Autor: Adrián Podskľan | Zdroj: SITRONICS TS – divize Utilis | 29.6.2007

Profil firmy

ASITTSPoskytovatelé služeb v utilitách (elektřina, voda, plyn, teplo, datové služby, kombinované služby, případně také komunální služby) potřebují pro svůj základní business realizovat dodávky koncovým zákazníkům a provádět billing. Proto na jedné straně investují do inteligentních měřidel a komunikačních technologií pro měření dodávek a na straně druhé realizují billing a pracují se zákazníky – např. pomocí systému SAP, IS-U, proprietárního řešení apod. Mezi vrstvou inteligentních měřidel a vrstvou billingových a zákaznických systémů však leží několik IS/IT vrstev, které jsou produkty dostupnými na IS/IT trhu pouze parciálně a neúplně saturovány. Tato situace vedla k vytvoření produktu UTILIS ve společnosti SITRONICS TS (dříve STROM telecom).

Energetický průmysl prochází revolucí v oblasti řízení provozu a zákaznických služeb. Stále významnější roli v konkurenčním boji hrají aktuální a přesné informace o spotřebě energií a flexibilní přístup k vyúčtovaní služeb, vysvětluje Mirko Jelčič. A to je přesně to, co umíme díky svým zkušenostem z prostředí telekomunikačních sítí a jejích operátorů.

SITRONICS TS začal v r. 2006 nabízet vlastní systém pro automatickou správu měření energie v reálnem čase UTILIS založený na měřících zařízeních americké společnosti Echelon a technologii PLC, která umožňuje přenášet data v elektrických rozvodech. Prvního zákazníka našel tento systém v Rakousku, po pilotním projektu si komplexní systém pro dálkové odečty a měření spotřeby elektrické energie objednala společnost Stadtwerke Feldkirch.

Technologie systému UTILIS umožňují inteligentní měření odběru energie a zároveň poskytují klíčová provozní data v reálném čase. Ve spolupráci s odborovým systémem pro řízení vztahu se zákazníky nabízí řešení UTILIS přesné informace o spotřebované energii a její ceně také koncovým odběratelům energie. Distributor energie díky aktuálním přehledům získává nástroj pro obranu před podvody a černým uživatelům.

UTILIS se podařilo definovat jako příležitost pro rozvoj podnikání společnosti SITRONICS TS CR, o které se uvažuje jako o potenciálně ekonomicky výnosné. Je třeba, ale zhodnotit přínosy před dalším rozvojem řešení UTILIS. Jaké jsou rizika tohoto rozvoje ? Jaká jsou další příležitosti ? Co jsou klíčové faktory úspěchu pro UTILIS ? Máme další otevřené příležitosti ? Jak to reálně zhodnotit ? Jaká je analytická argumentace ?

Nejasné odpovědi na tyto otázky vedly v SITRONICS TS CR k vypracování Předběžné studie proveditelnosti – Obchodního záměru. Běžné argumentování už přestalo být dostatečné. Vznikla nutnost doložit analytické argumentace nejenom v technické rovině, ale hlavně v obchodní a z pohledu celkových přínosu pro společnost.

Obchodní cíle

ASIT2 

Proč právě Obchodní záměr ?

Z nového business směrovaní prostřednictvím řešení UTILIS management provázeli určité obavy. Proto pro další rozvoj UTILISU bylo potřebné přesvědčit management, že UTILIS dokáže zabezpečit adekvátní přínos.

Hlavním kritériem Obchodního záměru je poskytnutí informací důležitých pro rozhodování managementu hlavně z obchodního pohledu. Myšlenka na vytvoření Obchodního záměru je poskytnutí studie, které poskytuje všechny důležité informace pro rozhodování o realizaci Obchodního záměrů pro Vývoj a prodej řešení UTILIS a expanze na existující a nové trhy. Pro vytvoření tohoto dokumentu byla udělaná detailní analýza a použité náročné metody jako např.:

 • Strategický audit a následně navržená alternativní strategie,
 • PESTLE analýza,
 • Analýza konkurenceschopnosti,
 • Metoda hledání strategie modré planety,
 • Identifikace klíčových faktorů úspěchu,
 • Strategická kalkulace prodůktů a výsledků podle US GAAP,
 • Cost Benefit analýza (Výpočet NPV, IRR, Analýza nulového bodu),
 • Segmentace trhů a zákazníků,
 • Marketingová analýza,
 • Marketingový kvantitativní a kvalitativní výzkum,
 • Marketingový průzkum,
 • Analýza rizik,
 • Návrh opatření.

