A JEHO INTEGRACE V ÚSPĚŠNĚ ORGANIZOVANÉM PODNIKU
 87. TAMARA MÁZLOVÁ: PLM SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKŮ
 88. PRVNÍ KANCELÁŘSKÁ BUDOVA VYTIŠŤĚNÁ 3D TISKÁRNOU
 89. CHRIS GRIFFITHS: 7 ZPŮSOBŮ JAK MYŠLENKOVÉ MAPY DONUTÍ VÁŠ MOZEK K VĚTŠÍ KREATIVITĚ
 90. JAK MŮŽE IT PŘISPĚT K ZISKOVOSTI VÝROBNÍHO PODNIKU
 91. NASAZENÍ IS VE VÝROBNÍ FIRMĚ: JAK UŘÍDIT SOUBOJ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ A METODOLOGIÍ
 92. ZUZANA SOCHOVA: AGILNÍ METODY A SCRUM
 93. MILAN GREGOR: NOVÝ KONCEPT BUDÚCEJ VÝROBY
 94. FORBES.CZ: KYBERNETICKÁ OBRANA
 95. ADAPTACE FIREM JE ZÁKLADEM PRO JEJICH ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ
 96. RADEK POHAN: PODNIKOVÁ ARCHITEKTURA JE CESTOU, JAK OBSTÁT V SITUACI PERMANENTNÍ ZMĚNY
 97. DAN PECINA: ARCHITEKTURA IT PRO ÉRU INDUSTRY 4.0
 98. JONATHAN AMOS: GALILEO SACELITIES EXPERIENCING MUTIPLE CLOCK FAILURES
 99. JANUSZ FIGURSKI: SMART TOOLS FOR EFFECTIVE COLLABORATION

VÝHLEDY, PRŮZKUMY A STUDIE  

 1. ABERDEEN GROUP: UMOŽNĚNÍ RYCHLÉ REAKCE NA POTŘEBY ZÁKAZNÍKA V MODERNÍ INŽENÝRSKÉ ORGANIZACI
 2. ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKŮ SE STÁVÁ DOSTUPNĚJŠÍ PRO STÁLE VÍCE PODNIKŮ
 3. TRENDY V ROBOTICE A AUTOMATIZACI V ROCE 2016 PODLE FANUCU
 4. TRENDY VE VÝROBĚ AUTOMOBILŮ
 5. TRENDY V AUTOMATIZACI 2016: MĚNÍCÍ SE TVÁŘ PRŮMYSLU HRAJE AUTOMATIZACI DO KARET
 6. NOROVÉ A NĚMCI: BRZY ZAKÁŽEME TRADIČNÍ AUTA. BUDOU JEN ELEKTROMOBILY
 7. IT V ROCE 2017: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRENDY, PRODUKTY A SLUŽBY
 8. CHYTRÉ STROJE ZMĚNÍ VÝROBU
 9. MERCEDES PROMĚNÍ VÝROBU
 10. RESELLEŘI, POZOR: UMĚLÁ INTELIGENCE, VR NEBO ADAPTIVNÍ BEZPEČNOST MÍŘÍ V ROCE 2017 DO MAINSTREAMU
 11. GARTNER: VÝDAJE NA IT V REGIONU EMEA POROSTOU V ROCE 2017 O 1,9 %

 

 # STRATEGIE, OBCHOD A MARKETING 

 1. ADRIÁN PODSKĽAN: STRATEGICKÉ ROZHODNUTÍ V IT BUSINESSU
 2. ADRIÁN PODSKĽAN: UPLATNĚNÍ TQEM V MARKETINGOVÉ STRATEGII PODNIKU
 3. ADRIÁN PODSKĽAN A SPOL.: MARKETINGOVÁ STRATEGIE PODNIKU ORIENTUJÍCIHO SE NA TQEM
 4. PETER SAKÁL, ADRIÁN PODSKĽAN: STRATEGICKÝ MANAGEMENT
 5. PETER DRUCKER´: A FORERUNNER OF STRATEGIC AGILITY AS A DYNAMIC CAPABILITY?
 6. YVES DOZ, MIKO KOSONEN: FAST STRATEGY – HOW STRATEGIC AGILITY WILL HELP YOU STAY AHEAD OF THE GAME
 7. SUN C´: UMĚNÍ VÁLKY
 8. UMĚNÍ VÁLKY A ZÁKON DRUHÝCH MOCNIN
 9. JAN MARTINEC: UMĚNÍ VÁLKY A STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU
 10. IVAN PERLAKI: PLÁNOVANIE STRATEGICKÝCH SCENÁROV
 11. HERMAN KAHN (MARK POLCZYNSKI): SCENARIO PLANNING
 12. ZUZANA PANCZAKOVA: ZAHRAJTE SI NA VOJÁKY
 13. PAVEL KOHOUT: STRATEGICKÁ PROZÍRAVOST WINSTONA CHURCHILA
 14. JACK WITH SUZY WELCH: WINNING
 15. BUSINESS MODEL CANVAS
 16. CIMA – HOWARD M. ARMITAGE, CAMERON SCHOLEY: USING STRATEGY MAPS TO DRIVE PERFORMANCE
 17. CZECH TRADE: EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELTRHU
 18. PŘÍKLAD NA ZVYŠOVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ RETENCE
 19. LALITA SHUKLA: A CASE STUDY ON CUSTOMER ACQUISITION AND RETENTION ON THE AIRLINE SERVICE INDUSTRY
 20. A.M. SCHŮLLER: JAK ZNOVU ZÍSKAT ZTRACENÉ ZÁKAZNÍKY
 21. E-MAIL JE DRUHÝ NEJLEPŠÍ PRO ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ. JAK NA NĚJ?
 22. PROČ JE ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ TAK OBTÍŽNÉ (GLOBAL PROCUREMENT STUDY)
 23. 7 OSVĚDČENÝCH TIPŮ JAK VYBUDOVAT ZÁKLADNU VĚRNÝCH ZÁKAZNÍKŮ
 24. ZÁKAZNÍCI – JAK SI JE UDRŽET A ZÍSKAT
 25. KAMILA ZÁRYCHTOVÁ: REFERENČNÍ NETWORKING
 26. PROČ HOTELY POTŘEBUJÍ REZERVAČNÍ SYSTÉMY?
 27. DANA PETRUNČÍKOVÁ: CO ČEKAT OD REVENUE MANAGEMENTU?
 28. REVENUE MANAGEMENT A PROPAGACE
 29. PAVEL JAŠEK: RETENCE ZÁKAZNÍKŮ A JAK JI MĚŘIT
 30. JAN KOUT: PREVENCE ODCHODU ZÁKAZNÍKA POMOCÍ DATA MININGU
 31. MARTIN PĚNIČKA: JAK PRACOVAT S CUSTOMER LIFE TIME PŘI VYHODNOCOVÁNÍ KAMPANÍ
 32. CIMA: EFFECTIVE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM WITH THE BALANCED SCORECARD
 33. WWW.UCETNIKAVARNA.CZ: VÝKONOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRODEJE
 34. JAN URBAN: VÝKONOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ METODOU BALANCED SCORECARD
 35. GARY SHAPIRO: NINJA INOVATION
 36. RADIM KOŠTIAL: PROČ AKVIZICE ZPRAVIDLA NENÍ ŽÁDNÉ TERNO
 37. POST AKVIZIČNÍ TRAUMA: JAK NA ROZDÍLNE KULTURY
 38. MARTIN MAREK: NÁSTRAHY INTEGRACE PŘI AKVIZICI FIREM
 39. ROMAN ŠMIDBERSKÝ: AŽ PRODÁTE FIRMU, CO BUDETE SAMI DĚLAT?
 40. JIŘÍ STÝBLO: ŔÍZENÍ OUTSOURCINGU JAKO PROCESU ZMĚNY
 41. CONTROLLING PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
 42. JAN KRAJHANZL: KROMĚ BABIŠE TU LIDEM NIKDO NEVYPRÁVÍ PŘÍBĚHY
 43. MILAN ZELENÝ: STRATEGIE PRVNÍHO KROKU
 44. CO JE TO VIRÁL, JAK VZNIKÁ A JAK SE ŠÍRÍ?
 45. START-UP OF YOU, VISUAL SUMMARY

