The Blog

All Posts Tagged: Soběstačnost

Studie Adriána Podskľana o ideálním průmyslovém městě pro 21.století

Autor: Antonín Karoch | 4.3.2017|www.prvnizpravy.parlamentnilisty.cz

Blízký spolupracovník světového ekonoma českého původu, Milana Zeleného,  Adrián Podskľan již delší dobu pracuje na nové studii „Ideálního průmyslového města pro 21. století“. Nezastírá, že ho inspiruje odkaz bratří Baťů a jimi vybudované město Zlín.

APMMCTRIT

Zároveň Adrián Podskľan  také definuje principy adaptivních organizací, což jsou takové výrobní celky, které jsou s to konstruktívně reagovat na změny v průmyslu, dodavatelsko-odběratelských vztazích, bankovnictví a společnosti jako celku v souvislosti s rychle se měnícími podmínkami současné rychle se blížící postglobální civilizaci.

Opravdu věříte, že se svět mění a nynější globální celosvětové koncerny ztratí svoji současnou důležitost?

“Svět se již změnil a globalizace sice nenápadně, ale končí. Rostoucí potenciál velkých měst, tvářících se, že jsou schopné uživit stále větší a větší počet obyvatel je u konce. Nejlépe to dokazuje skutečnost, že bydlení a život v nich je nedostupný pro běžné lidi, kteří se nechtějí dlouhodobě zadlužovat, spekulovat a žít na hraně takzvaným křehkým způsobem života. Tím míním, že stačí nemoc, zranění, rodinné neshody a člověk nemůže splácet hypotéku a přijde o dům. Také musíme brát ohled na skutečnost, že pracovních míst v důsledku digitalizace ve velkých městech ubývá. Přesně tak, jak tvrdí prof. Milan Zelený, místo abychom obchodovali s produkty samotnými, začínáme obchodovat se znalostmi. Náhle však zjistíme, že něco chybí.”

S Milanem Zeleným o vzdělávání: Budeme generovat nezaměstnatelné?

Mluvíte o průmyslovém městě pro 21. století. Co tímto pojmem míníte?

“V současné době zjišťujeme, že mnohá velkoměsta pomalu ztrácejí pro lidstvo výhody, díky kterým vznikaly. Centra se vylidňují, lidé se stěhují do příměstských sídlišť. Stačí drobnější krize a tyto konglomeráty ztrácejí na významu, jako například tzv. rezavá města v USA. Účelem předkládané studie je prezentovat výsledky, získané z dostupných informačních zdrojů, které souvisejí s konceptem ideálního průmyslového města s akcentem na identifikaci skutečných problémů lidských společenství a také, jak tyto přístupy řešit či jak vůbec měřit kvalitu života. Studie obsahuje i základní návrh včetně zhodnocení základních přínosů města pro 21. Století, které bude zaměřeno na efektivní boj proti chudobě a znečisťování životního prostředí. Bude ale také podporovat zvyšování počtu zámožných lidí a vychovávat skutečné podnikatele. Protože pouze schopní podnikatelé jsou schopní vytvářet a zlepšovat adaptivní organizace, ohleduplné k lidem a životnímu prostředí. V rámci studia jsme zpracovávali rešerše z mnoha informačních zdrojů. Následně společně s logickým zhodnocením přínosů jsme vytvářeli předpoklady pro získání ideálního konceptu průmyslového města pro 21. století.”

A konkrétně to znamená?

“Nezvratně se posouváme od globální ekonomiky, která přerostla naše schopnosti, zpět k lokálním komunitám a místním ekonomikám. V důsledku rychlé a efektivní proměny způsobu života v období, kdy například Česká i Slovenská republika nedisponuje dostatečně velkým vlastním kapitálem, zkusit vytvořit podnik, jaký vybudovali Tomáš a Jan Antonín Baťa, kdy kolem továrny vyrostlo téměř soběstačné město. Tuto skutečnost bereme víceméně jako koncept možných budoucích tzv. chytrých měst, které budou výrobně, energeticky,  potravinově a hlavně tzv. znalostně soběstačná. Z výsledků námi předkládané studie například vyplývá, že alarmující situaci v propadu kvality života nám avizuje nárůst počtu bezdomovců a lidí ohrožených příjmovou chudobou, mimochodem i u nás, v České republice. To stojí v protikladu k tzv. supernízké nezaměstnanosti a navazuje na nyní běžný shora uvedený „křehký“ způsob života. Kdo má slušnou práci či příjem z podnikání, tomu se obvykle daří lépe. Lidé, kteří přišli o zaměstnání nebo zapadli do dluhů či alkoholu, se už z bídy většinou nedostanou. Ve výsledcích studie můžete také zjistit, že mezi nejpopulárnější řešení problémů v lidských společenstvích dnes bezpochyby patří koncept „chytrého města“, tedy „smart city“, který je významný především pro udržení vzrůstajících nároků na život ve městech.”

