The Blog

Knížka „Baťa v džungli“ o tajemství budování průmyslových měst v Brazílii

Autor: A. Podsklan | 7.2.2017

Co je špatného na moderním pojetí života, racionalitě, přehlednosti, systému, rychlosti a efektivitě? Co je špatného na tom, že dělníci vydělávají dost peněz a mají hezké, účelné bydlení, kde není místo na shromažďování nepotřebných věcí? Co je špatného, když žijí ve vzdušném zahradním městě, plném slunce, vody, zeleně, čistoty a pořádku? Co je vůbec špatného na utopiích, na ideálech? Co je špatného na tom, alespoň na nějaký čas se k ideálu přiblížit a sáhnout si na jeho uskutečnění prstem?

Nejdříve odborníci tvrdili, že jsou neuskutečnitelné. Potom, že trvají nanejvýš tak dlouho, jak tepe a vydělává jejich srdce – fabrika. Je lepší chaos válek, bezpráví diktatur, nebo džungle iracionálních náhod, proti které ve Zlíně tak urputně bojovali? Lze si představit dnes, kdy se na vysokých školách vyučují pseudo předměty typu generových studií či ekologická antropologie a firmy jsou nucené dovážet kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí, že existovala firma, která si své budoucí zaměstnance vychovávala? Že většina dožívajících absolventů Baťovy školy práce je na své vzdělání dodnes hrdá? A že je přitom někdo kontroloval? Že je nenechali zahálet, zakazovali pít alkohol, onanovat a jejich těla účelově trénovali ke společnému cíli, aby každý sval a každá mozková buňka mohli využít pro zdar společného díla, na které mohou a budou hrdí?  A vůbec, nebyla to krásná životní jízda těch pár desítek let ve Zlíně?

prummesto

Prostřednictvím otázek a odpovědí odkrývá formou vzpomínek svůj život i názory v románu Markéty Pilátové „Baťa v džungli“ Jan Antonín Baťa různá pozoruhodná tajemství svého Ideálního průmyslového města. O starém i novém životě nevypráví sám. Hovoří o něm také ženy, které s ním sdíleli exilový život v Brazílii – dcery Ludmila a Edita, vnučka Dolores, zeť Ljubodrag a jeho další souputníci.

mz2016I v Brazílii přežívají otisky baťovského snu. Žádná továrna s jeho logem už tu sice nepracuje, ale zůstala čtyři města s označením „Baťa“ v názvu. Zlínský duch je z oněch dalekých míst na první pohled patrný. Města tu uspořádali stejně účelně, jako to na Moravě. Jsou to vlastně takové malé brazilské Zlíny, kterými je dobré se inspirovat v dnešním proměnlivém světě, kdy nad globalizací visí pomyslný Damoklův meč. Například v Čechách a na Slovensku už politici vystříleli veškerou strategickou „munici“ státu a nadcházející globální recese se v tomto případě stává noční můrou. Jak už dlouho tvrdí prof. Milan Zelený, zbývají pro současné mocipány pro ně nepředstavitelné přístupy, jako jsou například snižování daní, obnova masivního podnikatelství à la Baťa, lokálně-regionální využívání nových technologií, jako jsou 3D printing, robotika, automatizace a další nástroje zvyšování produktivity pracovní síly v autonomních ekonomických lokalitách. Snad opět nastane doba, kdy ožije baťovský sen. Kdy se opět začne s obnovou, budováním a rozvojem odolných ideálních průmyslových měst, snad později typických pro 21. století, kde působí globálně a organicky myslící adaptivní organizace. Ty organizace, které jsou hrdé na národní a regionální komunitu a pyšní se silným lokálním ekosystémem (vytváření pracovních míst pro členy lokální komunity, eliminace sobeckého chování a podpora rodinného života, snadnější shánění náhradních dílů a speciálních věcí, lepší a rychlejší přeprava produktů a plnění originálních specifických požadavků zákazníků) s mezinárodní působností. Jsou to firmy s adaptabilní strukturou, bez zaměstnanců a odborářů, kde pracují spolupodnikatelé, mající odvahu přebírat odpovědnost a rozhodovat, a také, kteří se umějí rychle učit a adaptovat.

Svůj ideál a zlínDBAMPské zkušenosti, které J. A. Baťa přenesl i do chaosu džungle, stejně jako ideál morálně bezúhonného, výkonného, moderního člověka. Tak jeho život líčí ve svém novém románu, který spisovatelka Markéta Pilátová napsala ve spolupráci Baťovou vnučkou, Dolores Bata Arambasic. Svým způsobem pro ty, kteří hledají, je to jakýsi návod či důležitá inspirace pro hledání vlastních cest. Jakýsi ukazatel cesty pro každého, kdo se chce stát opravdovým znalostním leadrem, sloužícím veřejnosti, kterého charakterizuje nikoliv to, čím je, ale to, co umí, zná a jak a co dělá.