VÝHLEDY, PRŮZKUMY A STUDIE  

 1. VIRTUÁLNÍ A ROZŠIŘENÁ REALITA OČEKÁVÁ ENORMNÍ RŮST
 2. ČESKO SE PŘIPRAVUJE NA “STŘÍBRNOU EKONOMIKU”, VÍCE DŮCHODCU MÁ PRACOVAT
 3. ŠANCE PRO PADESÁTNIKY NA TRHU PRÁCE? STŘÍBRNÁ EKONOMIKA
 4. STARTUPY 2016: MILIARDOVÝ KŠEFT V PRAZE A BRNĚ, ALE JINAK VŠECHNO PŘI STARÉM
 5. MIROSLAVA ZAMYKALOVÁ, SOŇA GULLOVÁ: ZMĚNY NA ASIJSKĆH TRZÍCH – VÝZVA PRO EVROPSKÉ FIRMY
 6. KAM SE VYVÍJÍ KONZULTANTSKÝ BYZNYS
 7. STEVE KOENIG (CEA): SPOTŘEBITELÉ SLYŠÍ PŘEDEVŠÍM NA POHODLÍ A ÚSPORY
 8. VÝHLED DO ROKU 2017: TECHNOLOGICKÝ POKROK A GEOPOLITICKÁ NESTABILITA MĚNÍ SOUČASNÉ TRHY. FUZE A AKVIZICE SE STÁVAJÍ KLÍČOVÝM NÁSTROJEM RŮSTU
 9. TOMÁŠ VÍŠEK: ČESKÁ EKONOMIKA MÁ ZA SEBOU ZTRACENOU DEKÁDU
 10. MILAN ZELENÝ: EKONOMICKÉ VÝHLEDY – DALŠÍ DEKÁDA GLOBÁLNÍ STAGNACE?

 