Mimochodem, existuje někde vámi zmíněné „chytré město“?

“Samozřejmě. A jejich více. My jsme se nechali inspirovat příklady „chytrých měst“ ve světě, jako jsou například Masdar v Spojených arabských emirátech, Fudžisava v Japonsku, Baťa(nagar) v Indii a podobně.”

Více informací o studii získate také na workshopu “Vytváření, obnova a adaptace lokálního podnikatelského ekosystému”.

Adrián Podskľan AP Solution – Expertní podpora klientů: Pomáháme budovat, rozvíjet a vylaďovat vitální adaptivní organizace

 Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

startup-593341_640

Potřebujete

 • pomoc v nesnázích krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru v souvislosti s neschopnosti správně a včas reagovat na měnící se podmínky podnikání a v živote
 • profesionálně analyzovat a nezávisle diagnostikovat problémy včetně příčin jejích vzniku a nalézt řešení a nápady pro inovativní projekty
 • najít a implementovat rozumně flexibilní systémová řešení, které Vám umožní předcházet konfliktům, krizím, sporům a zvyšovat konkurenceschopnost
 • vytvářet a generovat konkurenční výhody a podmínky pro dlouhodobou sebeudržitelnost a soběstačnost
 • zlepšit tvorbu přidané hodnoty, komunikaci, připravenost, prozíravost a přizpůsobivost
 • koučing se zvídavými a zajímavými otázkami, zaměřený na rozvoj vyvážené osobnosti podnikatele a manažera sloužícího veřejnosti
 • flexibilní distanční podnikatelské a znalostní vzdělávání praxí pro všímavou a znalostní službu veřejnosti¨

Budování a zlepšování adaptivní organizace od A do Z

nestabilním podnikatelském prostředíkdy jedna krize střída druhouvýznamnou charakteristikou doby je nejistota, probíhá celosvětová transformace a stagnace (Rozhovor s prof. O. Rejnušem o černých labutích a krizi horší 2008 na odkaze ZDE) se stala novou normálou na příštích 50 let, patří ve všech organizacích a nejen u stávajících a začínajících podnikatelů mezi významné aktiva sebeudržitělnost, soběstačnost a schopnost rychle reagovat na neustále změny tak, aby výroba, logistika, prodej fungovali efektivně a s maximální možnou ohleduplnosti k lidem a okolí. Výzvou současného světa je proto výchova skutečných podnikatelů, tvořitelů a budovatelů sloužících veřejnosti – myslitelů, vynálezců, zlepšovatelů, obchodníků, tvůrců a poskytovatelů přesvědčivých hodnot užitku a hlavně živitelů  schopných vytvářet, budovat a zlepšovat organizace s rozumně flexibilní vlastní soustavou řízení a systémem schopným přizpůsobit se různým podmínkám a následně pomáhat budovat anti-křehká, autonomní, soběstačná, produkční, znalostníkreativní a zelená města podle vzoru průmyslového, moderního Baťova zahradního města s rostoucím počtem dlouhodobě pracujících, prosperujících a zámožných občanů podílejících se na neustálém rozvoji svého města, lokality a regionu. Zmiňované globálně a organicky myslící organizace jsou národní a regionální se silným lokálním ekosystémem (vytváření pracovních míst pro členy lokální komunity, eliminace sobeckého chování a podpora rodinného života, snadnější shánění náhradních dílů a speciálních věcí, lepší a rychlejší přeprava produktů a plnění originálních specifických požadavků zákazníků) s mezinárodní působností a se strukturou bez zaměstnanců a odborářů, kde pracují spolupodnikatelé mající odvahu přebírat odpovědnost a rozhodovat, kteří se umějí rychle učit a adaptovat. Přesně takovou strukturu má adaptivní, trvale úspěšná (vitální) organizace,:

 • která má pracovníky oprávněných vidět a realizovat změnu,
 • kde jsou produkty nebo služby, poptávky a nabídky za všech okolností sladěny a synchronizovány,
 • která optimalizuje využívání svých zdrojů (včetně informačních technologií), vždy používá jen ty, které potřebuje, a platí jen za to, co efektivně použije a zajistí, že zdroje jsou dostačující k pokrytí poptávky,
 • která je inovativní, štíhlá, autonomní, agilní, kreativní, propojená a spolupracující,
 • jež se rozumně přizpůsobuje svým zákazníkům.

