The Blog

Baťovák a velká osobnost – Milan Zelený

Autor: Adrián Podskľan | Zdroj: Parlamentní listy, MM Spektrum, Vlastní knihovna | 23.11.2015

MZ 6

Foto: Oficiální stránky Milana Zeleného

Prof. Milan Zelený, kterým se také inspirovali autoři knížky “Adaptivní organizace” je osobnost, která nabízí nejen charisma, ale hlavně odbornost, pevné hodnoty, odvahu, mezinárodní zkušenosti, dlouhodobou vizi a strategii, společenskou angažovanost a skutečný, „český příběh“ ve světě:

– je nejcitovanějším českým ekonomem, působí na řadě světových univerzit, v USA, Číně, Brazílii, Indii i v ČR;

– působil 45 let v USA, jako profesor 10 let na Columbia University, později na Fordham University v New Yorku a již 18 let na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně;

– jeho autopoietickou teorii ekonomiky přijal také Friedrich von Hayek;

– uvažovalo se o něm jako o kandidátovi na prezidenta České republiky v roce 2013;

– v 90. letech aktivně varoval Čechy a Slováky před „privatizací“ do zahraničních rukou a „za hotové“, kupónovou privatizací, investičními fondy a nežádoucí devastací zemědělství. Jeho tehdejší návrhy a politická úsilí jsou detailně popsány v knize Neučte se z vlastních chyb.

– Poslední dekádu věnuje konzultacím a koučingu v řadě předních česky a slovensky vlastněných podniků; získal tím důležité zkušenosti v české podnikové sféře a jejím prosazování v globálním kontextu.

– V ČR se dlouhodobě věnuje spolupráci podnikové, vzdělávací a samosprávní sféry, regionální ekonomice a politice, jakož i strategii českého hospodářství pro 21. století.

– Jeho společenská angažovanost se odráží i v publikační činnosti: knihy Cesty k úspěchu, Hledání vlastní cesty, Všechno bude jinak, To vám byl divný svět, ale i starší ČSFR očima exilového ekonoma a Ještě je čas, jakož i stovky článků, blogů a rozhovorů, jsou důkazem jeho pečlivé přípravy.

– Jeho duální české i americké občanství a zkušenosti nabízejí nový a žádoucí mezinárodní respekt, nadhled a efektivní politickou, společenskou i hospodářskou reprezentaci země.

– Před svým odchodem do USA pracoval na Ekonomickém ústavu ČSAV, pod vedením prof. Oty Šika, a získal tak zkušenosti s problematikou ekonomických reforem. Drží tituly Ing. z VŠE v Praze, M.S. a Ph.D. z University of Rochester, a hodnost Prof. z Fordham University.

– Povinnou vojenskou službu absolvoval jako podporučík v Oddělení samočinných počítačů, kybernetiky a projektových řízení na MO v Praze.

– Jeho státnickou ambicí je pomáhat Čechům i Slovákům v transformaci na podnikatelsko-inovační společnost nového typu, generující nové pracovní příležitosti v nových oborech, na regionálních a lokálních úrovních.

– Od r. 2012 působil jako zahraniční expert MŠMT v projektu měření a zvyšování kvality i efektivnosti českého vysokého školství.

– Namísto vytrvalé podpory euro-bank a euro-bankéřů, jejichž jediným cílem je zadlužování všech a všeho kolem sebe, zastává názor, že jedinou vrstvou hodnou podpory jsou vlastní občané a podnikatelé.

– Jeho strategie „Pochopit – Přizpůsobit se – Využít příležitostí“, nabízených transformací evropských hospodářských a společenských systémů, ukazuje nejen cestu v rámci celosvětově probíhající transformace a z krize, ale i z područí a závislosti směrem k autonomii a sebeurčení Čechů v nové Evropě.

Vůdce jako služebník a nositel znalostí

Autor: Adrián Podskľan | Zdroj: Vlastní knihovna | 11.11.2015

APCanhus

Proč ptáci létají v šicích? Podle Setha Godina protože ptákům, kteří se řídí podle vůdce šiku, se létá snadněji. Vůdce totiž proráží odpor větru a ostatní ptáci se tolik nenadřou. Bez této trojúhelníkové formace by kanadské husy neměli dost energie na to, aby svůj dlouhý stěhovavý let dokončili.

