ADAPTIVNÍ ORGANIZACE

Vítejte, podnikaví čtenáři, přinášíme vám knihu, jež je určena každému, jehož zájmem není pouze dosažení okamžitého zisku, ale i sociální rozměr podnikání a to, co zanechá dalším generacím. Autoři staví na svých rozsáhlých vědomostech a zkušenostech z praxe a využívají konkrétních příkladů reálných firem. Zároveň připomínají jednoduchá, ale funkční, a o to důležitější pravidla selského rozumu, na které někdy ke své škodě zapomínáme. Užijte si pozoruhodné čtení, které vám může pomoci nalézt vlastní cestu k úspěchu a prosperitě. Pomůžete tím nejen sobě, ale i dalším schopným lidem.

Ochutnávka

Co se dozvíte?

PROČ BUDOVAT ADAPTIVNÍ ORGANIZACI
CO TO JE ADAPTIVNÍ ORGANIZACE
JAK VYTVOŘIT A ZLEPŠOVAT ADAPTIVNÍ ORGANIZACI

Obsah

Kapitola první

PROČ ADAPTIVNÍ ORGANIZACI?

Co to je adaptivní organizace? Kdy je adaptivní organizace nezbytná? Firemní dlouhověkost.

Kapitola druhá

JAK NAJÍT CESTU K ADAPTÍVNOSTI?

Správně měřte a hodnoťte úspěch. Identifikujte potřebu se odlišit a učit se. Zamyslete se nad životním cyklem úspěchu. Okouzlete kulturou zdola nahoru.

Kapitola třetí

JAK MYSLET NA CESTĚ K ADAPTIVITĚ

Proaktivní myšlení: Optimismus tvoření. Senzitivní myšlení: Připravenost na změny. Celkové myšlení: Nadoblastní a tržní integrace. Potenciální myšlení: Zpřístupnění všech zdrojů. Ekonomické myšlení: Prevence jakéhokoliv plýtvání.

Kapitola čtvrtá

JAK VYTVOŘIT ADAPTIVNÍ ORGANIZACI

Vybudujte nejdřív sebe a až potom organizaci. Buďte inovativní, agilní, štíhlí a autonomní. Přidávajících hodnotu dejte na vrchol hierarchie. Zlepšujte adaptivní schopnosti. Inspirujte se od nejlepších. Zrajte a rozvíjejte se. Experimentujte.

Kapitola pátá

JAK JEŠTĚ ZLEPŠIT SYSTÉM ŘÍZENÍ

Rozhodujte s nadhledem a odstupem. Controlling využívejte jako podporu při tvorbě hodnot. Vyvažujte a zhodnocujte kapitál. Konejte společensky odpovědně. Vylaďte organizaci.

Kapitola šestá

JAK VYTVOŘIT ORGANIZACI FUNGUJÍCÍ JAKO ŽIVÝ SYSTÉM

Využívejte Panarchy diagram. Fungujte jako živý organizmus. Srovnejte se s evolučními fázemi a aktualizujte strategii. Soustřeďte pozornost na vyšší stavy vědomí. Věřte, že globalizace má zelenou.

Kapitola sedmá

PŘÍNOSY ADAPTIVNÍ ORGANIZACE

Příspěvek k udržitelnému rozvoji. Zájem investorů o udržitelnost a adaptivnost.

Máte zájem o knihu? Ano, chci ji objednat!

Reference

František Horňák, vicerektor Slovenské technické univerzity

V konzumní společnosti, která nás nutí vydělávat a utrácet peníze za každou cenu, poskytuje táto kniha mnoho možností na sebereflexi, a to nejen manažérům.

Ivan Perlaki, poradce v řízení a vzdělávání managementu

Rozumná cesta k dlouhodobému úspěchu.

Zbyněk Tamele, vedoucí marketingu, NVision Czech Republic a.s.

Velice impozantní dílo o tom, jak rychle reagovat na rychle měnící se podmínky podnikání.

Eva Racková, bývalá partnerka KPMG ČR

Autoři publikace potvrzují, že je tady cesta k tomu, aby bylo líp vám, nám, ale i generacím, které přijdou po nás.

Ján Sabol, předseda předsednictva SAPRIA, jednatel BPM Consulting

Adrián Podskľan a kolektiv napsali knihu, jejíž platnost má předpoklad přetrvat dlouhou dobu.

Autoři

Adrián Podskľan tímto počinem vydává již třetí publikaci. Od roku 1991 působí v řízení podniků a poradenství. Vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě v oboru průmyslový management a inženýrství kvality produkce, kde získal i doktorát. Je autorem a spoluautorem více jako 50 článků a knižních publikací Strategický management a Marketingová strategie podniku orientujícího se na TQEM. Absolvoval stáže v AIR Fertigung  GmbH v Německu, na Moskevském energetickém institutu v Rusku a ve společnosti Slovnaft,a .s. na Slovensku. Spolupracoval s guru performance managementu Gary Cokinsem, vysokými školami a institucemi při řešení různých úkolů a grantových výzkumných projektů.

Adrián Podskľan

Petr Zavoral, CEO Yeseter Now a Captaworks CZ, staví na dlouholetých zkušenostech z monitorování memů a IT businessu, kde působil jako obchodní ředitel společnosti SAP a Oracle nebo jako ředitel společnosti KPMG Systems a SAS Institute. Je držitelem ocenění Databázová osobnost roku 2006, uděleného informačním portálem databázový svět a Centrem pro výzkum informačních systémů.

Jan Vašík, MD social media agentury Fairy Tailors, se aktuálně zabývá komunikací značek na sociálních sítích, přičemž digitálnímu marketingu se věnuje bezmála deset let. Během této doby měl možnost pracovat nejen na straně zadavatele, ale také v roli dodavatele reklamních kampaní. Veškeré znalosti či zkušenosti, které za tu dobu získal, dnes využívá při tvorbě komunikačních strategií značek.

Marcel Matějka, spoluvlastník PPROI Development, se podílel na vývoji světově unikátní metodologie měření kapitálové výnosnosti podnikových procesů, produktů a zdrojů PPROI® (Product, Process & Resources Return on Investment).

Chcete napsat autorům?