The Blog

All Posts Tagged: Řízení podle ROI

Konference: Řízení podniku podle ROI

 

Motto:

Jsem fascinován koncepcí PPROI. Jeví se mi jako modernizace vědeckého řízení.

(David Burkus, autor knižních bestsellerů Myth of Creativity a Under New Management)

 

Srdečně Vás zveme na jedinečnou konferenci svého druhu a obsahu pořádanou na základě velmi silného ohlasu čtenářů k jeho seriálu článků o inovativním řízení podniků publikovaných odborným časopisem MM Průmyslové spektrum.

Akce vedená Petrem Zavoralem a významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery: prof. Richard Hindls, prof. Stanislava Hronová, Roman Dvořák, Petr Vaněk, Petr Hladík a Jan Vrba je zaměřena na aspekty řízení podniku podle míry zhodnocování kapitálu (ROI), vyrovnaný výrobní plán a kladnou reprodukcí reálné podnikové hodnoty.

Partneři:

PPROI, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, Enterprise Europe Network, MM Průmyslové spektrum, AP Solution

Odborná garance:

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., FEng.;  Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

období 2006 – 2014, Rektor a prorektorka pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze

Moderující:

Petr Zavoral, (PPROI) ; Roman Dvořák, šéfredaktor MM Publishing

PROGRAM:

09:00 – 09:30 Registrace a ranní káva

09:30 – 09:45     Zahájení konference a úvodní slovo

     Petr Hladík (Technologické centrum AV ČR)

              Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum)

09:45 – 11:15     PRVNÍ PANEL    

              Řízení na základě reality: Efektivní řízení podniku dle ROI

              Prof. Milan Matějka, PPROI 

11:15 – 11:30     Přestávka na kávu

11:30 – 12:20     DRUHÝ PANEL

               Praktické ukázky a seznámení se se systémem PPROI

               Marcel Matějka (PPROI)

12:20 – 13.10     TŘETÍ PANEL

               Znalostní požadavky a překonávání odporu proti změně

               Jan Vrba, PCTC (dříve Ministr průmyslu a ředitel podniků vč. Nadnárodních)

               Petr Vaněk (Generální ředitel a předseda představenstva HZP Prostějov)

               Otázky a odpovědi

14:00 – 15:00  Zakončení a brunch

 

POZNÁMKA:  

Organizátoři si s ohledem na probíhající jednání s některými významnými osobnostmi vyhrazují právo na změnu programu.

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:

Místo: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba

Více informací ZDE

Datum:                08. března. 2017

Čas:                      09:00 – 14:00

 

REGISTRACE A INFORMACE:

1. Proč se zúčastnit konference

Hlavní užitek z účasti je hlavně v (1) seznámení se o co jde v řízení podniku podle ROI; (2) seznámení s přístupy jak odstranit bariéry manažérského účetnictví a MRP systémů; (3) seznámení se zkušenostmi a poznatky z praxe, jakou výhodu má řídicí systém s metrikou, kterou je návratnost kapitálu; (4) seznámení se se změnami v myšlení, hodnocení a rozhodování s ohledem na rozhodování o vlastní výrobě nebo nákupu, míru automatizace a frekvenci dodávek a (5) seznámení se s tím proč jsou pro plánování výroby a řízení štíhlé výroby nepoužitelné MRP systémy, převzaté do všech současných ERP systémů i jejích ndstaveb.

2. Informace a help desk

Adrián Podskľan, mob.: 00420 607 698 339, e-mail: podsklan@adaptivniorganizace.cz

Daniel Matějka, mob.: 00420 724 036 669, e-mail: matejka2@pproi.com

3. Elektronická registrace

Možná přes google formulář ZDE.

4. Registrace e-mailem

Možná přes zaslání Vaši objednávky obsahující Vaše jméno včetně fakturačních údajů (název, adresa, IČO a DIČO) nebo stáhnutí registračního formuláře TU a po jeho vyplnění následné zaslání naskenované kopie na podsklan@yahoo.com.

5. Jednací jazyk na konferenci

Český a podle potřeby anglický.

6. Organizátor konference

PPROI Development, Pod Beránkou 2481/13, 160 00 Praha, 6-Hanspaulka,  IČO:  62917650, DIČ: CZ62917650.

7. Cena

Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 5 000,- Kč  bez DPH, při úhradě do 3.března však pouze 2 700,- Kč bez DPH, kterou prosíme uhradit připsáním na účet 165969055/0600 (variabilní symbol: číslo faktury, specificky symbol: 201711). Ve zprávě pro příjemce uveďte název Vaší společnosti.

