Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

APSFIn

Potřebujete

 • Kapitál a finanční zdroje na rozvoj
 • Zajistit financování provozu
 • Zlepšit komunikaci s partnery a investory
 • Vyřešit problémy s nerelevantními studiemi proveditelnosti a trvale měnícími se požadavky zákazníků
 • Odstranit základní konflikt v oblasti plánování výroby a řízení výroby
 • Implementovat průtokové manažérské účetnictví
 • Koupit nebo prodat podnik
 • Nastavit následovnictví
 • Zajistit správné informace, v správný čas a na správné místa pro rozhodování

Pomůžeme vám v oblastech jako:

 • Prozíravé řízení společnosti a financí při současném zajištění neustálého zlepšování.
 • Nákladový a průtokový přístup k rozhodování.
 • Dynamická tržní kalkulace a cenotvorba podle principu zvenku dovnitř.
 • Dlouhodobě udržitelné zvyšování tvorby hodnoty.
 • Zjednodušování plánování, rozpočtování, reportingu a forecastingu.
 • Expertní posouzení a optimalizace rozpočtů a kalkulací.
 • Transparentní alokace nákladů a příčiny jejich vzniku.
 • Controlling jako podpora při tvorbě hodnot a učící se organizace.
 • Identifikace a odůvodnění odchylek od očekávaného vývoje.
 • Nastavení kvalitní informační základny údajů pro rozhodování.
 • Treasury a cash flow management včetně End to End Cash Cycle Management.
 • Zajištění financování, prolongace dluhů a vymáhaní pohledávek.
 • Transformace finančního útvaru s cílem podpořit business.
 • Fuze a akvizice / restrukturalizace.
 • Transakční poradenství.
 • Vyhotovení studie proveditelnosti.
 • Investiční management.
 • Založení a transformace společnosti.
 • Řízení rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!