The Blog

Morální závěť Tomáše Bati a jeho boj proti hladu

Autor: A. Podsklan | Zdroj: batastory.net | 19.07.2016

AAATBMZ

Proměna ševce Tomáše Bati ze socialisty, obdivovatele prostého života Tolstého a odpůrce všeho kapitalistického, na „faustovského a titánského“ podnikatele světového formátu, se udála postupně jen díky několika bankrotům a díky častému hladu. Po zkušenostech z různých zemí a z různých kultur napsal Tomáš Baťa báseň a morální závěť, které byli nalezeny v jeho pozůstalosti. Tyto pozůstalosti vyjadřují jeho přesvědčení, že boj proti hladu a mrazu naučil člověka ctít práci a morální zásady, které sílí jeho ducha, duši i tělo.                                                                                                                                                  

Jsem Seveřan

Z jakých hlubin vyvěraly ony myšlenkové a citové proudy, jež dávali vznik a sílu stále novým podnikům Tomáše Batě? Co bylo podstatou jeho osobnosti, životní základnou, směrnici pro jednání a stanoviska? Bylo to přímo fyzicky a beze slov prociťované přesvědčení, že muž severských krajů je přírodou určen k boji proti největším nepřátelům lidského rodu v chladném zeměpásu: k boji proti hladu a zimě. Byl přesvědčen, že severský člověk získal svoji fyzickou a duševní převahu mezi veškerými lidskými plemeny tisíciletým bojem s hladem a zimou. Boj proti hladu a mrazu – to je práce. K tomu, aby Seveřan pracoval vítězně, musí pěstovat a uctívat ty mravní prvky povahy, jež činí silnými jeho tělo, ducha i rod.

Jsem Seveřan.

Nikdo není víc.

Můj erb je plavý vlas a sněhobílá líc.

Jsem nesesaditelným králem,

protože jsem Seveřanem.

Jsem psancem až do mužných jar,

protože jsem Seveřan.

Jsem věren své ženě,

protože jsem Seveřan.

Mám zdravé čisté tělo,

protože jsem Seveřan.

Mám tvořivého nezlomného ducha,

protože jsem Seveřan.

Miluji čistou láskou svou matku,

sestry a dcery, protože jsem Seveřan.

Svou prací sloužím svým bližním,

protože jsem Seveřan.

Miluji svůj život, nebojím se ran,

protože jsem Seveřan.

Své nezměrné dědictví,

svůj život zlepšený předám svým potomkům,

protože jsem Seveřan.

 

Morální závěť Tomáše Bati

První podmínkou prospěchu našeho závodu jest, abyste se nedomnívali, že jest jen váš.

Závod náš nebyl k tomu účelu zbudován, aby zajistil existenci jen jeho zakladatelům.

Vyšší pohnutky to byly, které na nás působily, abychom potlačovali své vášně a choutky, pokud jsme je viděli pro závod škodlivé.

Nebylo to jednou, co jsme byli odhodláni životy své obětovat ve prospěch závodu a jeden z naší rodiny jemu za oběť padl. To se nedělo jen proto, aby se zajistil majetek. V rozvoji našeho závodu spatřovali jsme rozvoj a zajištění blahobytu celého kraje. Bylo naší chloubou a pohnutkou k další, neúmorné práci, že přinášíme nový, do toho času nepoznaný blahobyt a vzdělání našeho lidu.

Byla to touha tvořit, poskytnout stále většímu množství lidu účasti na výhodách, které náš závod jak zaměstnancům tak zákazníkům poskytoval.

Pokud budete této velké ideji sloužiti, potud budete ve shodě se zákony přírodními i lidskými. Jakmile ale budete každý pamatovati sám na sebe, jakmile přestanete sloužiti svým závodem všeobecně, stanete se zbytečnými a padnete neodvratně…

Text nazývaný často “morální závětí” Tomáše Bati je na dopisním papíře z londýnského hotelu Buecker, v němž Tomáš pobýval ještě před první válkou a jenž byl zrušen roku 1911. Byl tedy s největší pravděpodobností formulován někdy mezi léty 1908 – 1911, kdy mu bylo 32 – 35 let…

Zdroj: Pavel Hajný, Tomáš Baťa – Úvahy a projevy

Jak myslí prosperující, šťastní a bohatí

Autor: A. Podsklan | Zdroj: navzdybohaty.cz | 06.07.2016

apple-256262_640

T. Harv Eker ve své knize “Jak myslí milionáři” uvádí sedmnáct zásad, které odlišuje bohaté lidi od těch chudých. Mezi ne patří:

