Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

APSZleps

Potřebujete

 • Připravit Vaši organizaci na rychle měnící se podmínky podnikání
 • Rychle reagovat na potřeby zákazníka
 • Zlepšit ziskovost, provozní a prodejní efektivitu
 • Vyřešit nevyvážené vztahy vlastníka a dodavatele výstupů z interních a vyčleněných procesů
 • Zajistit správné informace, v správný čas a na správné místa pro rozhodování
 • Efektivní systém řízení a komunikace
 • Kapacity, postupy nebo metodiky na řešení problémů
 • Motivovat lidi k větší odpovědnosti a tvorbě hodnot

Pomůžeme Vám prostřednictvím:

 • Našich expertů  a know – how AP Solution při definici strategie podniku jako živý organismus, tvorbě businessu plánu a dlouhodobé prodejní strategie, řízení výkonnosti a rizik podle vaši DNA zaměřené na své vnitřní generování činností a aktivit a eliminaci kompromisů (trade-offs).
 • Strategického poradenství v oblasti distribuce, marketingu a prodeje.
 • Pomoc při vytváření dlouhodobého partnerství s klienty a nalezení nového trhu a segmentu.
 • Podpory při generování nových zakázek, produktů a služeb přinášejících zákazníkům nejlepší poměr přidané hodnoty a ceny, prodejného kanálu či celkově nového byznysu.
 • Zvyšování schopnosti rychlé a efektivní reakce na potřeby zákazníka včetně automatizace obchodních procesů a zlepšení komunikace s klientem.
 • Organicky provázané celostní řízení (cyklické).
 • Zlepšení motivačního systému pracovníků, přebírání odpovědnosti a firemního vzdělávání.
 • Restrukturalizace a revitalizace obchodního modelu a procesů.
 • Elektronizace procesů – datové schránky, elektronický oběh dokladů a řízení procesů v reálném čase (workflow).
 • Nastavení proaktivní a reaktivní retence.
 • Řízení hodnoty zákazníka.
 • Řešení problémů pomocí (1) Harvardove metodiky, (2) Six Sigma, (3) PDCA cyklus (P – Plan, D – Dělej, C – Kontroluj, A – Analyzuj), (4) Metodik 5x Proč a 5 S, (5) Diagramu rybí kosti prostřednictvím 5 M, (6) Teorie omezení (TOC), (7) Action Learning.
 • Designu a implementace metodiky pro “Progresívní procesní řízení nákladů, kapitálu a zdrojů”.
 • Zlepšení řízení kapacit a spotřeby zdrojů.
 • Pokročilého plánování výroby a řízení dodavatelského řetězce.
 • Strategického snižování nákladů.
 • Nalezení nízko-nákladové, ale spolehlivé alternativy drahých nových technologií a řešení.
 • Eliminace cenového rizika u komodit.
 • Průmyslového inženýrství, postupů a metodik pro lean management a výrobu.
 • Organizačních změn a rozvojem – Centra sdílených služeb (SSC), Supply Chain Management (SCM), Facility Management, Řízení výroby tahem (Pull), Údržba zaměřená na bezporuchovost a správa aktiv; Standardizace a vyvážení vztahů vlastníka a dodavatele výstupů procesů; Motivační systém zaměřen na zvýšení morálky.
 • Designu a implementace organizačního, provozního, procesního nebo controllingového modelu.
 • Zvýšení úrovně řízení podle Business Process Maturity Model (BPMM), Capability Maturity Model Integration (CMMI), Costing Maturity Model (CMM), Adaptivity Maturity Model.

 


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!