Řada obchodníků, kteří mají odpor k riziku, se snaží uplatňovat podobný přístup. Domnívají se, že můžou vyčkat, dokud nějaká vůdčí osobnost nepřijde s fascinujícím nápadem, pak ho napodobí a užijí si již proražený odpor větru.

Kdybyste však pozorovali hejno zblízka, viděli byste, že neletí v neměnné formaci. Každých par minut se odtrhne pták na konci, přeletí dopředu, zaujme vůdčí postavení, takže předchozí vůdce se může přemístit dozadu a odpočinout si.

S lidmi, kteří se vyhýbají přebírání odpovědnosti nebo skutečnému odpovědnému podnikání, je ten problém, že nikdy nezaujmou roli žádného vůdce. Zpravidla se nechají zaměstnat u velké společnosti, kde záměrně působí jako anonymní parazité, vyhýbají se riziku a kritice. Udělají-li chybu a následují-li špatného ptáka, prohrávají. Když pak velká společnost sníží stav o deset tisíc lidí, většina z nich si vyhazov pravděpodobně nezaslouží, protože udělali, co jim nylo nařízeno, drželi se ve vymezených hranicích a dodržovali pokyny. Bohužel si vybrali špatného vůdčího ptáka.

Jenže i když si vyberete docela bezpečné hejno, platí, že udržet se ve formaci je v našem rozbouřeném světě těžší a těžší. A tak často začínáme hledat nové hejno. Vůdčí a hlavně koordinační schopnosti jsou tudíž stále důležitější, protože po opuštění hejna se může stát, že jiné nebude na dosah.

Neplatí to pochopitelně jen pro individuální kariéru. Podobný problém mají i celé společnosti, když se v nějakém oboru vydají za vůdcem, jemuž se nedaří. Anebo vyprodukují tisíce imitací svého prvního velkého produktu, ale nedojde jim, že trh je už nasycený. Lidé podle velice uznávaného českého ekonoma Milana Zeleného také velice často zapomínají na to, že vůdce 20. století vytvářel především sám sebe. Stojíce na ramenou mas, vyčníval jako hora či ledovec a bohorovně shlížel dolů na přízemní masy. Zapomněl, že bez nich je ničím.

Vůdčí osobnost 21. století slouží svému okolí. Pomáhá jedincům k jejich autonomii a jedinečnosti, pozvedává je nejen k sobě, ale i nad sebe. Ví, že existuje pouze kvůli nim a skrze ně – a službu veřejnosti považuje za privilegium. Čas nesloužících veřejnosti vůdců již byl. Pro ilustraci lze podle Milana Zeleného uvést několik standardních pojetí takovýchto vůdců:

 1. Vůdce jako souhrn vlastností. Oblíbený předmět studia psychologů, sociologů a politologů. Vůdce je chápán jako a priori vybavený komplexem vlastností, které jej (nebo ji) preferují nebo předurčují pro roli vůdce. (Proč u většiny „vůdců“ tyto vlastnosti náhle a nečekaně selhávají, není ani pochopeno, ani vysvětleno.)
 2. Vůdce jako držitel pozice či role. Vůdce je prostě ten, kdo dosáhl pozice moci či vlivu, a právě od této pozice či role je nálepka vůdcovství odvozena. Se ztrátou či zánikem pozice se vytrácí i označení „vůdce“.
 3. Vůdce jako produkt daného kontextu. Vůdce je prostě ve správný čas na správném místě, definován v historickém či politickém kontextu. Jakmile okolnosti a podmínky vůdcetvorného kontextu vymizí, vytratí se i vůdce.
 4. Vůdce jako mediální produkt. Vůdce je „vyroben“ mediální pozorností a masovou mentalitou medií. Osobnost se stává mediálně zajímavou, stává se sama o sobě „zprávou“, a její vůdcovství je jí mediálně „přisouzeno“. Takové umělé vůdcovské „kvality“ zanikají obvykle „přes noc“.
 5. Vůdce jako charismatická osobnost. Taková osobnost bývá širší veřejností vnímána jako vůdce, i když ona sama vůdcem není a nikoho nikam nikdy „nevede“ (a často ani vést nechce). Osobní charisma zde s vůdcovstvím prostě splývá.

Ve výčtu „definic vůdců“ a pojetí bychom jistě mohli psát dlouho. Ani jedna z nich však nemá význam jiný než historický, psychologický či sociologický. Za zmínku stojí jen vůdce jako služebník („servant leadership“). Americká koncepce, vycházející z bible, kdy se vůdce prosazuje tím, že slouží a ne poroučí svému okolí. Baťova „Služba veřejnosti“ byla úspěšným příkladem vedení službou.