 # VYTVÁŘENÍ MÍRU EFEKTIVNÍM BOJEM PROTI CHUDOBĚ A ZNEČISŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 1. ADRIÁN PODSKĽAN: VYTVÁŘENÍ MÍRU EFEKTIVNÍM BOJEM PROTI CHUDOBĚ
 2. ADRIÁN PODSKĽAN: MORÁLNÍ ZÁVĚŤ TOMÁŠE BATI A JEHO BOJ PROTI HLADU
 3. ADRIÁN PODSKĽAN A SPOL.: ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽÉRSKÉ ÚČETNICTVÍ
 4. ADRIÁN PODSKĽAN A SPOL.: PODNIKOVÉ ENVIRONMENTÁLNE A EKOLOGICKÉ NÁKLADY
 5. BJORN LOMBORG: SVĚTOVÝ BOJ PROTI KLIMATU STOJÍ MOC PENĚZ A EFEKT JE SKORO NULOVÝ
 6. IDEA KANTOVA VĚČNÉHO MÍRU Z EVROPSKÉHO INTEGRAČNÍHO POHLEDU
 7. PAPEŽ BENEDIKT XVI.: VYTVÁŘET MÍR BOJEM PROTI CHUDOBĚ
 8. PAPEŽ VYHLÁSIL DESATERO ANTIKONZUMNÍ REVOLUCE. PROVOKUJE
 9. CHARLIE CHAPLIN: NEJPROSLULEJŠÍ PROJEV V DĚJINÁCH – VIDEOZÁZNAM
 10. FRANTIŠEK STRNAD: OBCHODNÍK SE SMRTÍ ALFRED NOBEL SE KE KONCI ŽIVOTA STAL OBHÁJCEM MÍRU
 11. PŘEMÍRA OBALŮ A PLYTVÁNÍ POTRAVINAMI PATŘÍ K EKOLOGICKÝM PROBLÉMŮM VYSPĚLÝCH ZEMÍ …
 12. OČIMA EXPERTŮ: CHCEME VYHRÁT BOJ PROTI CHUDOBĚ?
 13. MILAN ZELENÝ: POUKÁZKA DO KONCENTRÁKU ANEB JAK ČÍST PEROUTKU
 14. MILAN ZELENÝ: ČR 2020 – JAK BUDE, CHCE, MĚLA BY, MŮŽE A MUSÍ VYPADAT?
 15. MILAN ZELENÝ: NEPROŽÍVÁME KRIZI, ALE ZMĚNU EKONOMICKÉHO SYSTÉMU
 16. MILAN ZELENÝ: NEOTŘELÝ POHLED NA TRH PRÁCE
 17. MILAN ZELENÝ: JE TOHLE JEŠTĚ KAPITALISMUS? SLAVNÝ PROFESOR O CELOSVĚTOVÉ ZLODĚJINĚ, KORUPCI A DIKTÁTU VYVOLENÝCH 
 18. MILAN ZELENÝ: ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY A DEGLOBALIZACE
 19. MILAN ZELENÝ: SÍTĚ – MODEL PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
 20. MILAN ZELENÝ: CO SE DĚJE A PROČ?
 21. MILAN ZELENÝ: JAK DÁL S ČESKOU DEMOKRACIÍ? VŠECHNA POLITIKA JE MÍSTNÍ …
 22. BUDUJEME STÁT PRO 40 MILIÓNŮ LIDÍ
 23. Z MYŠLENEK TOMÁŠE BATI O BUDOVÁNÍ TOVÁRNY A MĚSTA
 24. JAN ANTONÍN BAŤA: PROJEV Z ROKU 1936 O TOM, JAK NEJLÉPE ČELIT KRIZI
 25. JAN ANTONÍN BAŤA: VÝCHOVA K SOBĚSTAČNOSTI A PODNIKÁNÍ
 26. JAN A. BAŤA A JEHO KOLONIZAČNÍ PROJEKTY V BRAZILII
 27. AK. ARCH. EDUARD STAŠA: TOMÁŠ BAŤA A VÝSTAVBA ZLÍNA
 28. AK. ARCH. EDUARD STAŠA: ZAHRADNÍ MĚSTO VE SLUŽBÁCH FIRMY BAŤA
 29. ZDENĚK POKLUDA: JAK SE BUDUJE ZAHRADNÍ MĚSTO
 30. PETR SZCZEPANIK: MEDIÁLNÍ VÝSTAVBA “IDEÁLNÍHO PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA”
 31. MARKÉTA BŘEZOVSKÁ: MODEL STŘÍDÁ MODEL – TRANSFORMACE BAŤOVA PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA BATANAGAR V INDII
 32. JANA BENEŠOVÁ: URBANISMUS FIRMY BAŤA – SATELITNÍ JEDNOTKY V ČR A IDEÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ MĚSTO
 33. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ: MODERNÍ ARCHITEKTURA MĚSTA
 34. KATEŘINA VAVROUŠKOVÁ: FORMOVÁNÍ RODINNĚHO BYDLENÍ V ZAMĚSTNANECKÝCH ČTVRTÍCH FY. BAŤA V MEZIVÁLEČNÉM ZLÍNĚ A CHELMKU
 35. ONDŘEJ ŠEVEČEK: ZROZENÍ BAŤOVY PRŮMYSLOVÉ METROPOLE
 36. MARTIN JEMELKA, ONDŘEJ ŠEVEČEK: TOVÁRNÍ MĚSTA BAŤOVA KONCERNU
 37. VIDA! CENTRUM – ČESKÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ: PRŮMYSLOVÁ MĚSTA, MĚSTA VZDĚLÁVÁNÍ – CHYTRÁ MĚSTA (PANELOVÁ DISKUSE S ADRIÁNEM PODSKĽANEM)
 38. KAREL KOSTKA: FENOMÉN BAŤA A ZÁKLADNÍ PRINCIPY BAŤOVA ŠKOLSTVÍ
 39. KAREL KOSTKA: BAŤOVO ŠKOLSTVÍ A JEHO DĚDICTVÍ V SOUČASNÉM VZDĚLÁVÁNÍ
 40. KAREL KOSTKA: FORMOVÁNÍ ČLOVĚKA JAKO SOUČAST BAŤOVA KONCEPTU REFORMY ŽIVOTA
 41. TOMÁŠ BAŤA: CESTA KU CTI, MOCI A BOHATSTVÍ JAK JEDINCE, TAK STÁTU
 42. 10 ZNAKOV JAPONSKÉHO ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU, KTORÉ JAPONSKU ZÁVIDÍ CELÝ SVET
 43. KAREL ČAPEK: O ŠKOLÁCH
 44. ČTYŘI DISRUPTIVNÍ SÍLY SOUČASNOSTI
 45. BOŘIVOJ BRDIČKA: JAKOU PODSTATU MÁ INOVACE?
 46. BOŘIVOJ BRDIČKA: DESET DOPORUČENÍ PRO ŠKOLU 21. ST. PODLE IDEO
 47. POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽ NESTAČÍ REAGOVAT NA RYCHLOST VÝVOJE TECHNOLOGIÍ
 48. BEZ ZNALOSTÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ SE NA TRHU PRÁCE NECHYTNETE
 49. PETR ZAVORAL: INTELIGENTNÍ MĚSTA A JEJÍCH IQ
 50. U ŽATCE SE ZAČNE STAVĚT ZNALOSTNÍ MĚSTEČKO, BUDE V NĚM ZÁZEMÍ PRO PODNIKY
 51. CELÁ VESNICE SE OBEJDE BEZ DODAVATELE ELEKTŘINY. EKOLOGIE V PRAXI
 52. KNĚŽICE: KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ
 53. BIOPLYNOVÁ  STANICE NA KARVÍNSKU
 54. BIOPLYN A BIOPLYNOVÉ STANICE V ČR
 55. VÝHODY KOMUNÁLNÍCH BIOPLYNOVÝCH STANIC
 56. LIBOR WITASSEK: NAŠE BUDOUCNOST JE VE VODÍKU
 57. DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA
 58. PĚSTOVÁNÍ RAJČAT V KOKOSOVÉM SUBSTRÁTU S TEPLEM Z BIOPLYNOVÉ STANICE
 59. VERTIKÁLNÍ FARMA JE STOKRÁT EFEKTIVNĚJŠÍ NEŽ VENKOVSKÉ POLE
 60. AUSTRALSKÁ FARMA UPROSTŘED POUŠTĚ VYRÁBÍ POTRAVINY, VODU A ELEKTŘINU
 61. ČEŠI V GHANĚ VZKŘÍSILI TOVÁRNU NA BOTY
 62. JAK NEBUDOVAT PRODUKČNÍ MĚSTA?
 63. JAK ZNOVU VYUŽÍVAT BROWNFIELDY?
 64. PRVNÍ KANCELÁŘSKÁ BUDOVA VYTIŠTĚNÁ 3D TISKÁRNOU
 65. HLINĚNÝ DŮM Z TISKÁRNY, CENA 48 EUR
 66. BYTY BUDOUCNOSTI MAJÍ MÍT PŘISTÁVACÍ PLOCHU PRO DRONY
 67. DRONY NAMIESTO TAXÍKOV. V DUBAJI VYSKÚŠAJÚ DOPRAVU BUDÚCNOSTI
 68. THE COMPOST KING OF NEW YORK
 69. KOLÍN TESTUJE CHYTRÉ PARKOVÁNÍ
 70. NOVINKY O CHYTRÝCH MĚSTECH Z ČESKÉ SPOŘITELNY
