The Blog

V Číně učí jinak

Autor: Adrián Podskľan | Zdroj: Adrián Podskľan | 20..09.2016

 

Vnučka Karola Poláka, bývalého uznávaného televizního sporťáka, jinak atraktivní tmavovláska Pamela Poláková, která má jasnou představu o své budoucnosti, poskytla exklusivní rozhovor pro blog Adriána Podskľana (www.adaptivniorganizace.cz). Pam sice žije v Bratislavě, ale jinak studuje čínštinu ve Vídni. V současnosti si ji zdokonaluje na studijním pobytu v čínském městě Nanjing.

 

 

ppaor

 

Jak na vás zapůsobila současná Čína?

Čína je krajina plná kontrastů. Přiznám se, že se dost liší od mých původních představ. Občas jsem, jak se říká, hodně zírala. Starší Číňané jsou nevychovaní, všude plivají a nezdraví se, ale je to jejich mentalita a já si na to pomalu musím zvyknout. Zdvořilí nejsou ani mladí. Naučit se to od nich bych opravdu nechtěla.  Snad bych si ráda osvojila jen tu jejich usilovnost a pracovitost. Naopak jsem okouzlená místem, kde žiji. Všechno tu dýchá historií. Bydlím v městě Nanjing, které bylo několikrát hlavním městem Číny. Prostě město miluji!

Čím se odlišuje studium v Číně od studia na Slovensku, či jinde v Evropě?

V Číně mají úplně jiný systém výuky. Já například jeden semestr studuji na Southeast University of Nanjing čistě čínštinu. Od pondělí do čtvrtka navštěvuji 10 kurzů čínského jazyka, přičemž každý kurz trvá 1,5 hodiny. Když to mám porovnat se školou ve Vídni, tak si myslím, že je to stejně náročné, jen s tím rozdílem, že tady přicházím do kontaktu s čínštinou i při rozhovoru s údržbářem na internátu.

Významný světový ekonom, Milan Zelený, tvrdí, že svět se mění a probíhá celosvětové změna ekonomického systému. Myslíte si, že vás vaše studia v Číně připraví na nejspíše náročnější budoucnost?

Pokud mám říci pravdu, tak nějakou extra přípravu nepodstupuji. Tyto kroky podnikli spíše moji rodiče tím, že mě už v mladém věku dali, na německé bilingvní gymnasium, kde jsem pracovala na své němčině, a zapsali na kurzy angličtiny. Tím pádem jsem mohla jít studovat do Vídně. Ano, svět se mění. Uvidím kam mě vítr, zanese. Ale na to se cítím připravená.

Jste půvabná mladá žena, která by byla určitě úspěšná i jako modelka. Proč jste si vybrala tu obtížnější životní cestu. Tedy neustále se vzdělávat?

Já se jako modelka určitě nevnímám.  Měřím jen 170 cm a podle mého nemám postavu na modeling.  Když jsem byla mladší, zkusila jsem jeden casting. Vnitřně jsem cítila, že je to předem prohraný boj. Navíc matka vždy věděla, jak mne usměrnit. To vše dohromady způsobilo, že mne podobné nápady rychle přešly. Navíc si myslím, pokud bych si vybrala tuto pro mě možná jednoduší cestu, necítila bych se asi vnitřně naplněná. Zřejmě by mně nestačilo letět na měsíc Číny, nafotit pár kampaní, letět zpět a další měsíc zase například do Milána. Samozřejmě to ale nemyslím v zlém. Někdo se prostě pro modeling narodí. Když se s tím dokáže dobře uživit, tak proč ne. Miluji cestování, to ano. Ale ráda bych, kdyby jednou na mě ukázali prstem se slovy: “Ano, to je ta Pamela, která teď dělá na Soudním dvoře v Haagu.” a nikoliv: “Ano, to je ona, viděla jsem ji na obálce GQ.”

Myslíte si, že jste úspěšná?