Výčet specifických „vůdců“ je sice historicky zajímavý, ale pro účely řízení podniku či společnosti spíše bezpředmětný.

Takže se nabízí otázka: Je vůdce tvůrcem nebo produktem okolností a kontextu? Vůdcem se člověk rodí nebo stává? Odpověď nám dal sám Napoleon, jistě vůdcovský expert: „Každý voják nosí ve své torbě maršálskou hůl“. Vůdcem se člověk stává, své vůdcovské kvality mobilizuje až v pozici, roli, kontextu či okolnostech. Zcela jiné kvality jsou potřebné k dosažení těchto „startovních ploch“. Vůdce může být v každé dané situaci pouze jeden. Proto vůdce existuje vždy, tak jak je: pozice, role, kontext či okolnosti. Proto může být, ve správný čas na správném místě, jen jediný správný – ten, který je. Vůdce ovšem může být lepší nebo horší, špatný či dobrý, s odstupem času třeba i geniální anebo zločinný.

Ve své podstatě je dnešní evropský kult vůdce odrazem „masismu“ či „davismu“, podle Ortegy y Gasseta: „masového člověka“ 20. století. Masový člověk je neautonomní, neinformovaný, odvozující svou jistotu a orientaci od charismatických vůdců: bezhlavé masy potřebují hlavy – vůdce.

Člověk 21. století je člověk lokální, národně zamýšlející a mezinárodně působící, pracující s velkým vzorkem hodnot, chování a kultur. Je to člověk toužící po autonomii a nezávislosti, člověk „anti-masový“, informovaný a sebeřídící, naplňující dávné tužby Ortegy y Gasseta. Takový člověk své vůdce nehledá a nepoddává se jim. Čas vůdců již byl.

Jaký je obsah a náplň vůdčí osobnosti 21. století? Co je rolí novodobého „vůdce“? Prof. Milan Zelený nás ve svých článcích a přednáškách správně upozorňuje, abychom si všimli, že – s výjimkou vůdce jako služebníka – to nemůže být žádná z výše uvedených tradičních typizací vůdce (vulgárně „lídra“). Vůdčí osobnost je správný výraz pro 21. století, zatímco výraz „vůdce“ dominoval 20. století. Je třeba opustit minulost a soustředit se na budoucnost. Náplní a posláním se novodobý vůdce éry deglobalizace od všech „leaderů“ a „führerů“ minulosti výrazně liší.

Jde zde o základní kategorii, která v našem výčtu standardních vůdcovských typů chybí:

Vůdce jako nositel znalostí. Opravdový vůdce je charakterizován nikoli tím, čím je, ale tím, co umí a zná, tedy tím, co dělá. Princip vůdce jako člověka znalého, jako znalostního aktéra-koordinátora, je novodobou reinkarnací vůdcovského principu.

Co je tou znalostí, kterou od novodobého vůdce očekáváme? Je to schopnost přípravy prostředí a koordinace činností tak, aby se všichni členové jím koordinovaného systému dokázali plně a efektivně realizovat jako autonomní jedinci, ne jen jako (za nos) „vedená masa“. Právě to je to úžasné poslání, které žádný z předchozích „šesti“ vůdců nedokázal plně realizovat. Místo abychom seděli v němém obdivu nad vůdcem, který „hory přenáší“ a vytváří sám sebe s naší němou (nebo ne tak němou) pomocí, máme nyní princip vůdce, který pomáhá vytvářet nás, slouží nám a koordinuje naše činnosti v našem vlastním zájmu, ne pouze v zájmu svém. Vůdce-koordinátor je prototypem vůdčích osobností 21. století, tady vůdců, jejichž čas nyní nastal.

Milan Zelený říká, že byl jeden takový vůdce, který pozvedl a zmocnil všechny kolem sebe, místo aby je pouze prostě ohromil, zastínil či „přečněl“: Tomáš Baťa a jeho Soustava myšlení a řízení.

V čem spočívá úspěch firmy Toyota?

