Motto:

Jsem fascinován koncepcí PPROI. Jeví se mi jako modernizace vědeckého řízení.

(David Burkus, autor knižních bestsellerů Myth of Creativity a Under New Management)

 

Srdečně Vás zveme na jedinečnou konferenci svého druhu a obsahu pořádanou na základě velmi silného ohlasu čtenářů k jeho seriálu článků o inovativním řízení podniků publikovaných odborným časopisem MM Průmyslové spektrum.

Akce vedená Petrem Zavoralem a významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery: prof. Richard Hindls, prof. Stanislava Hronová, Roman Dvořák, Petr Vaněk, Petr Hladík a Jan Vrba je zaměřena na aspekty řízení podniku podle míry zhodnocování kapitálu (ROI), vyrovnaný výrobní plán a kladnou reprodukcí reálné podnikové hodnoty.

Partneři:

PPROI, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, Enterprise Europe Network, MM Průmyslové spektrum, AP Solution

Odborná garance:

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., FEng.;  Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

období 2006 – 2014, Rektor a prorektorka pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze

Moderující:

Petr Zavoral, (PPROI) ; Roman Dvořák, šéfredaktor MM Publishing

PROGRAM:

09:00 – 09:30 Registrace a ranní káva

09:30 – 09:45     Zahájení konference a úvodní slovo

     Petr Hladík (Technologické centrum AV ČR)

              Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum)

09:45 – 11:15     PRVNÍ PANEL    

              Řízení na základě reality: Efektivní řízení podniku dle ROI

              Prof. Milan Matějka, PPROI 

11:15 – 11:30     Přestávka na kávu

11:30 – 12:20     DRUHÝ PANEL

               Praktické ukázky a seznámení se se systémem PPROI

               Marcel Matějka (PPROI)

12:20 – 13.10     TŘETÍ PANEL

               Znalostní požadavky a překonávání odporu proti změně

               Jan Vrba, PCTC (dříve Ministr průmyslu a ředitel podniků vč. Nadnárodních)

               Petr Vaněk (Generální ředitel a předseda představenstva HZP Prostějov)

               Otázky a odpovědi

14:00 – 15:00  Zakončení a brunch

 

POZNÁMKA:  

Organizátoři si s ohledem na probíhající jednání s některými významnými osobnostmi vyhrazují právo na změnu programu.

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:

Místo: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba

Více informací ZDE

Datum:                08. března. 2017

Čas:                      09:00 – 14:00

 

REGISTRACE A INFORMACE:

1. Proč se zúčastnit konference

Hlavní užitek z účasti je hlavně v (1) seznámení se o co jde v řízení podniku podle ROI; (2) seznámení s přístupy jak odstranit bariéry manažérského účetnictví a MRP systémů; (3) seznámení se zkušenostmi a poznatky z praxe, jakou výhodu má řídicí systém s metrikou, kterou je návratnost kapitálu; (4) seznámení se se změnami v myšlení, hodnocení a rozhodování s ohledem na rozhodování o vlastní výrobě nebo nákupu, míru automatizace a frekvenci dodávek a (5) seznámení se s tím proč jsou pro plánování výroby a řízení štíhlé výroby nepoužitelné MRP systémy, převzaté do všech současných ERP systémů i jejích ndstaveb.

2. Informace a help desk

Adrián Podskľan, mob.: 00420 607 698 339, e-mail: podsklan@adaptivniorganizace.cz

Daniel Matějka, mob.: 00420 724 036 669, e-mail: matejka2@pproi.com

3. Elektronická registrace

Možná přes google formulář ZDE.

4. Registrace e-mailem

Možná přes zaslání Vaši objednávky obsahující Vaše jméno včetně fakturačních údajů (název, adresa, IČO a DIČO) nebo stáhnutí registračního formuláře TU a po jeho vyplnění následné zaslání naskenované kopie na podsklan@yahoo.com.

5. Jednací jazyk na konferenci

Český a podle potřeby anglický.

6. Organizátor konference

PPROI Development, Pod Beránkou 2481/13, 160 00 Praha, 6-Hanspaulka,  IČO:  62917650, DIČ: CZ62917650.

7. Cena

Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 5 000,- Kč  bez DPH, při úhradě do 3.března však pouze 2 700,- Kč bez DPH, kterou prosíme uhradit připsáním na účet 165969055/0600 (variabilní symbol: číslo faktury, specificky symbol: 201711). Ve zprávě pro příjemce uveďte název Vaší společnosti.

Registrační poplatek kromě účasti na konferenci s občerstvením zahrnuje odborný materiál „Řízení podniku podle PPROI“ sestávající z článků seriálu publikovaného v časopise MM Průmyslové Spektrum, diskuze s přednášejícími a jejich prezentace.

Faktura Vám bude zaslaná obratem po Vašem zaregistrování se na konferenci.

8. Obchodní podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 2 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu.

9. Možnosti ubytování v blízkosti konání konference

Doporučujeme Vienna House Diplomat Prague nebo Hotel International Prague, kde je možné za hotelový poplatek i parkovat. Parkování zdarma je možné u OC Kaufland, Pod Paťankou 134/1b, 160 00 Praha 6.

10. Dopravní spojení s MHD a vlakem v Praze

Varianta 1: Metro C: Hlavní nádraží – Museum (přestup na A) – Evropská (Vítězné náměstí); 13 min. Tramvaj 8, 18: Vítězné náměstí – Nádraaží podbaba: 6 min.

Varianta 2: Trmavaj 15,26: Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží: 2 min. Vlak: Masarykovo nádraží – Nádraží Podbaba 8 min.

Varianta 3: Metro C: Hlavní nádraží – nádraží Holešovice: 6 min. Vlak Nádraží Holešovice – Nádraží Podbaba: 9 min (vč. přestupu)

11. Pro reklamní partnery a sponzory

Pro více informací se s důvěrou obracejte na: GSM: 00420 607 698 339, 00420 724 036 669, e-mail: matejka2@pproi.com, podsklan@yahoo.com a  info@PPROI.com.