Za největší úspěchem v mém životě pokládám své studium ve Vídni. Je to složité, ale stále se tam držím. Jedinou radu, kterou mohu dát mým následovníkům, aby si již v mladém věku určili svoje cíle a šli za nimi hlava nehlava. Já jsem to neudělala. Rozhodovala jsem o své budoucnosti až v maturitním ročníku. Bylo to obtížnější, ale podařilo se.  Snad je to tím, že moji rodiče byli benevolentní, což ale v konečném důsledku neberu jako minus.

Jak být odpovědný, efektivní a akceschopný?

Srdečně Vás zveme na jedinou konferenci svého druhu a obsahu vedenou Adriánem Podskľanem a  Romanem Dvořákem s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery jako prof. Jaromír VeberPavel VosobaLukáš KovandaTihomir ErdeljacPetr Zavoral, Jaroslav Žižka, Jiří GernerJiří Platek, Alžbeta Kiráľová, Iveta HamarnehMichaela Haladová a Anton Uhnák zaměřenou na možnosti jak mohou nejen firmy a podnikatelé flexibilně a rychle reagovat na měnící se podnikatelské prostředí a zvyšovat schopnosti sloužít veřejnosti na cestě k dlouhodobé prosperitě. entrepreneur-1562823_640 Hlavní partneři:

logo-oficialni-udalost-tydne-podnikani

Moderující:
Adrián Podskľan a Roman Dvořák
PROGRAM:
08.30 – 09.00 Registrace a ranní káva
09.00 – 09.25 Zahájení konference a úvodní přednáška
                       Schopnost přežít v měnícím se světě pomocí inovací
                             1. Jaromír Veber (rektor Vysoké školy podnikání a práva)                                                                                 „Přes inovace k dlouhodobé prosperitě”
09.25 – 09.50 1. panel
                      Zdraví, stres a duševní hygiena: životní rovnováha
                             1. Pavel Vosoba (M.C. Triton)                                                                                                                                                   „Proč je potřeba udržovat rovnováhu mezi společenskou a životní kariérou”
09:50 – 10.15 2. panel
                      Ekonomové: současný stav a výhledy
                             1. Lukáš Kovanda (Roklen Fin)
                                „Skutečné kořeny a implikace globální recese a stagnace“
10.15 – 10.25  Káva a networking 
10:25 – 11.10 3. panel
                      Podnikání a řízení v průmyslu: business model, kultura, technologie, inovace a trhy
                             1. Adrián Podskľan (AP Solution)
                                 „Adaptivní organizace a její význam pro společnost – příklad Tauris Siesta“
                             2. Tihomir Erdeljac (Industrial Technology Systems)
                                  „Digitalizace dat a elektronizace procesu pro transformaci podniku“
                             3. Petr Zavoral (PPROI )
                                  „Vyrovnávání výroby včetně vyvažování nákladů a kapitálu“
11.10 – 12.30  Panelová diskuze s přednášejícími a dalšími významnými hosty v průmyslu
                            Moderují: Roman Dvořák (MM Publishing) a Adrian Podskľan (AP Solution)
                            Hosté: Jaroslav Žižka (NKT Cable),  Jiří Gerner (Witte Automotive)
                            Jiří Platek (AV Media), Tihomir Erdeljac (Industrial Technology Systems),                                         Petr  Zavoral (PPROI)
10:10 – 11.10 4. panel
                      Podnikání a řízení v cestovním ruchu: business model, kultura, inovace a trhy
                             1. Alžbeta Kiráľová (VŠO)
                                 „Diverzifikace nabídky jako nástroj udržitelného rozvoje destinací – příklad
                                 Praha“
                             2. Anton Uhnák (Česko –  korejský výbor Hospodářské komory)
                                  „Jak a proč rozvíjet spolupráci v cestovním ruchu s Jižní Koreou“
                             3. Iveta Hamarneh (VŠO)
                                  „Gastronomický cestovní ruch jako nástroj rozvoje malých a středních
                                   podniků“
                             4. Michaela Haladová (J.M. Dance)
                                  „ Jak být nejen pomocí flamenco nejlepší na světě a zároveň se radovat ze                                          života“
11.10 – 12.30  Panelová diskuze s přednášejícími a dalšími hosty v cestovním ruchu
                            Moderují: Alžbeta Kiráľová (VŠO) a  Iveta Hamarneh (VŠO)
                            Hosté: Anton Uhnák (Česko -korejský výbor Hospodářské komory),
                            Michaela  Haladová (J.M. Dance), Nicol Lauf Šomšáková (Nadácia
                             858), Olga Girstlová (ČMAPM), Lukáš Kovanda (Roklen Fin),
                            Pavel Vosoba (M.C. Triton)
12.30 – 13:00 Oběd, káva a refenční netwoking
POZNÁMKA:  Organizátoři si s ohledem na probíhající jednání s některými významnými osobnostmi vyhrazují právo na změnu programu.
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:
Místo: Hotel Olšanka, Táboritská 23/100, 130 00 Praha 3
Datum: 15.11.2016
Čas: 08,30 – 13,00
FAQ, REGISTRACE A INFORMACE:
1. Proč se zúčastnit konference
Hlavní užitek z účasti je hlavně v (1) seznámení se skutečnými kořeny a implikacemi globální recese a stagnace; (2) seznámení s es možnostmi jak mohou nejen firmy a podnikatelé flexibilně a rychle reagovat na měnící se podnikatelské prostředí; (3) seznámení se zkušenostmi a poznatky z praxe, jak být skutečným optimistou a vyhledávat nové příležitosti v současných obtížích; (4) seznámení se s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery a (5) seznámení se s know-how, jak je možné se napojit na digitální svět inovací v rychle měnícím se podnikatelském prostředí pomocí teorie letících husí.
2. Informace a help desk
Adrián Podskľan, mob.: 00420 607 698 339, e-mail: podsklan@adaptivniorganizace.cz.
3. Elektronická registrace
Možná přes google formulář ZDE.
4. Registrace e-mailem
Možná přes zaslání Vaši objednávky obsahující Vaše jméno včetně fakturačních údajů (název, adresa, IČO a DIČO) nebo stáhnutí registračního formuláře TU a po jeho vyplnění následné zaslání naskenované kopie na podsklan@yahoo.com.
5. Jednací jazyk na konferenci
Český a podle potřeby anglický.
6. Organizátor konference
Ing. Adrián Podskľan, Krumlovská 530, 140 00 Praha 4,  IČO:  1585894, DIČ: CZ7301267490.
7. Cena
Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 1 999,- Kč  včetně DPH (při úhradě do 9. 11.2016 1 499,- Kč s DPH, Studenti 149,- Kč s DPH), kterou prosíme uhradit nejpozději do 13. listopadu 2016 připsáním na účet 107-5340690207/0100 (variabilní symbol: 11, specificky symbol: 201016). Ve zprávě pro příjemce uveďte název Vaší společnosti a kód akce 1016. Registrační poplatek při zahrnuje welcome drink, oběd, účast na konferenci (přestávky na kávu, organizace B2B schůzky), diskuze s přednášejícími a jejich prezentace. U studentů není v ceně zahrnutý oběd, tj. v případě zájmu si doplatí 120,-Kč s DPH. Faktura Vám bude zaslaná obratem po Vašem zaregistrování se na konferenci.
8. Obchodní podmínky
Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 2 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu.
9. Možnosti ubytování v blízkosti konání konference
Doporučujeme  Hotel Olšanka, kde je možné za hotelový poplatek i parkovat. Parkování zdarma je možné v OC Atrium Flora.
10. Pro reklamní partnery a sponzory
Pro více informací o hodnotě úžitku a výhodách z partnerství kontaktujte Adriána Podskľana na mob. 607 698 339.