Klíčové výhody této organizace jsou porozumění lidí a jejich motivačních faktorů, jednoduchost, rozumná flexibilita, nízké zásoby, nízká vázanost kapitálu a zdrojů a eliminace neproduktivní a nadbytečné práce a materiálu.

JAK ZJISTÍTE, ŽE JSTE ADAPTIVNÍ ORGANIZACE NEBO PODNIKATEL 

Vyplňte ZDE dotazník a následně pošlete SMS zprávu s textem “Vyplnil jsem AO dotazník” na + 420 607 698 339, nechte nám na sebe kontakt také v dotazníku a naši specialisté vám pomůžou zjistit jak být adaptabilnější prostřednictvím bezplatné analýzy Vašich potřeb a rychlé diagnostiky adaptivnosti Vaši organizace, které vzorovou ukázku výsledku nalezneteTADY a její součástí je i vytvoření alternativních návrhu řešení problémů. Podle potřeby vám po vyplnění dotazníku TU navíc pomůžeme bezplatně provést sebehodnocení souvisící s rozvojem VYVÁŽENÉ OSOBNOSTI PODNIKATELE A MANAŽERA. V případě zájmu o posouzení vašich osobních podnikatelských schopností doporučujeme vyplnit také podnikatelský test ZDE. Děkujeme, výsledky i s ohledem na pečlivé základní přezkoumání dostupných informací, výsledky osobní návštěvy Vaši organizace a analýzy Vašich potřeb obdržíte nejpozději do 30 dnů.

Více informací získáte a naše služby můžete objednat na + 420 607 698 339 nebo info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

# JAK BÝT ADAPTABILNĚJŠÍ DÍKY SLUŽBÁM OD AP SOLUTION 

 • PORADENSTVÍ, koučing a učení praxí
  • Využijte naše experty, lektory, trenéry, poradce a kouče se štíhlým, baťovským a ekonomickým myšlením nejen při návrhu, implementaci a správě adaptivního systému řízení organizace s pokračujícím obchodním modelem. Budete originálnější, ohleduplnější a rychlejší při hledání vlastní cesty k dlouhodobé prosperitě a při neustálém zdokonalování schopností “Sloužit veřejnosti”. Dr. Adrián Podskľan a spolupracovníci AP Solution používají zdravý selský rozum; jsou nabiti pozitivní energií, znalostmi a zkušenostmi:
   • v tvorbě adaptabilní strategie a podnikatelských plánů podle DNA také pro začínající, malé a středně velké firmy a podnikatelé;
   • v adaptivním řízení podnikové výkonnosti (AEPM), neustálém zvyšování výkonnosti (CPI) a v řízení a rozvoji podnikatelských procesů (BPMS-D);
   • v kompletním a všímavém poradenství – koučingu k obohacování lidí;
   • v budování, rozvoji a vylaďování vitální adaptivní organizace od A do Z;
   • v budování vlastních flexibilních systému řízení včetně adaptivní podnikové architektury a navrhovaní produktů podle potřeb trhu a zákazníků s rozvahou a nadhledem.
  • Učte se a zlepšujte pomocí AEPM vzdělávání – programu distančního podnikatelského a manažérského učení praxí pro všímavou a znalostní službu veřejnosti na AEPM Institutu poradenského konsorcia AP Solution. Rozvinete své adaptivní, štíhlé a pozitivní ekonomické myšlení umožňujícího budovat, rozvíjet a vylaďovat adaptivní organizaci přes učení se přebírat odpovědnost a podnikat – a to podnikáním.
  • Zajistěte si na + 420 607 698 339 nebo podsklan@yahoo.com online vzdálené a rychlé manažérské, podnikatelské a osobní poradenství a potřebné formuláře pro realizaci podnikatelských nápadů, systémové řízení podnikání a firmy a předcházení krizí a sporů. Dostupný poradce Vám garantuje kvalitu a odpovědnost na rozdíl od anonymních rad a neověřených vzorů z internetu. Online poradenské služby jsou poskytované pouze zkušenými poradci a za předem stanovenou cenu začínající už od 249 Kč. Mezi naše online poradenské služby a přípravu formulářů patří:
   • online manažérská, podnikatelská a osobní poradna, která Vám pomůže s jakoukoliv otázkou souvisící s podnikáním, řízením firmy a překonávání nesnází v životě;
   • online tvorba formulářů, pravidel a podpůrných materiálů od A do Z pro budování, zlepšování a systémové manažérské řízení adaptivní organizace, organicky provázané celostní řízení (cyklické), strategické a taktické řízení organizace a obchodu, přípravu rozumně flexibilních podnikatelských plánů a strategií podle DNA, řízení pracovního kapitálu a cash flow, finanční plánování a reporting, operativní řízení a mnoho dalších oblastí souvisících s podnikáním a řízením firmy;
   • online pomoc při předcházení krizí a sporů a mimosoudním řešením obchodních a komplikovaných soukromých sporů na základě transparentně stanovených objektivních kritérií.