 71. SDRUŽENÍ TRILOGIUM: TROJČLENNOST SOCIÁLNÍHO ORGANISMU V BAŤOVSKÉM PODNIKU
 72. DAVID C. KORTEN: KDYŽ KORPORACE VLÁDNOU SVĚTU
 73. JIŘÍ MATUSZEK: NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM
 74. PAVEL KOHOUT: KRÁTKOZRAKÉ BOHATSTVÍ ŠAMPIÓNŮ
 75. LUKÁŠ KOVANDA: SNÍŽIT DANĚ. SNÍŽÍ TO CHUDOBU
 76. LUKÁŠ KOVANDA: ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE? JEN NA PAPÍŘE
 77. IVONA ŠVIHLÍKOVÁ: SPIRÁLA CHUDOBY, BEZDOMOVCI A EXEKUCE.
 78. KAREL ČERVENÝ: BEZ RADIKÁLNÍ ZMĚNY MYŠLENÍ NEVYBŘEDNEME Z PROBLÉMŮ
 79. VÁCLAV CÍLEK: POLITIKY NEZAJÍMÁ BUDOVÁNÍ ODOLNÉHO STÁTU. PROTOŽE TO TRVÁ ROKY A NĚCO TO STOJÍ
 80. TOP 10: LIDÉ, CO ZMĚNILI SVĚT K LEPŠÍMU
 81. WORLD WITHOUT WORK
 82. AMERICKÝ SEN SE ROZPLYNUL
 83. KPMG A STEM: ČEŠI SE CÍTÍ HŮŘ
 84. NÍZKÁ PRODUKTIVITA SE STÁVÁ SVĚTOVÝM PROBLÉMEM
 85. PROFESOR REJNUŠ O ČERNÝCH LABUTÍCH A KRIZI HORŠÍ 2008. JAK SE CHRÁNIT?
 86. PETER STANĚK: CHYSTÁ SE TOTÁLNÍ PROMĚNA NAŠEHO SVĚTA
 87. POSLEDNÍ FÁZE CYKLU JE TADY. KRIZE KLEPE NA DVEŘE
 88. EKONOMICKÝ RŮST NENÍ VŠECHNO
 89. ZÁPAD NA ROZCESTÍ: “SYSTÉM VÁS NEPOTŘEBUJE”. ANEB “ZÁKLADNÍ PŘÍJEM” PRO UPRCHLÍKY?
 90. RONALD IZIP: PREČO JE SLOVENSKO CHUDOBNÉ
 91. SVĚT MÁ DALŠÍ DEMOGRAFICKÝ PROBLÉM. MLADÝCH JE MOC A PRÁCE MÁLO
 92. SPRAVODLIVEJŠIE PREROZDELENIE BOHATSTVA V NEDOHĽADNE
 93. JAKÝMI PRINCIPY SE ŘÍDÍ DOBRÉ VLÁDNUTÍ?
 94. ČÍNSKÝ HOSPODÁŘSKÝ MODEL NAKONEC ZKOLABUJE
 95. SVĚT PODLE LI KUANG-JAA
 96. PETER DIAMANDIS SAYS EIGHT TECHNOLOGIES ARE MAKING THE WORLD BETTER
 97. PROČ MAJÍ ČEŠI NÍZKÉ PLATY?
 98. ČR NENÍ KONKURENCESCHOPNÁ
 99. FRANCOUZSKÁ OBEC JÍ LOKÁLNÍ PRODUKTY A PLATÍ SVOU MĚNOU
 100. V TOMTO ŠVAJČIARSKOM MESTE NIKTO NEKUPUJE POTRAVINY. NAVZÁJOM SI ICH PRE SEBA DOPESTUJÚ
 101. LOKÁLNÍ EKONOMIKA – PATRÓNKA T. FIŠEROVÁ
 102. LOKÁLNÍ EKONOMIKA V PRAXI
 103. GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
 104. LOKÁLNÍ EKONOMIKA – WEB
 105. LOKÁLNÍ MĚNY: ZAJÍMAVÁ ALTERNATIVA A LÉK NA MĚNOVÉ VÁLKY?
 106. SUB-NATIONAL CURRENCIES STRUGGLE TO SURVIVE
 107. MICHAL ČERNÝ: LOKÁLNÍ MĚNY JAKO DOBRÝ BUSINESS I CHARITATIVNÍ ČINNOST
 108. ADAM VOTRUBA: NOVÁ LOKÁLNÍ MĚNA NA ŠLUKNOVSKU
 109. ALTERNATIVNÍ MĚNY: CHIEMGAUER
 110. PODPORA LOKÁLNÍ EKONOMIKY: HISTORIE, VÝCHODISKA, PRAXE
 111. PRINCIPY LOKÁLNÍ EKONOMIKY
 112. PROČ JE DOBRÁ LOKÁLNĚ EKONOMICKÁ PRAXE?
 113. MARTIN ZÍKA: CO UMÍ ŘEŠIT LOKÁLNÍ EKONOMIKA?
 114. NAĎA JOHANISOVÁ: LOKALIZACE EKONOMIKY – POHÁDKA NEBO NUTNOST?
 115. E-REPUBLIKA – WEB
 116. HANA KEJHOVÁ: LOKALIZACE JE PŘÍLEŽITOST PRO REGIONY
 117. SDÍLÍTE VĚCI? PALEC NAHORU! ŠETŘÍTE PŘÍRODU, PENÍZE A PROSPÍVÁTE EKONOMICE
 118. E-PARTICIPACE
 119. ZBYNĚK FIALA: PARTICIPATIVNÍ OBEC S VLASTNÍ MĚNOU
 120. DRUŽSTEVNÍ KONCEPT MARKETINGU MÍSTNÍ PRODUKCE
 121. LOCAL FOOD WITH A BIG TWIST: OREGON SUPER- COOPERATIVE TAKES AIM AT THE CORPORATE FOOD SYSTEM
 122. LAND, CO-OPS, COMPOST: A LOCAL FOOD ECONOMY EMERGES IN BOSTON’S POOREST NEIGBORHOODS
 123. 5 CANADIAN CONSUMER TRENDS TO SHAPE THE FUTURE OF RETAIL
 124. THE IDEA OF A LOCAL ECONOMY
 125. SUSTAINABLE LIVING SYSTEMS
 126. ZELENÝ RŮST
 127. ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ A LOKÁLNÍ EKONOMICKÉ SYSTÉMY JAKO JEDEN Z PILÍŘŮ ZELENÉ EKONOMIKY
 128. VIKTOR SCHAUBERGER – VODA, ENERGIE, LES, PŮDA, ÚRODA, MĚĎ 
 129. ROBIN HARDING: RELAX ABOUT ROBOTS BUT WORRY OVER CLIMATE CHANGE
 130. VĚRA KUCHAŘOVÁ A KOL.: LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ RODINNÁ POLITIKA V PRAXI 
 131. ŠÉF JUTY ROZPŮJČOVAL LIDEM MILIÓNY BEZ ÚROKŮ
 132. KIM KRALIK: KOREJSKÝ MODEL ROZVOJE – MOŽNÁ INSPIRACE PRO AFRICKÉ ZEMĚ?
 133. JARMILA KUBÁTOVÁ: PROČ SE VLÁDCI BOJÍ ŠVÝCARSKÉ PŘÍMÉ DEMOKRACIE???
 134. HERNANDO DE SOTO POLAR: BOJOVNÍK S BÍDOU A TERORISTY
 135. HERNANDO DE SOTO POLAR: NEEXISTUJE LEPŠÍ SYSTÉM NEŽ KAPITALISMUS
 136. LIA GHILARDI: KREATIVNÍ MĚSTA VE VELKÉ BRITÁNII
 137. ANGLIE SE ZAVÁZALA K VÝSTAVBĚ ČTRNÁCTI EKO-VESNIC
 138. NÁŠ EKONOMICKÝ SYSTÉM MÁ TENDENCI VYKOŘISŤOVAT PŘÍRODU A NEVÁŽIT SI ZDROJŮ, ŘÍKÁ TVŮRCE PŘÍRODNÍCH ZÁHRAD
 139. STARTITUP: V TOMTO ČAROVNOM KÚTE SLOVENSKA NEVLÁDNE KONZUM A ĽUDIA TU ŽIJÚ V SÚLADE S PRÍRODOU
 140. NEJZELENĚJŠÍ ČESKÁ MĚSTA PŘI POHLEDU Z VESMÍRU? KARLOVY VARY, PRAHA, OSTRAVA …
 141. HOW SINGAPORE BECAME ASIA´S GREENEST CITY
 142. JEAN-PIERE LEHMAN: KAPITALIZMUS POTREBUJEME ZBAVIŤ CHAMTIVOSTI
 143. MÁRIA KUNOVÁ, MICHAELA HOFMANOVÁ: MLADÍ LIDÉ SE ZAČÍNAJÍ STAHOVAT Z MĚST DO VESNIC. MOTIVACÍ ALE NENÍ PRÁCE
 144. JOHN FLEDGE: FACTORY TOWNS: WHICH BRITISH CITIES STILL HAVE BIG MANUFACTURING INDUSTRIES?
 145. KAREL MAIER: NESNESITELNÁ LEHKOST PLÁNOVÁNÍ MĚST
 146. ROZHOVOR S JÁNOM KOŠTURIAKOM O ĽUĎOCH BEZ PRÁCE A NEPODMIENENOM ZÁKLADNOM PRÍJME
 147. ARSEN LAZAREVIČ: MŮŽE BÝT DESTRUKCE KREATIVNÍ?
 148. DEBATA JANA MACHÁČKA: BEZ PRŮMYSLU BUDEME DYSNEYLANDEM ČÍŇANŮ
 149. MILAN ČUPKA: ROK ROZDELENÝCH SPOLOČNOSTÍ? KORENE SÚ HLBŠIE
 150. BAŤOVSKÝ SVĚT DESÍTKY LET PŘED BAŤOU. Z OBCE VÍTKOVICE VZNIKLO MĚSTO PRO 20 TISÍC DĚLNÍKŮ
 151. NEJLEPŠÍ PODMÍNKY K PODNIKÁNÍ