Autor: Adrián Podskľan | Zdroj: Management Press – Adaptivní organizace | 20.4.2015

APcamel-543079_1920

Neuvěřitelně dlouhodobá konzistentnost výkonnosti firmy Toyota je přímým důsledkem provozní excelence.  Ta je založena na nástrojích a metodách zlepšování jakosti, jež tuto firmu ve světě výroby proslavily.  Toyota aplikuje metody just-in.time, kaizen, „jednokusového toku““, jidoka a heijunka. Tyto techniky jsou základními kameny revoluce „štíhle výroby“. Trvalý úspěch společnosti při implementaci uvedených technik pramení z hlubší podnikatelské filosofie, zakládající se na porozumění lidem a jejich motivačním faktorům. Její úspěch pramení z její schopnosti rozvíjet vůdčí potenciál, týmy a kulturu, nalézat strategii, vytvářet vztahy s dodavateli a z důrazu na kontinuální vzdělávání se.

Jak vznikalo řešení UTILIS v SITRONICS TS CR

Autor: Adrián Podskľan | Zdroj: SITRONICS TS – divize Utilis | 29.6.2007

Profil firmy

ASITTSPoskytovatelé služeb v utilitách (elektřina, voda, plyn, teplo, datové služby, kombinované služby, případně také komunální služby) potřebují pro svůj základní business realizovat dodávky koncovým zákazníkům a provádět billing. Proto na jedné straně investují do inteligentních měřidel a komunikačních technologií pro měření dodávek a na straně druhé realizují billing a pracují se zákazníky – např. pomocí systému SAP, IS-U, proprietárního řešení apod. Mezi vrstvou inteligentních měřidel a vrstvou billingových a zákaznických systémů však leží několik IS/IT vrstev, které jsou produkty dostupnými na IS/IT trhu pouze parciálně a neúplně saturovány. Tato situace vedla k vytvoření produktu UTILIS ve společnosti SITRONICS TS (dříve STROM telecom).

Energetický průmysl prochází revolucí v oblasti řízení provozu a zákaznických služeb. Stále významnější roli v konkurenčním boji hrají aktuální a přesné informace o spotřebě energií a flexibilní přístup k vyúčtovaní služeb, vysvětluje Mirko Jelčič. A to je přesně to, co umíme díky svým zkušenostem z prostředí telekomunikačních sítí a jejích operátorů.

SITRONICS TS začal v r. 2006 nabízet vlastní systém pro automatickou správu měření energie v reálnem čase UTILIS založený na měřících zařízeních americké společnosti Echelon a technologii PLC, která umožňuje přenášet data v elektrických rozvodech. Prvního zákazníka našel tento systém v Rakousku, po pilotním projektu si komplexní systém pro dálkové odečty a měření spotřeby elektrické energie objednala společnost Stadtwerke Feldkirch.

Technologie systému UTILIS umožňují inteligentní měření odběru energie a zároveň poskytují klíčová provozní data v reálném čase. Ve spolupráci s odborovým systémem pro řízení vztahu se zákazníky nabízí řešení UTILIS přesné informace o spotřebované energii a její ceně také koncovým odběratelům energie. Distributor energie díky aktuálním přehledům získává nástroj pro obranu před podvody a černým uživatelům.

UTILIS se podařilo definovat jako příležitost pro rozvoj podnikání společnosti SITRONICS TS CR, o které se uvažuje jako o potenciálně ekonomicky výnosné. Je třeba, ale zhodnotit přínosy před dalším rozvojem řešení UTILIS. Jaké jsou rizika tohoto rozvoje ? Jaká jsou další příležitosti ? Co jsou klíčové faktory úspěchu pro UTILIS ? Máme další otevřené příležitosti ? Jak to reálně zhodnotit ? Jaká je analytická argumentace ?

Nejasné odpovědi na tyto otázky vedly v SITRONICS TS CR k vypracování Předběžné studie proveditelnosti – Obchodního záměru. Běžné argumentování už přestalo být dostatečné. Vznikla nutnost doložit analytické argumentace nejenom v technické rovině, ale hlavně v obchodní a z pohledu celkových přínosu pro společnost.

Obchodní cíle

ASIT2 

Proč právě Obchodní záměr ?

Z nového business směrovaní prostřednictvím řešení UTILIS management provázeli určité obavy. Proto pro další rozvoj UTILISU bylo potřebné přesvědčit management, že UTILIS dokáže zabezpečit adekvátní přínos.