Rostoucí potenciál velkých měst, tvářících se, že jsou schopné uživit stále větší a větší počet obyvatel je u konce. Nejlépe to dokazuje skutečnost, že bydlení a život v nich je pro občany, kteří se nechtějí dlouhodobě zadlužovat, spekulovat a žít na dluh, s vizí, že pracovních míst v důsledku vědeckého pokroku a rozvoje moderních technologií spíše ubývá, pomalu ale jistě nepředstavitelný. Jak tvrdí prof. Milan Zelený, místo abychom obchodovali s produkty samotnými, začínáme obchodovat se znalostmi a vizemi. Ale ty mají své stinné mantinely, zvláště u malých národů. Nezvratně se posouváme od globální ekonomiky, která přerostla naše schopnosti, zpět k lokálním komunitám a ekonomikám. V důsledku rychlé a efektivní proměny způsobu života v období, kdy ČR a SR nedisponuje dostatečně velkým vlastním kapitálem, se firmy, jaké vybudovali Tomáš a Jan A. Baťa, jeví víceméně jako koncepty tzv. chytrých měst. Jen bude potřeba vytvořit na úrovni státu podmínky pro obnovu, budování a rozvoj takových moderních, ideálních, průmyslových měst pro 21. století.

Jak takové město, vycházející z inspirace bratří Baťů, má vypadat, je podle Adriána Podskľana a jeho spolupracovníků charakteristické těmito vlastnostmi:

  • Soběstačnost a její způsob realizace.
  • Životní pohoda a její hledání.
  • Živitělství a její sebeudržitělnost.
  • Vzdělávání a její učení praxí.
  • Vyladěnost a její triangulace spolupráce.

Za inspiraci při psaní tohoto článku děkuji paním Markétě i Dolores.

Výstup z konference “Jak být odpovědný, efektivní a akceschopný?”

Autor a zdroj: www.mmspektrum.com, e-vsudbyl.com | 7.2.2017

Stejnojmenná odborná konference, vedená významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery byla zorganizováná jako návod na úspěch v rychle se měnící době s rychle se měnícími podmínkami podnikání. Tyto změny jsou podmíněny několika faktory, jako je globální recese a stagnace, nástup digitalizace (někdy označován jako Průmysl 4.0) a obecně se měnící se společenské nároky nebo chcete-li společenská objednávka na pracujícího jedince.

Globální recese a stagnace se po ekonomické krizi v roce 2008 neobjevuje pouze v České republice, ale je celosvětovým problémem, jehož příčinu a možná řešení se na konferenci pokusil objasnit Lukáš Kovanda, Ph.D. Během své přednášky naznačil dva možné důvody stagnace. Jedním by mohla být sekulární stagnace (poptávka po investicích se snižuje z důvodu stárnutí populace, z důvodů nových technologií na trhu apod.), druhým, ke kterému se doktor Kovanda spíše přiklání, je misalokace kapitálu. Tématu schopnosti přežít v měnícím se světě pomocí inovací se ujal profesor Jaromír Veber, rektor Vysoké školy podnikání a práva. Ve své přednášce upozornil na nerovnoměrnost ve světové politice (bohatí jsou ještě bohatší) a označil několik příčin problémů současného hospodářství.

startup-593341_640

Inovace je jistě cesta, jak se vypořádat s měnícím se prostředí podnikání. Avšak v praxi je velmi těžké inovace a změny obecně prosazovat. V neposlední řadě přednesl svůj náhled na Průmysl 4.0, a jakým způsobem se toto může odrazit v oboru podnikání. To, jak se doba rychle mění, má samozřejmě vliv také na společenskou objednávku. O tom, jak se z toho doslova nezhroutit pohovořil Pavel Vosoba, poradce pro manažérské pozice. Důležitá je rovnováha, zejména duševní, změna postoje a hlavně žít svůj život. Nežít život někoho jiného. Hledat cestu k osobnímu rozvoji.

Čtvrtý diskuzní blok na konferenci se zabýval podnikáním a řízením v cestovním ruchu. Své příspěvky zde prezentovali i odbornice z Vysoké školy obchodní. Jak poukázala rektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy Alžbeta Kiráľová, zahraniční návštěvníky do Česka nemusíme lákat pouze na historické památky. Daleko více turisty zaujme zajímavý příběh a s ním spjaty aktivity nebo kultura. Mezi tím se v druhé místnosti diskutovalo na téma efektivního řízení průmyslových podniků pomocí moderních nástrojů. Tihomir Erdeljac, ředitel společnosti ITS (Industrial Technology Systems), představil výhody a vlastně nevyhnutelnost nástupu robotizace a digitalizace a také to, jak se s tím vyrovnávají podniky i lidé v nich pracující. Poté slovo převzal Petr Zavoral, který představil moderní systém řízení podniku podle ROI, o které se můžete více dočíst na stránkách časopisu „Průmyslové spektrum“ v rámci stejnojmenného seriálu.

Odkaz na fotografie z konference jsou ZDE a link na článek “Efektivnost, odpovědnost a akceschopnost” věnován cestovnímu ruchu je TU. Průvodní článek „Být či nebýt adaptivní organizace“ ke konferenci naleznete TADY. Jednotlivé prezentace přednášejících Vám poskytneme na základě vyžádání!