VÝHLEDY, PRŮZKUMY A STUDIE  

 1. M. ZELENÝ: VÝHLEDY EVROPY A JEJÍ UNIE
 2. ŽEBŘÍČEK KVALITY ŽIVOTA V ROCE 2015 PODLE SOCIAL PROGRESS INDEX
 3. INDEX BÍDY PRO ROK 2015
 4. INDEX ŠŤĚSTÍ V ROCE 2016
 5. SPOKOJENOST SE ŽIVOTEM? ČEŠI JSOU ŠŤASTNĚJŠÍ VE MĚSTĚ NEŽ NA VESNICI
 6. 10 MĚST, KDE JSOU LIDÉ NEJĎŤASTNĚJŠÍ: PATŘÍ MEZI NĚ I BRNO
 7. JAKÁ JSOU NEJŠŤASTNĚJŠÍ MÍSTA SVĚTA? TADY JE TOP 5
 8. MĚSTO PRO PŮL MILIÓNŮ LIDÍ JE PUSTÉ, VELKOLEPÝ PROJEKT ZKRACHOVAL
 9. KDE SE V ČESKU ŽIJE NEJLÉPE? VELKÉ POROVNÁŃÍ KRAJŮ PODLE 24 KRITÉRIÍ
 10. GLOBALIZATION IS KILLING THE GLOBE: RETURN TO LOCAL ECONOMIES
 11. REBECA KELLER: ZAČÍNÁ DALŠÍ PRUMYSLOVÁ REVOLUCE, ÉRA GLOBALIZACE KONČÍ
 12. PRODUCTIVITY BRIEF 2015
 13. THE FUTURE OF PRODUCTIVITY: MAIN BACKGROUND PAPERS
 14. KPMG A STEM: ČEŠI SE CÍTÍ HŮŘ
 15. ČEŠI PROZŘELI: VŠICHNI JSME CHUDÍ
 16. CHUDOBA SE DOTÝKÁ STOVEK TISÍC ČECHŮ
 17. Z BRITSKÝCH MĚST MIZÍ BĚLOŠI. SEGREGACE SE PROHLUBUJE

 


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!

Adrián Podskľan AP Solution – Expertní podpora klientů: Pomáháme budovat, rozvíjet a vylaďovat vitální adaptivní organizace

 Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

startup-593341_640

Potřebujete

 • pomoc v nesnázích krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru v souvislosti s neschopnosti správně a včas reagovat na měnící se podmínky podnikání a v živote
 • profesionálně analyzovat a nezávisle diagnostikovat problémy včetně příčin jejích vzniku a nalézt řešení a nápady pro inovativní projekty
 • najít a implementovat rozumně flexibilní systémová řešení, které Vám umožní předcházet konfliktům, krizím, sporům a zvyšovat konkurenceschopnost
 • vytvářet a generovat konkurenční výhody a podmínky pro dlouhodobou sebeudržitelnost a soběstačnost
 • zlepšit tvorbu přidané hodnoty, komunikaci, připravenost, prozíravost a přizpůsobivost
 • koučing se zvídavými a zajímavými otázkami, zaměřený na rozvoj vyvážené osobnosti podnikatele a manažera sloužícího veřejnosti
 • flexibilní distanční podnikatelské a znalostní vzdělávání praxí pro všímavou a znalostní službu veřejnosti¨