Hlavním kritériem Obchodního záměru je poskytnutí informací důležitých pro rozhodování managementu hlavně z obchodního pohledu. Myšlenka na vytvoření Obchodního záměru je poskytnutí studie, které poskytuje všechny důležité informace pro rozhodování o realizaci Obchodního záměrů pro Vývoj a prodej řešení UTILIS a expanze na existující a nové trhy. Pro vytvoření tohoto dokumentu byla udělaná detailní analýza a použité náročné metody jako např.:

 • Strategický audit a následně navržená alternativní strategie,
 • PESTLE analýza,
 • Analýza konkurenceschopnosti,
 • Metoda hledání strategie modré planety,
 • Identifikace klíčových faktorů úspěchu,
 • Strategická kalkulace prodůktů a výsledků podle US GAAP,
 • Cost Benefit analýza (Výpočet NPV, IRR, Analýza nulového bodu),
 • Segmentace trhů a zákazníků,
 • Marketingová analýza,
 • Marketingový kvantitativní a kvalitativní výzkum,
 • Marketingový průzkum,
 • Analýza rizik,
 • Návrh opatření.

Harmonogram prací

Celý projekt byl realizován v nesledujícím časovém rámci:

ASITOBR

Celková rychlost realizace analytických prací a přípravy konceptu dokumentu příjemně překvapily prakticky všechny osoby, kterých se výsledek nějakým způsobem dotýká. Adaptovali jsme úplně nový systém práce a metodologii. Nikdo z nás nečekal, že to zvládneme za 6 týdnů – říká na adresu projektového teamů Mirko Jelčič, ředitel obchodní jednotky UTILIS v společnosti SITRONICS TS CR.

Rychlostí a samotním Obchodním záměrem pro UTILIS bylo překvapeno i vrcholové vedění společnosti (BOARD), které Obchodní záměr následně schválilo. To konkrétně způsobila dobře udělaná analýza a použité metodologické postupy od Dr. Adriana Podskľana.

Obsah Obchodního záměru pro UTILIS

AUSITSObchodní záměr pro UTILIS je dokument který souhrnně a ze všech realizačních významných hledisek popisuje Vývoj, prodej a expanzi produktů UTILIS na existující a nové trhy. Jeho účelem je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného záměru, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné rozhodnutí BOARDu společnosti.

Jak vyplývá z vymezeného účelu, studie je zpracovaná ve fázi rozhodování BORDu o pokračování v realizaci projektu. Na jedné straně prostřednictvím důkladného Obchodního záměru působí v roli materiálu vedoucímu k rozhodnutí vlastníka záměru, příp. k rozhodnutí BOARDu a vlastníku společnosti. Na straně druhé je to materiál sloužící jako základní nástroj projektového managementu (obvykle v aktualizované podobě).

Business přínosy: 

 • Cílený Obchodní záměr
 • Interní a externí komunikace
 • Rychlá doba návratnosti
 • Snížení nákladů
 • Prodej na externích trzích
 • Velice rychlá reakce na business požadavky společnosti
 • Nástroj pro obchodní, marketingové a finanční řízení
 • Nástroj pro minimalizaci a řízení rizik

O UTILIS

UTILIS je systém pro vzájemnou správu a odečty odběrů komunálních služeb vyvinutý společnosti SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic pro dodavatele elektřiny, plynu, vody a tepla. Systém umožňuje vzdálenou správu a odečty odběrů v reálném čase, řízení sítě a zajištění zúčtování. UTILIS propojuje měření s ERP a CRM aplikacemi poskytovatele libovolných komunálních služeb.

O společnosti SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s.

ASITSITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic (dříve STROM telecom) od svého vzniku v roce 1993 vyvíjela a vyráběla technologicky vyspělá telekomunikační zařízení a informační systémy pro podporu obchodních a provozních procesů (BSS/OSS). Společnost rovněž poskytovala profesionální služby, které umožňují jejím zákazníkům – poskytovatelům komunikačních služeb – efektivně plánovat rozvoj jejích síťových infrastruktur a optimalizovat obchodní procesy.

SITRONICS TS mělo v roce 2007 na 1300 zaměstnanců, z nichž více než 70 procent byli vývojáři a techničtí specialisté, pracujíci v zařízeních firmy v České republice, Francii, Německu, Rusku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Slovinsku, Spojených arabských emirátech a Malajsii. Produkty SITRONICS TS jsou nasazeny ve více než 50 telekomunikačních sítích ve 14 zemích. Společnost byla součástí SITRONICS JSC (LSE: SITR), dceřiného technologického koncernu SISTEMA AFK, největšího diverzifikovaného holdingu v Ruské federaci.