Registrační poplatek kromě účasti na konferenci s občerstvením zahrnuje odborný materiál „Řízení podniku podle PPROI“ sestávající z článků seriálu publikovaného v časopise MM Průmyslové Spektrum, diskuze s přednášejícími a jejich prezentace.

Faktura Vám bude zaslaná obratem po Vašem zaregistrování se na konferenci.

8. Obchodní podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 2 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu.

9. Možnosti ubytování v blízkosti konání konference

Doporučujeme Vienna House Diplomat Prague nebo Hotel International Prague, kde je možné za hotelový poplatek i parkovat. Parkování zdarma je možné u OC Kaufland, Pod Paťankou 134/1b, 160 00 Praha 6.

10. Dopravní spojení s MHD a vlakem v Praze

Varianta 1: Metro C: Hlavní nádraží – Museum (přestup na A) – Evropská (Vítězné náměstí); 13 min. Tramvaj 8, 18: Vítězné náměstí – Nádraaží podbaba: 6 min.

Varianta 2: Trmavaj 15,26: Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží: 2 min. Vlak: Masarykovo nádraží – Nádraží Podbaba 8 min.

Varianta 3: Metro C: Hlavní nádraží – nádraží Holešovice: 6 min. Vlak Nádraží Holešovice – Nádraží Podbaba: 9 min (vč. přestupu)

11. Pro reklamní partnery a sponzory

Pro více informací se s důvěrou obracejte na: GSM: 00420 607 698 339, 00420 724 036 669, e-mail: matejka2@pproi.com, podsklan@yahoo.com a  info@PPROI.com.

Jak být odpovědný, efektivní a akceschopný?

Srdečně Vás zveme na jedinou konferenci svého druhu a obsahu vedenou Adriánem Podskľanem a  Romanem Dvořákem s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery jako prof. Jaromír VeberPavel VosobaLukáš KovandaTihomir ErdeljacPetr Zavoral, Jaroslav Žižka, Jiří GernerJiří Platek, Alžbeta Kiráľová, Iveta HamarnehMichaela Haladová a Anton Uhnák zaměřenou na možnosti jak mohou nejen firmy a podnikatelé flexibilně a rychle reagovat na měnící se podnikatelské prostředí a zvyšovat schopnosti sloužít veřejnosti na cestě k dlouhodobé prosperitě. entrepreneur-1562823_640 Hlavní partneři:

logo-oficialni-udalost-tydne-podnikani

Moderující:
Adrián Podskľan a Roman Dvořák
PROGRAM:
08.30 – 09.00 Registrace a ranní káva
09.00 – 09.25 Zahájení konference a úvodní přednáška
                       Schopnost přežít v měnícím se světě pomocí inovací
                             1. Jaromír Veber (rektor Vysoké školy podnikání a práva)                                                                                 „Přes inovace k dlouhodobé prosperitě”
09.25 – 09.50 1. panel
                      Zdraví, stres a duševní hygiena: životní rovnováha
                             1. Pavel Vosoba (M.C. Triton)                                                                                                                                                   „Proč je potřeba udržovat rovnováhu mezi společenskou a životní kariérou”
09:50 – 10.15 2. panel
                      Ekonomové: současný stav a výhledy
                             1. Lukáš Kovanda (Roklen Fin)
                                „Skutečné kořeny a implikace globální recese a stagnace“
10.15 – 10.25  Káva a networking 
10:25 – 11.10 3. panel
                      Podnikání a řízení v průmyslu: business model, kultura, technologie, inovace a trhy
                             1. Adrián Podskľan (AP Solution)
                                 „Adaptivní organizace a její význam pro společnost – příklad Tauris Siesta“
                             2. Tihomir Erdeljac (Industrial Technology Systems)
                                  „Digitalizace dat a elektronizace procesu pro transformaci podniku“
                             3. Petr Zavoral (PPROI )
                                  „Vyrovnávání výroby včetně vyvažování nákladů a kapitálu“
11.10 – 12.30  Panelová diskuze s přednášejícími a dalšími významnými hosty v průmyslu
                            Moderují: Roman Dvořák (MM Publishing) a Adrian Podskľan (AP Solution)
                            Hosté: Jaroslav Žižka (NKT Cable),  Jiří Gerner (Witte Automotive)
                            Jiří Platek (AV Media), Tihomir Erdeljac (Industrial Technology Systems),                                         Petr  Zavoral (PPROI)
10:10 – 11.10 4. panel
                      Podnikání a řízení v cestovním ruchu: business model, kultura, inovace a trhy
                             1. Alžbeta Kiráľová (VŠO)
                                 „Diverzifikace nabídky jako nástroj udržitelného rozvoje destinací – příklad
                                 Praha“
                             2. Anton Uhnák (Česko –  korejský výbor Hospodářské komory)
                                  „Jak a proč rozvíjet spolupráci v cestovním ruchu s Jižní Koreou“
                             3. Iveta Hamarneh (VŠO)
                                  „Gastronomický cestovní ruch jako nástroj rozvoje malých a středních
                                   podniků“
                             4. Michaela Haladová (J.M. Dance)
                                  „ Jak být nejen pomocí flamenco nejlepší na světě a zároveň se radovat ze                                          života“
11.10 – 12.30  Panelová diskuze s přednášejícími a dalšími hosty v cestovním ruchu
                            Moderují: Alžbeta Kiráľová (VŠO) a  Iveta Hamarneh (VŠO)
                            Hosté: Anton Uhnák (Česko -korejský výbor Hospodářské komory),
                            Michaela  Haladová (J.M. Dance), Nicol Lauf Šomšáková (Nadácia
                             858), Olga Girstlová (ČMAPM), Lukáš Kovanda (Roklen Fin),
                            Pavel Vosoba (M.C. Triton)
12.30 – 13:00 Oběd, káva a refenční netwoking
POZNÁMKA:  Organizátoři si s ohledem na probíhající jednání s některými významnými osobnostmi vyhrazují právo na změnu programu.
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:
Místo: Hotel Olšanka, Táboritská 23/100, 130 00 Praha 3
Datum: 15.11.2016
Čas: 08,30 – 13,00
FAQ, REGISTRACE A INFORMACE:
1. Proč se zúčastnit konference
Hlavní užitek z účasti je hlavně v (1) seznámení se skutečnými kořeny a implikacemi globální recese a stagnace; (2) seznámení s es možnostmi jak mohou nejen firmy a podnikatelé flexibilně a rychle reagovat na měnící se podnikatelské prostředí; (3) seznámení se zkušenostmi a poznatky z praxe, jak být skutečným optimistou a vyhledávat nové příležitosti v současných obtížích; (4) seznámení se s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery a (5) seznámení se s know-how, jak je možné se napojit na digitální svět inovací v rychle měnícím se podnikatelském prostředí pomocí teorie letících husí.
2. Informace a help desk
Adrián Podskľan, mob.: 00420 607 698 339, e-mail: podsklan@adaptivniorganizace.cz.
3. Elektronická registrace
Možná přes google formulář ZDE.
4. Registrace e-mailem
Možná přes zaslání Vaši objednávky obsahující Vaše jméno včetně fakturačních údajů (název, adresa, IČO a DIČO) nebo stáhnutí registračního formuláře TU a po jeho vyplnění následné zaslání naskenované kopie na podsklan@yahoo.com.
5. Jednací jazyk na konferenci
Český a podle potřeby anglický.
6. Organizátor konference
Ing. Adrián Podskľan, Krumlovská 530, 140 00 Praha 4,  IČO:  1585894, DIČ: CZ7301267490.
7. Cena
Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 1 999,- Kč  včetně DPH (při úhradě do 9. 11.2016 1 499,- Kč s DPH, Studenti 149,- Kč s DPH), kterou prosíme uhradit nejpozději do 13. listopadu 2016 připsáním na účet 107-5340690207/0100 (variabilní symbol: 11, specificky symbol: 201016). Ve zprávě pro příjemce uveďte název Vaší společnosti a kód akce 1016. Registrační poplatek při zahrnuje welcome drink, oběd, účast na konferenci (přestávky na kávu, organizace B2B schůzky), diskuze s přednášejícími a jejich prezentace. U studentů není v ceně zahrnutý oběd, tj. v případě zájmu si doplatí 120,-Kč s DPH. Faktura Vám bude zaslaná obratem po Vašem zaregistrování se na konferenci.
8. Obchodní podmínky
Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 2 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu.
9. Možnosti ubytování v blízkosti konání konference
Doporučujeme  Hotel Olšanka, kde je možné za hotelový poplatek i parkovat. Parkování zdarma je možné v OC Atrium Flora.
10. Pro reklamní partnery a sponzory
Pro více informací o hodnotě úžitku a výhodách z partnerství kontaktujte Adriána Podskľana na mob. 607 698 339.