Budování a zlepšování adaptivní organizace od A do Z

nestabilním podnikatelském prostředíkdy jedna krize střída druhouvýznamnou charakteristikou doby je nejistota, probíhá celosvětová transformace a stagnace (Rozhovor s prof. O. Rejnušem o černých labutích a krizi horší 2008 na odkaze ZDE) se stala novou normálou na příštích 50 let, patří ve všech organizacích a nejen u stávajících a začínajících podnikatelů mezi významné aktiva sebeudržitělnost, soběstačnost a schopnost rychle reagovat na neustále změny tak, aby výroba, logistika, prodej fungovali efektivně a s maximální možnou ohleduplnosti k lidem a okolí. Výzvou současného světa je proto výchova skutečných podnikatelů, tvořitelů a budovatelů sloužících veřejnosti – myslitelů, vynálezců, zlepšovatelů, obchodníků, tvůrců a poskytovatelů přesvědčivých hodnot užitku a hlavně živitelů  schopných vytvářet, budovat a zlepšovat organizace s rozumně flexibilní vlastní soustavou řízení a systémem schopným přizpůsobit se různým podmínkám a následně pomáhat budovat anti-křehká, autonomní, soběstačná, produkční, znalostníkreativní a zelená města podle vzoru průmyslového, moderního Baťova zahradního města s rostoucím počtem dlouhodobě pracujících, prosperujících a zámožných občanů podílejících se na neustálém rozvoji svého města, lokality a regionu. Zmiňované globálně a organicky myslící organizace jsou národní a regionální se silným lokálním ekosystémem (vytváření pracovních míst pro členy lokální komunity, eliminace sobeckého chování a podpora rodinného života, snadnější shánění náhradních dílů a speciálních věcí, lepší a rychlejší přeprava produktů a plnění originálních specifických požadavků zákazníků) s mezinárodní působností a se strukturou bez zaměstnanců a odborářů, kde pracují spolupodnikatelé mající odvahu přebírat odpovědnost a rozhodovat, kteří se umějí rychle učit a adaptovat. Přesně takovou strukturu má adaptivní, trvale úspěšná (vitální) organizace,:

 • která má pracovníky oprávněných vidět a realizovat změnu,
 • kde jsou produkty nebo služby, poptávky a nabídky za všech okolností sladěny a synchronizovány,
 • která optimalizuje využívání svých zdrojů (včetně informačních technologií), vždy používá jen ty, které potřebuje, a platí jen za to, co efektivně použije a zajistí, že zdroje jsou dostačující k pokrytí poptávky,
 • která je inovativní, štíhlá, autonomní, agilní, kreativní, propojená a spolupracující,
 • jež se rozumně přizpůsobuje svým zákazníkům.

Klíčové výhody této organizace jsou porozumění lidí a jejich motivačních faktorů, jednoduchost, rozumná flexibilita, nízké zásoby, nízká vázanost kapitálu a zdrojů a eliminace neproduktivní a nadbytečné práce a materiálu.

JAK ZJISTÍTE, ŽE JSTE ADAPTIVNÍ ORGANIZACE NEBO PODNIKATEL 

Vyplňte ZDE dotazník a následně pošlete SMS zprávu s textem “Vyplnil jsem AO dotazník” na + 420 607 698 339, nechte nám na sebe kontakt také v dotazníku a naši specialisté vám pomůžou zjistit jak být adaptabilnější prostřednictvím bezplatné analýzy Vašich potřeb a rychlé diagnostiky adaptivnosti Vaši organizace, které vzorovou ukázku výsledku nalezneteTADY a její součástí je i vytvoření alternativních návrhu řešení problémů. Podle potřeby vám po vyplnění dotazníku TU navíc pomůžeme bezplatně provést sebehodnocení souvisící s rozvojem VYVÁŽENÉ OSOBNOSTI PODNIKATELE A MANAŽERA. V případě zájmu o posouzení vašich osobních podnikatelských schopností doporučujeme vyplnit také podnikatelský test ZDE. Děkujeme, výsledky i s ohledem na pečlivé základní přezkoumání dostupných informací, výsledky osobní návštěvy Vaši organizace a analýzy Vašich potřeb obdržíte nejpozději do 30 dnů.

Více informací získáte a naše služby můžete objednat na + 420 607 698 339 nebo info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

# JAK BÝT ADAPTABILNĚJŠÍ DÍKY SLUŽBÁM OD AP SOLUTION 

 • PORADENSTVÍ, koučing a učení praxí
  • Využijte naše experty, lektory, trenéry, poradce a kouče se štíhlým, baťovským a ekonomickým myšlením nejen při návrhu, implementaci a správě adaptivního systému řízení organizace s pokračujícím obchodním modelem. Budete originálnější, ohleduplnější a rychlejší při hledání vlastní cesty k dlouhodobé prosperitě a při neustálém zdokonalování schopností “Sloužit veřejnosti”. Dr. Adrián Podskľan a spolupracovníci AP Solution používají zdravý selský rozum; jsou nabiti pozitivní energií, znalostmi a zkušenostmi:
   • v tvorbě adaptabilní strategie a podnikatelských plánů podle DNA také pro začínající, malé a středně velké firmy a podnikatelé;
   • v adaptivním řízení podnikové výkonnosti (AEPM), neustálém zvyšování výkonnosti (CPI) a v řízení a rozvoji podnikatelských procesů (BPMS-D);
   • v kompletním a všímavém poradenství – koučingu k obohacování lidí;
   • v budování, rozvoji a vylaďování vitální adaptivní organizace od A do Z;
   • v budování vlastních flexibilních systému řízení včetně adaptivní podnikové architektury a navrhovaní produktů podle potřeb trhu a zákazníků s rozvahou a nadhledem.
  • Učte se a zlepšujte pomocí AEPM vzdělávání – programu distančního podnikatelského a manažérského učení praxí pro všímavou a znalostní službu veřejnosti na AEPM Institutu poradenského konsorcia AP Solution. Rozvinete své adaptivní, štíhlé a pozitivní ekonomické myšlení umožňujícího budovat, rozvíjet a vylaďovat adaptivní organizaci přes učení se přebírat odpovědnost a podnikat – a to podnikáním.
  • Zajistěte si na + 420 607 698 339 nebo podsklan@yahoo.com online vzdálené a rychlé manažérské, podnikatelské a osobní poradenství a potřebné formuláře pro realizaci podnikatelských nápadů, systémové řízení podnikání a firmy a předcházení krizí a sporů. Dostupný poradce Vám garantuje kvalitu a odpovědnost na rozdíl od anonymních rad a neověřených vzorů z internetu. Online poradenské služby jsou poskytované pouze zkušenými poradci a za předem stanovenou cenu začínající už od 249 Kč. Mezi naše online poradenské služby a přípravu formulářů patří:
   • online manažérská, podnikatelská a osobní poradna, která Vám pomůže s jakoukoliv otázkou souvisící s podnikáním, řízením firmy a překonávání nesnází v životě;
   • online tvorba formulářů, pravidel a podpůrných materiálů od A do Z pro budování, zlepšování a systémové manažérské řízení adaptivní organizace, organicky provázané celostní řízení (cyklické), strategické a taktické řízení organizace a obchodu, přípravu rozumně flexibilních podnikatelských plánů a strategií podle DNA, řízení pracovního kapitálu a cash flow, finanční plánování a reporting, operativní řízení a mnoho dalších oblastí souvisících s podnikáním a řízením firmy;
   • online pomoc při předcházení krizí a sporů a mimosoudním řešením obchodních a komplikovaných soukromých sporů na základě transparentně stanovených objektivních kritérií.