ZDE je rozhovor s Dr. Adriánem Podskľanem o “Celosvětové transformaci a skrytém potenciálu národních adaptivních organizací” a příkladech jako pomáhá svým klientům

 • METODIKY, přístupy a SW IT řešení
  • Používejte programy, znalosti, koncepty a služby AP Solution na míru umožňující vybudování, rozvoj a vylaďování “Adaptivní, trvale úspěšné organizace”, která je jedinečná, originální a odlišitelná od konkurence. Zajistíte si schopnost rychle reagovat na změny, vytvářet a generovat konkurenční výhody. Při naplňování očekávání a řešení problémů využíváme specifické programy, znalostí a služby AP Solution, které přizpůsobujeme podle potřeb a očekávání zákazníků na míru jako:

1 BUDOVÁNÍ, ROZVOJ A VYLAĎOVÁNÍ ADAPTIVNÍ, TRVALE ÚSPĚŠNÉ (VITÁLNÍ) ORGANIZACE

PROFESIONÁLNÍ, LAICKY SROZUMITELNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A MĚŘENÍ VÝKONNOSTI

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI A VÝKONNOSTI

4 PROZÍRAVÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI A FINANCÍ

AEPM VZDĚLÁVÁNÍ – PROGRAM PRO DISTANČNÍ PODNIKATELSKÉ A MANAŽÉRSKÉ UČENÍ PRAXÍ

 • INTERIM SPECIALISTÉ, koordinátoři a pomocníci
  • Pronajmete si specialisty nebo manažéry přes Interim Adaptive & Lean managment zaměřený na pronájem specialistů a manažerů s baťovským, štíhlým, pozitivním a adaptivním ekonomickým myšlením. Zlepšíte si správnost aplikace strategických aktivit směřujících k vybudování, rozvoji a vylaďování adaptivní organizace a navíc získáte možnost neustálého koučingu a podle dohody i mentoringu sebe a svých spolupracovníků.

# NAŠE KLÍČOVÉ ZKUŠENOSTI A SCHOPNOSTI 

Flexibilita s rozumem. Štíhle, baťovské, ekonomické, adaptivní a pozitivní myšlení. Dlouhodobý reálný efekt. Skutečné praktické a odborné znalosti postupů “Jak reagují na změny, motivují k odpovědnosti, měří, posuzují a zvyšují výkonnost nejlepší”. Orientace na Váš úspěch. Systémový přístup od identifikace problémů až k používání navrženého řešení. Posouzení a sdílení znalosti nejen o životním cyklu výrobku. Vyrovnávání výroby, vyvažování nákladů a kapitálu. Vylaďování způsobilosti a vzdělávání s procesy a činnostmi podle příslušných rolí a odpovědností. Monitoring webového obsahu. Posouzení oprávněnosti a efektivnosti využívání SW licencí.

# PŘÍNOS ZE SPOLUPRÁCE S NÁMI 

Schopnost získat nové, udržet stávající zákazníky a inovovat všechny činnosti při současném uplatňování nejvyšších morálních principů. Schopnost rychle reagovat na změny a kontinuálně přizpůsobovat svoje působení na trhu. Schopnost získávat zdroje přidané hodnoty podporující lidi a procesy a zdravější návratnost vloženého kapitálu.