Harmonogram prací

Celý projekt byl realizován v nesledujícím časovém rámci:

ASITOBR

Celková rychlost realizace analytických prací a přípravy konceptu dokumentu příjemně překvapily prakticky všechny osoby, kterých se výsledek nějakým způsobem dotýká. Adaptovali jsme úplně nový systém práce a metodologii. Nikdo z nás nečekal, že to zvládneme za 6 týdnů – říká na adresu projektového teamů Mirko Jelčič, ředitel obchodní jednotky UTILIS v společnosti SITRONICS TS CR.

Rychlostí a samotním Obchodním záměrem pro UTILIS bylo překvapeno i vrcholové vedění společnosti (BOARD), které Obchodní záměr následně schválilo. To konkrétně způsobila dobře udělaná analýza a použité metodologické postupy od Dr. Adriana Podskľana.

Obsah Obchodního záměru pro UTILIS

AUSITSObchodní záměr pro UTILIS je dokument který souhrnně a ze všech realizačních významných hledisek popisuje Vývoj, prodej a expanzi produktů UTILIS na existující a nové trhy. Jeho účelem je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného záměru, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné rozhodnutí BOARDu společnosti.

Jak vyplývá z vymezeného účelu, studie je zpracovaná ve fázi rozhodování BORDu o pokračování v realizaci projektu. Na jedné straně prostřednictvím důkladného Obchodního záměru působí v roli materiálu vedoucímu k rozhodnutí vlastníka záměru, příp. k rozhodnutí BOARDu a vlastníku společnosti. Na straně druhé je to materiál sloužící jako základní nástroj projektového managementu (obvykle v aktualizované podobě).

Business přínosy: 

 • Cílený Obchodní záměr
 • Interní a externí komunikace
 • Rychlá doba návratnosti
 • Snížení nákladů
 • Prodej na externích trzích
 • Velice rychlá reakce na business požadavky společnosti
 • Nástroj pro obchodní, marketingové a finanční řízení
 • Nástroj pro minimalizaci a řízení rizik

O UTILIS

UTILIS je systém pro vzájemnou správu a odečty odběrů komunálních služeb vyvinutý společnosti SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic pro dodavatele elektřiny, plynu, vody a tepla. Systém umožňuje vzdálenou správu a odečty odběrů v reálném čase, řízení sítě a zajištění zúčtování. UTILIS propojuje měření s ERP a CRM aplikacemi poskytovatele libovolných komunálních služeb.

O společnosti SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s.

ASITSITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic (dříve STROM telecom) od svého vzniku v roce 1993 vyvíjela a vyráběla technologicky vyspělá telekomunikační zařízení a informační systémy pro podporu obchodních a provozních procesů (BSS/OSS). Společnost rovněž poskytovala profesionální služby, které umožňují jejím zákazníkům – poskytovatelům komunikačních služeb – efektivně plánovat rozvoj jejích síťových infrastruktur a optimalizovat obchodní procesy.

SITRONICS TS mělo v roce 2007 na 1300 zaměstnanců, z nichž více než 70 procent byli vývojáři a techničtí specialisté, pracujíci v zařízeních firmy v České republice, Francii, Německu, Rusku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Slovinsku, Spojených arabských emirátech a Malajsii. Produkty SITRONICS TS jsou nasazeny ve více než 50 telekomunikačních sítích ve 14 zemích. Společnost byla součástí SITRONICS JSC (LSE: SITR), dceřiného technologického koncernu SISTEMA AFK, největšího diverzifikovaného holdingu v Ruské federaci.