ZDE je rozhovor s Dr. Adriánem Podskľanem o “Celosvětové transformaci a skrytém potenciálu národních adaptivních organizací” a příkladech jako pomáhá svým klientům

 • METODIKY, přístupy a SW IT řešení
  • Používejte programy, znalosti, koncepty a služby AP Solution na míru umožňující vybudování, rozvoj a vylaďování “Adaptivní, trvale úspěšné organizace”, která je jedinečná, originální a odlišitelná od konkurence. Zajistíte si schopnost rychle reagovat na změny, vytvářet a generovat konkurenční výhody. Při naplňování očekávání a řešení problémů využíváme specifické programy, znalostí a služby AP Solution, které přizpůsobujeme podle potřeb a očekávání zákazníků na míru jako:

1 BUDOVÁNÍ, ROZVOJ A VYLAĎOVÁNÍ ADAPTIVNÍ, TRVALE ÚSPĚŠNÉ (VITÁLNÍ) ORGANIZACE

PROFESIONÁLNÍ, LAICKY SROZUMITELNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A MĚŘENÍ VÝKONNOSTI

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI A VÝKONNOSTI

4 PROZÍRAVÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI A FINANCÍ

AEPM VZDĚLÁVÁNÍ – PROGRAM PRO DISTANČNÍ PODNIKATELSKÉ A MANAŽÉRSKÉ UČENÍ PRAXÍ

 • INTERIM SPECIALISTÉ, koordinátoři a pomocníci
  • Pronajmete si specialisty nebo manažéry přes Interim Adaptive & Lean managment zaměřený na pronájem specialistů a manažerů s baťovským, štíhlým, pozitivním a adaptivním ekonomickým myšlením. Zlepšíte si správnost aplikace strategických aktivit směřujících k vybudování, rozvoji a vylaďování adaptivní organizace a navíc získáte možnost neustálého koučingu a podle dohody i mentoringu sebe a svých spolupracovníků.

# NAŠE KLÍČOVÉ ZKUŠENOSTI A SCHOPNOSTI 

Flexibilita s rozumem. Štíhle, baťovské, ekonomické, adaptivní a pozitivní myšlení. Dlouhodobý reálný efekt. Skutečné praktické a odborné znalosti postupů “Jak reagují na změny, motivují k odpovědnosti, měří, posuzují a zvyšují výkonnost nejlepší”. Orientace na Váš úspěch. Systémový přístup od identifikace problémů až k používání navrženého řešení. Posouzení a sdílení znalosti nejen o životním cyklu výrobku. Vyrovnávání výroby, vyvažování nákladů a kapitálu. Vylaďování způsobilosti a vzdělávání s procesy a činnostmi podle příslušných rolí a odpovědností. Monitoring webového obsahu. Posouzení oprávněnosti a efektivnosti využívání SW licencí.

# PŘÍNOS ZE SPOLUPRÁCE S NÁMI 

Schopnost získat nové, udržet stávající zákazníky a inovovat všechny činnosti při současném uplatňování nejvyšších morálních principů. Schopnost rychle reagovat na změny a kontinuálně přizpůsobovat svoje působení na trhu. Schopnost získávat zdroje přidané hodnoty podporující lidi a procesy a zdravější návratnost vloženého kapitálu.

# ODVĚTVÍ, KDE PŮSOBÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI A SPOLUPRACOVNÍCI  

Průmysl, utility a stavebnictví. Spotřební průmysl a zemědělství. Telekomunikace a informační technologie. Služby, maloobchod, velkoobchod a cestovní ruch. Veřejný sektor a zdravotnictví. Doprava a logistika.

# KOMU A JAK POMÁHÁME 

 • Lidem v nesnázích krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru při hledání vlastní cesty životem a učení nejen ryby dávat a jíst, ale také vychovat a chytat.
 • Začínajícím, malým a středním podnikatelům při budování a vylaďování adaptivní organizace, plánování a zvyšování výkonnosti.
 • Vodárenským společnostem s podporou při tvorbě flexibilní strategie podle jejích DNA, mapování a optimalizaci hodnotového toku, nastavení obchodních procesů a CRM, zlepšení motivačního systému a systému řízení opravárenských a údržbářských činností.
 • Velkým dopravním a logistickým  společnostem při nastavení podmínek pro restrukturalizaci / prodeje a fuze / integraci při akvizici, měření a zvýšení výkonnosti, zlepšení systému řízení opravárenských a údržbářských činností.
 • Telekomunikačním společnostem při budování, rozvoji a vylaďování adaptivní a trvale úspěšné společnosti, zlepšení řízení a zvýšení podnikové výkonnosti, restrukturalizaci / prodeji a fúzích, vyčlenění procesů / outsourcingu / integraci při akvizicích, APS PPROI řešením.
 • Velké potravinářské společnosti při budování, rozvoji a vylaďování adaptivní a trvale úspěšné společnosti, měření a zvyšování výkonnosti.
 • Průmyslním podnikům s průmyslovým inženýrstvím, měřením a zvyšováním výkonnosti, APS PPROI řešením při mapování hodnotového toku, restrukturalizaci / prodeji a fúzích, při zlepšení systému údržby, oprav a správě aktiv, business plánováním a ve spolupráci s klíčovými spolupracovníky při ovládnutí webu.
 • Nemocnicím a zdravotnickým zařízením s měřením a zvýšením výkonnosti, definici flexibilní strategie podle DNA.
 • Státním institucím při měření a zvyšování výkonnosti.
 • Maloobchodním a velkoobchodním společnostem při zlepšení řízení, měření a zvýšení podnikové výkonnosti, restrukturalizaci / prodeji a fúzích, získávání zákazníků a ve spolupráci s klíčovými spolupracovníky při ovládnutí webu.
 • Finančním institucím se získáváním zákazníků a ve spolupráci s klíčovými spolupracovníky při ovládnutí webu.

# PŘÍPADOVÉ STUDIE A REFERENCE  

Vzorová reference a konkrétnější praktické případové studie Vám velice rádi poskytneme osobně na základě Vašeho vyžádání po bližším poznání Vašich potřeb.


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!

Jak být odpovědný, efektivní a akceschopný?