# ODVĚTVÍ, KDE PŮSOBÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI A SPOLUPRACOVNÍCI  

Průmysl, utility a stavebnictví. Spotřební průmysl a zemědělství. Telekomunikace a informační technologie. Služby, maloobchod, velkoobchod a cestovní ruch. Veřejný sektor a zdravotnictví. Doprava a logistika.

# KOMU A JAK POMÁHÁME 

 • Lidem v nesnázích krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru při hledání vlastní cesty životem a učení nejen ryby dávat a jíst, ale také vychovat a chytat.
 • Začínajícím, malým a středním podnikatelům při budování a vylaďování adaptivní organizace, plánování a zvyšování výkonnosti.
 • Vodárenským společnostem s podporou při tvorbě flexibilní strategie podle jejích DNA, mapování a optimalizaci hodnotového toku, nastavení obchodních procesů a CRM, zlepšení motivačního systému a systému řízení opravárenských a údržbářských činností.
 • Velkým dopravním a logistickým  společnostem při nastavení podmínek pro restrukturalizaci / prodeje a fuze / integraci při akvizici, měření a zvýšení výkonnosti, zlepšení systému řízení opravárenských a údržbářských činností.
 • Telekomunikačním společnostem při budování, rozvoji a vylaďování adaptivní a trvale úspěšné společnosti, zlepšení řízení a zvýšení podnikové výkonnosti, restrukturalizaci / prodeji a fúzích, vyčlenění procesů / outsourcingu / integraci při akvizicích, APS PPROI řešením.
 • Velké potravinářské společnosti při budování, rozvoji a vylaďování adaptivní a trvale úspěšné společnosti, měření a zvyšování výkonnosti.
 • Průmyslním podnikům s průmyslovým inženýrstvím, měřením a zvyšováním výkonnosti, APS PPROI řešením při mapování hodnotového toku, restrukturalizaci / prodeji a fúzích, při zlepšení systému údržby, oprav a správě aktiv, business plánováním a ve spolupráci s klíčovými spolupracovníky při ovládnutí webu.
 • Nemocnicím a zdravotnickým zařízením s měřením a zvýšením výkonnosti, definici flexibilní strategie podle DNA.
 • Státním institucím při měření a zvyšování výkonnosti.
 • Maloobchodním a velkoobchodním společnostem při zlepšení řízení, měření a zvýšení podnikové výkonnosti, restrukturalizaci / prodeji a fúzích, získávání zákazníků a ve spolupráci s klíčovými spolupracovníky při ovládnutí webu.
 • Finančním institucím se získáváním zákazníků a ve spolupráci s klíčovými spolupracovníky při ovládnutí webu.

# PŘÍPADOVÉ STUDIE A REFERENCE  

Vzorová reference a konkrétnější praktické případové studie Vám velice rádi poskytneme osobně na základě Vašeho vyžádání po bližším poznání Vašich potřeb.


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!

10 důvodů proč se stát soběstačným

Autor: activistpost.com | Zdroj: freepub.cz | 15..04.2016

Nyní jsme již po dobu tří až pěti generací mimo od venkovského způsobu života.

Svět ve velkém prošel podobnou transformací, jak příslib snadnější práce vytvořil migrace do velkých měst. Tato megaměsta by mohla být považována za nevydařený pokus, protože obecné blaho klesá a počet sebevražd roste po celém světě. Stísněné podmínky a ekonomické spory vedly k přebujelé kriminalitě, znečištění a firemnímu zneužití, které lze označit jako dočasné šílenství.

Ekonomická krize, kterou prožíváme byla poslední kapka pro mnoho lidí, sliby lepšího, jednoduššího a tvůrčího života se zdají být vyprodány ve stylu podvodníků, kteří se směje celou cestu až do (jejich) bank.

Zde jsou hlavní důvody, proč stát se soběstačným, jsou založeny na základních systémových obavách, aby to nebyl jen výstřelek, ale spíše dlouhodobý prostředek pro osobní nezávislost.

10 důvodů proč se stát soběstačným

1) Osvobození od manipulací trhů
Tradiční tržní investiční nástroje jsou stále zřetelněji ovládané obchodníky a bankovními institucemi. Debakl v soukromém Federálním rezervním systému je jen třešničkou na dortu po předchozích desetiletích plných Ponziho schématu. Nyní se plánuje institucionalizované rabování peněz na důchody.