 1. Bohatý člověk věří, že si život utváří sám. Chudý člověk věří, že ho životem smýká náhoda a osud. Typickým znakem chudého člověka jsou výmluvy a obviňování jeho okolí. Za to že nemám peníze, může ta blbá finanční krize, šéf je mizera, kolega dostal přidáno místo mne, atp. Když si budete pořád stěžovat, stane se z vás chodící magnet na problémy.
 2. Bohatí lidé hrají, aby vyhráli. Chudí hrají s cílem neprohrát. Bohatí chtějí ohromný majetek, mají velké sny. Míří ke hvězdám. Chce-li někdo mít dostatek peněz na zaplacení složenek, budiž mu to splněno. Nic víc.
 3. Bohatí lidé jsou odhodláni pracovat pro své bohatství. Chudí chtějí být bohatí. Nejdůležitější důvod proč lidé nedostanou, co chtějí, je v tom, že nevědí, co chtějí. Nutné je upřímné a stoprocentní odhodlání být bohatým.
 4. Bohatí uvažují ve velkém. Chudí myslí v malém. Váš zisk je přímo úměrný hodnotě, kterou nabízíte světu. Vaší hodnotu na trhu určují čtyři věci: nabídka, poptávka, kvalita a kvantita. Kolik lidí dokážete obsloužit, nebo jim něco prodat?
 5. Bohatí lidé se zaměřují na příležitosti. Chudí vidí překážky. Bohatí se kouknou před sebe a vidí příležitosti. Umějí si najít v každé situaci novou možnost růstu.
 6. Bohatí lidé obdivují jiné bohaté. Chudí je nenávidí. Kdo má malý majetek, dívá se na bohaté často skrze prsty. „Měli prostě kliku“, „Kde si to nahrabali“. Myslí si, že jsou bohatí špatní.
 7. Bohatí lidé se přátelí s úspěšnými, optimistickými lidmi. Chudí lidé se dávají dohromady se zoufalci, kteří vidí všechno černě. Zkuste se někdy zaposlouchat do rozhovoru hospodských štamgastů. Velká část rozhovorů se týká stěžování na vnější okolnosti.
 8. Bohatí lidé umí předvést své silné stránky a zdůraznit svou cenu. Chudí lidé neumějí prodat sebe sama. Šéf, který neumí dělat reklamu, nebude šéfem dlouho. Bohatí lidé mají často vůdcovské nadání. Umějí komunikovat a umějí se prodat.
 9. Bohatí lidé jsou větší než jejich problémy. Chudí lidé se nechávají jejich problémy zavalit. Při vydělávání peněz narazíte na tolik problému, že je to pro většinu lidí moc. Raději to vzdají nebo ani nezačnou.
 10. Bohatí lidé umějí nejen dávat ale i přijímat. Chudí lidé mají s přijímáním potíže. Mnozí lidé pochybují o své hodnotě. Myslí si, že si nezaslouží něco dostat. Většinou za to může výchova. Na jednu pochvalu slyšíme deset pokárání. Sebedůvěra lidí je pak velice nízká. Každý člověk, který dává, potřebuje někoho, který bere. Jestliže nebudete vy ti, kteří berou, někdo jiný si váš díl rád vezme.
 11. Bohatí lidé se nechávají platit podle svých výsledků. Chudí se nechávají platit podle času, který prosedí v práci. Chudí lidí chtějí dostávat pravidelný měsíční plat. Chtějí tento pocit bezpečí. Neuvědomují si, že díky této bezpečnosti, se k opravdovému bohatství nemohou dostat. Jestliže máte zaměstnance, začněte je alespoň částečně platit procenty z výkonu.
 12. Bohatí lidé chtějí „všechno“. Chudí uvažují ve stylu „buď, anebo“. Když je před vámi úkol vybrat si z několika variant. Zkuste si položit otázku: Jak mohu získat obojí? Bohatí chtějí mít podnikání i volný čas, kariéru i rodinný život, peníze i smysl života.
 13. Bohatí lidé sledují svůj majetek. Chudí lidé své příjmy. Chudí lidé se ptají, kolik on asi bere? Bohatí se ptají na majetek. Nezáleží na tom, kolik berete, ale na tom jaká je čistá hodnota vašeho majetku. Příjmy jsou jen jedním z faktorů ovlivňujících vaši hodnotu:
  1. Příjmy
  2. Investice
  3. Úspory
  4. Jednoduchý životní styl
 14. Bohatí lidé svoje peníze dobře spravují. Chudí o tom nemají ani páru. Boháči nejsou lepší lidé. Mají ale jiné peněžní návyky. Musíte nejdříve umět spravovat menší peněžní částky, pak teprve můžete spravovat větší. Důležité je, jak s penězi zacházíte. Ne kolik jich nyní máte. Konto finanční svobody (investice, spoření) by mělo být v rovnováze s kontem pro zábavu a oddych.
 15. Bohatí lidé nechávají své peníze pracovat za ně. Chudí pracují pro své peníze. Zatímco si bohatí lidé užívají, jejich peníze pro ně pracují. Čím více za vás pracují vaše peníze, tím méně můžete pracovat vy. Budujte si pasivní příjmy. Investujte. Budujete podnikání, které se obejde bez vás.
 16. Bohatí jednají, i když mají strach. Chudí se nechají svým strachem paralyzovat. Spojovacím článkem mezi pocity a výsledky jsou činy. Bez činů nemůžete dosáhnout toužených výsledků. Zkroťte váš strach a nenechte se paralyzovat, zahnat do nečinnosti. Naučte se dělat těžké věci. Jen tak vyrostete!
 17. Bohatí lidé se stále učí. Chudí si myslí, že již všechno vědí. Jestliže se vám něco nedaří, tak jak byste chtěli. Je tu něco co ještě neznáte. Všechno se neustále vyvíjí. To že jste dokončili školu, neznamená, že již máte vyhráno. Bohatí se vzdělávají celoživotně. Rovněž si ale dávejte pozor, od koho se učíte. Jestli má za sebou opravdové výsledky. Nač si nechat investičně radit od finančního poradce, který sotva platí nájem!