Srdečně Vás zveme na jedinou konferenci svého druhu a obsahu vedenou Adriánem Podskľanem a  Romanem Dvořákem s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery jako prof. Jaromír VeberPavel VosobaLukáš KovandaTihomir ErdeljacPetr Zavoral, Jaroslav Žižka, Jiří GernerJiří Platek, Alžbeta Kiráľová, Iveta HamarnehMichaela Haladová a Anton Uhnák zaměřenou na možnosti jak mohou nejen firmy a podnikatelé flexibilně a rychle reagovat na měnící se podnikatelské prostředí a zvyšovat schopnosti sloužít veřejnosti na cestě k dlouhodobé prosperitě. entrepreneur-1562823_640 Hlavní partneři:

logo-oficialni-udalost-tydne-podnikani

Moderující:
Adrián Podskľan a Roman Dvořák
PROGRAM:
08.30 – 09.00 Registrace a ranní káva
09.00 – 09.25 Zahájení konference a úvodní přednáška
                       Schopnost přežít v měnícím se světě pomocí inovací
                             1. Jaromír Veber (rektor Vysoké školy podnikání a práva)                                                                                 „Přes inovace k dlouhodobé prosperitě”
09.25 – 09.50 1. panel
                      Zdraví, stres a duševní hygiena: životní rovnováha
                             1. Pavel Vosoba (M.C. Triton)                                                                                                                                                   „Proč je potřeba udržovat rovnováhu mezi společenskou a životní kariérou”
09:50 – 10.15 2. panel
                      Ekonomové: současný stav a výhledy
                             1. Lukáš Kovanda (Roklen Fin)
                                „Skutečné kořeny a implikace globální recese a stagnace“
10.15 – 10.25  Káva a networking 
10:25 – 11.10 3. panel
                      Podnikání a řízení v průmyslu: business model, kultura, technologie, inovace a trhy
                             1. Adrián Podskľan (AP Solution)
                                 „Adaptivní organizace a její význam pro společnost – příklad Tauris Siesta“
                             2. Tihomir Erdeljac (Industrial Technology Systems)
                                  „Digitalizace dat a elektronizace procesu pro transformaci podniku“
                             3. Petr Zavoral (PPROI )
                                  „Vyrovnávání výroby včetně vyvažování nákladů a kapitálu“
11.10 – 12.30  Panelová diskuze s přednášejícími a dalšími významnými hosty v průmyslu
                            Moderují: Roman Dvořák (MM Publishing) a Adrian Podskľan (AP Solution)
                            Hosté: Jaroslav Žižka (NKT Cable),  Jiří Gerner (Witte Automotive)
                            Jiří Platek (AV Media), Tihomir Erdeljac (Industrial Technology Systems),                                         Petr  Zavoral (PPROI)
10:10 – 11.10 4. panel
                      Podnikání a řízení v cestovním ruchu: business model, kultura, inovace a trhy
                             1. Alžbeta Kiráľová (VŠO)
                                 „Diverzifikace nabídky jako nástroj udržitelného rozvoje destinací – příklad
                                 Praha“
                             2. Anton Uhnák (Česko –  korejský výbor Hospodářské komory)
                                  „Jak a proč rozvíjet spolupráci v cestovním ruchu s Jižní Koreou“
                             3. Iveta Hamarneh (VŠO)
                                  „Gastronomický cestovní ruch jako nástroj rozvoje malých a středních
                                   podniků“
                             4. Michaela Haladová (J.M. Dance)
                                  „ Jak být nejen pomocí flamenco nejlepší na světě a zároveň se radovat ze                                          života“
11.10 – 12.30  Panelová diskuze s přednášejícími a dalšími hosty v cestovním ruchu
                            Moderují: Alžbeta Kiráľová (VŠO) a  Iveta Hamarneh (VŠO)
                            Hosté: Anton Uhnák (Česko -korejský výbor Hospodářské komory),
                            Michaela  Haladová (J.M. Dance), Nicol Lauf Šomšáková (Nadácia
                             858), Olga Girstlová (ČMAPM), Lukáš Kovanda (Roklen Fin),
                            Pavel Vosoba (M.C. Triton)
12.30 – 13:00 Oběd, káva a refenční netwoking
POZNÁMKA:  Organizátoři si s ohledem na probíhající jednání s některými významnými osobnostmi vyhrazují právo na změnu programu.
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:
Místo: Hotel Olšanka, Táboritská 23/100, 130 00 Praha 3
Datum: 15.11.2016
Čas: 08,30 – 13,00
FAQ, REGISTRACE A INFORMACE:
1. Proč se zúčastnit konference
Hlavní užitek z účasti je hlavně v (1) seznámení se skutečnými kořeny a implikacemi globální recese a stagnace; (2) seznámení s es možnostmi jak mohou nejen firmy a podnikatelé flexibilně a rychle reagovat na měnící se podnikatelské prostředí; (3) seznámení se zkušenostmi a poznatky z praxe, jak být skutečným optimistou a vyhledávat nové příležitosti v současných obtížích; (4) seznámení se s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery a (5) seznámení se s know-how, jak je možné se napojit na digitální svět inovací v rychle měnícím se podnikatelském prostředí pomocí teorie letících husí.
2. Informace a help desk
Adrián Podskľan, mob.: 00420 607 698 339, e-mail: podsklan@adaptivniorganizace.cz.
3. Elektronická registrace
Možná přes google formulář ZDE.
4. Registrace e-mailem
Možná přes zaslání Vaši objednávky obsahující Vaše jméno včetně fakturačních údajů (název, adresa, IČO a DIČO) nebo stáhnutí registračního formuláře TU a po jeho vyplnění následné zaslání naskenované kopie na podsklan@yahoo.com.
5. Jednací jazyk na konferenci
Český a podle potřeby anglický.
6. Organizátor konference
Ing. Adrián Podskľan, Krumlovská 530, 140 00 Praha 4,  IČO:  1585894, DIČ: CZ7301267490.
7. Cena
Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 1 999,- Kč  včetně DPH (při úhradě do 9. 11.2016 1 499,- Kč s DPH, Studenti 149,- Kč s DPH), kterou prosíme uhradit nejpozději do 13. listopadu 2016 připsáním na účet 107-5340690207/0100 (variabilní symbol: 11, specificky symbol: 201016). Ve zprávě pro příjemce uveďte název Vaší společnosti a kód akce 1016. Registrační poplatek při zahrnuje welcome drink, oběd, účast na konferenci (přestávky na kávu, organizace B2B schůzky), diskuze s přednášejícími a jejich prezentace. U studentů není v ceně zahrnutý oběd, tj. v případě zájmu si doplatí 120,-Kč s DPH. Faktura Vám bude zaslaná obratem po Vašem zaregistrování se na konferenci.
8. Obchodní podmínky
Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 2 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu.
9. Možnosti ubytování v blízkosti konání konference
Doporučujeme  Hotel Olšanka, kde je možné za hotelový poplatek i parkovat. Parkování zdarma je možné v OC Atrium Flora.
10. Pro reklamní partnery a sponzory
Pro více informací o hodnotě úžitku a výhodách z partnerství kontaktujte Adriána Podskľana na mob. 607 698 339.