2) Zajištění proti inflaci
Všimli jste si v poslední době cen zboží? Dokonce i Wal-Mart tiše zvýšil své ceny. Lidé mají možnost si vybrat, zda koupit akcie nebo zlato, ale lidé musí jíst – současné zvýšení cen základního zboží je předzvěstí hyperinflaci, a nebude to v dohledné době snadné období. Nedostatek potravin může problém exponenciálně zhoršit.

3) Zlepšování zdraví a životní pohody
Nyní bylo zjištěno, že některé „ekologické (organic)“ výrobky byly neoprávněně označeny. Kromě toho byla řada „GMO-free“ značek odhalena jako klamavá. GMO potraviny postrádají výživnou hodnotu toho, co může být pěstováno na průměrném dvorku. GMO megakorporace Monsanto má špinavou historii a nepřetržitě pošlapává naši důvěru. Je na čase, abychom vzali práci do našich rukou.

4) Budovat sílu komunity
Neustále slyšíme lidi říkat: „Já ani nevidím své sousedy, natož abych o nich něco věděl.“ Samozřejmě, že ne: 80ti hodinové pracovní týdny a pouhé popadnutí již hotového jídla není zrovna podpora vzájemných vztahů. S tak málo časem stráveným při interakci s naším bezprostřední komunitou, není divu, proč se tak mnoho lidí cítí odpojeno. V současné vypjaté době to je místní komunita, co nabízí nejlepší podporu.

5) Práce pro sebe
Pracovní doba se zvyšuje, platy často klesají, a vedení podniků dostává čím dál tím větší prémie. To vede k převládajícími odporu, protože lidé jsou nuceni si přiznat, že žijí životy téměř v nevolnictví. Dokonce i pro ty, kteří nepracují ve společnostech, ale pro někoho jiného, jen zřídkakdy uspokojivější, než strávit každou minutu prací sám pro sebe.

self-sufficiency

6) Více volného času

Byli jsme učeni věřit, že život na farmě je náročná od rána až do večera trvající dřina, kdy na koncidne zkolabujete. To už ale není tak docela pravda. Jistě, nastavení kteréhokoliv hospodářství nebo soběstačnosti je často časově náročné a pracné, ale nové technologie a nové dovednosti výroby potravin přes permakulturu a akvaponii nabízejí nízkonákladový start a minimální nároky na údržbu, protože tyto metody slouží k vytváření symbiotických systémů, které jsou výrazně samosprávné.

7) Vytváření potravin a zabezpečení dodávek energie
Na planetě dochází potraviny a tradiční zdroje energie. Podnebí, tržní síly, geneticky modifikované potraviny a rostoucí náklady na sběr a přepravu potravin jsou spiknutí s cílem vytvořit nedostatek potravin dokonce mimo země třetího světa. Tento trend se neobrátí. A náš ropou nasáklý způsob života je ohrožen důkazy o tom, že bychom mohli být brzy odpojeni od ropy. Měli bychom se podívat na vzduch, Slunce, geotermální energií, energii mořských vln a odstavit od nás energetické sítě.

8) Získání vděčnosti k životu
Jakmile jste blízko životodárným silám, je přirozené porozumět tomu, jak věci vznikají. Když jste vytvořili svou zahradu, dřeli na ní, vybrali to nejlepší pro sklizeň, a připravili jídlo pro svou rodinu a komunitu, význam toho, čeho jste se zúčastnili může být transformativní.

9) Obnovení rovnováhy
Téměř vše, co je v naší společnosti na vrcholu je drasticky z rovnováhy. Systémy a vlády, na které jsme se zaměřili pro obnovu rovnováhy chybí v akci. Musíme vzít na sebe obnovení vlastní finanční a ekologické bilance. Nejlepší způsob, jak to udělat, je snížit přehnaný konzumní život.

10) Stát se výrobcem, ne spotřebitelem
To je nejlepší způsob, jak snížit své náklady na bydlení a zvýšit soběstačnost. V USA je více než 70% z ekonomiky založené na kupování věcí. To je jasným znamením nerovnováhy a neudržitelnosti. Dále jsme také viděli korporace jít až ke dnu, aby našly levnou produkci na zádech zoufalých lidí. Vykořisťování třetího světa, aby zaopatřil krmení a zábavu vyspělému světu je něco, co většina lidí nechce slyšet, ale je to odporné.

