Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

APSPROF

Potřebujete

 • Správně identifikovat a předvídat problémy včetně jejích skutečné příčiny
 • Profesionálně a systémově řešit problémy
 • Nezávisle a s nadhledem posoudit svou podnikatelskou výkonnost i s ohledem na neustále se měnící podmínky podnikání
 • Zjistit, zda efektivně využíváte příležitosti a snižujete nebo eliminujete ohrožení ve vnějším prostředí
 • Získat zpětnou vazbu, zda využíváte přednosti a snižujete nebo eliminujete nedostatky v interním prostředí
 • Změřit a porovnat konkurenceschopnost úrovně řízení, nastavení a využití kapacit ve vaši organizaci s nejlepšími firmami na světě

Pomůžeme Vám identifikovat Váš problém, zaměřit se na příčiny a nikoliv na příznaky, stanovit priority problémů a s měřením podnikatelské výkonnosti prostřednictvím systémového řešení obsahujícího postupy, přístupy, metodiky a nástroje pro řešení problémů jako:

 • Diagnostika business a adaptivních schopností (Kliknutím ZDE můžete vyplnit dotazník pro rychlou diagnostiku AP Solution pro adaptivní řízení!).
 • (1) Analýza nákladů a přínosů, (2) SWOT a KFÚ analýza a benchmarking, (3) Analýza působících sil, (4) Multifaktorová analýza / střídavé porovnávání / analýza pomocí mřížky, (5) Harvardove metodiky, (6) Six Sigma, (7) PDCA cyklus (P – Plan, D – Dělej, C – Kontroluj, A – Analyzuj), (8) Metodik 5x Proč a 5 S, (9) Diagramu rybí kosti prostřednictvím 5 M / mapa myšlení, (10) Teorie omezení (TOC), (11) QFD, (12) FMEA, (13) Diagnostika a vyladění pěti živelních elementů, (15) Kreativní řešení problémů, (15) Action Learning.
 • Finančních a manažerských analýz podle CAS, EVA, IFRS včetně posouzení finančních a nefinančních ukazatelů charakterizujících adaptivní organizaci.
 • Due diligence (Finanční, Účetní, Provozní, Personální, Daňové, Právní, Bezpečnosti práce, IT).
 • Strategického a marketingového auditu podle DNA a vlastností adaptivní organizace.
 • Procesní analýzy a identifikace potenciálu zlepšení.
 • Metodologie Six Sigma.
 • Analýzy úrovně řízení, vyvažování kapitálu, nastavení a využití kapacit.
 • Organizačního auditu a analýzy motivace lidských zdrojů.
 • Měření výkonnosti projektů – EVPM, COCOMO, COTS.
 • Mapování toku hodnot – VSM, SIPOC.
 • Průzkumu názoru zákazníků a zájmových skupin.
 • Benchmarkingu.
 • ZIPFBES (Zákazník, Inovace, Procesy, Finance, Bezpečnost, Ekologie a Spolupráce).
 • Modelu ZVMF (Zisk, Výkon, Majetek, Finance).
 • Metodologie Balanced Scorecard.

 


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!