Svoboda není nikdy zadarmo.

Částečný překlad článku Ten Reasons to Become Self-Sufficient and Ten Ways to Get There
http://www.activistpost.com/2010/08/ten-reasons-to-become-self-sufficient.html

Jak adaptivní organizace měří výkonnost

Autor: Adrián Podskľan | Zdroj: Vlastní knihovna | 07..04.2016

V nestabilním podniaktelském prostředí, kdy jedna krize střídá druhou, je nejistota významnou charateristikou doby. Probíhá celosvětová transformace a stagnace se stala novou normou pro příštích 50 let. Proto patří sebeudržitelnost, soběstačnost a schopnost rychle reagovat na neustále změny u stávajících organizací, současných i začínajících podnikatelů mezi významná aktiva. Je pro ně důležité, aby výroba, logistika a prodej fungovaly efektivně a s maximální možnou ohleduplností k lidem a okolí.

APSFIn

Výzvou současného světa nejen v návaznosti na probíhající změny a stávající nejistoty je sebevýchova podnikatelů, schopných vytvářet a zlepšovat organizace s rozumně flexibilní vlastní soustavou řízení a systémem schopným přizpůsobit se různým podmínkám. Následně pomáhat budovat anti-křehká autonomní a znalostní města s rostoucím počtem dlouhodobě pracujících, prosperujících a zámožných občanů, kteří se podílejí se na neustálém rozvoji svého města, lokality a regionu. Zmiňované organizace následně akceptují národní a regionální smýšlení v souladu se silným lokálním ekosystémem (zahrnujícím eliminaci sobeckého chování, vytváření pracovních míst pro členy lokální komunity, lepší a rychlejší přepravu lidí i produktů, přes plnění originálních specifických požadavků místních zákazníků, až po podporu rodinného života v komunitě) s mezinárodní působností a se strukturou bez zaměstnanců a odborářů, kde pracují spolupodnikatelé, kteří mají odvahu přebírat odpovědnost a rozhodovat, ale také se umějí rychle učit a adaptovat. Přesně takovou strukturu má adaptivní, trvale úspěšná organizace.

Co to je adaptivní organizace?

Adaptivní, trvale úspěšná organizace se štíhlým myšlením je ta:

 • která má pracovníky oprávněné vidět a realizovat změnu,
 • kde jsou produkty nebo služby, poptávky a nabídky za všech okolností sladěné a synchronizované,
 • která optimalizuje využívání svých zdrojů (včetně informačních technologií), vždy používá jen ty, které potřebuje, a platí jen za to, co efektivně použije, a která zajistí, že zdroje jsou dostačující k pokrytí poptávky,
 • jež se rozumně přizpůsobuje svým zákazníkům.

Klíčovými výhodami této organizace jsou schopnosti porozumění lidem a jejich motivačním faktorům, jednoduchost, flexibilita, nízké zásoby, nízká vázanost kapitálu a zdrojů a eliminace neproduktivní, nadbytečné práce a plýtvání materiálem.

Jak měří výkonnost adaptivní organizace?

Adaptivní organizace k měření výkonnosti potřebují měřítka stejně dynamická a perspektivní, jako jsou ony samy:

 • objevování, sledování a využívání klíčových strategických a konkurenčních faktorů budoucího vývoje podniků. Ne pozorování situace ve zpětném zrcátku s přesností na šest desetinných míst. Finanční analytici a investoři se stále zaměřují pouze na „čísla“, přestože je stále zřetelnější, že tato čísla nemají potřebnou vypovídací hodnotu.

V adaptivní organizaci vedoucí pracovníci kladou mnohem menší důraz na sledování statických projevů výkonnosti podniku, jako jsou například finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí. Namísto toho se hledají způsoby sledování mnohem podstatnějších strategických faktorů v pozadí těchto čísel:

 • míra spokojenosti zákazníků a zaměstnanců, výkon podniku v oblasti ochrany životního prostředí atd.

Z  faktorů strategické výkonnosti, které se stále v běžných ukazatelích odrážejí jen velmi málo nebo vůbec, můžeme uvést:

 • systém a potenciál organizačního vzdělávání,
 • inovační zavádění nových výrobků a služeb,
 • tempo růstu a rozvoje klíčových specializací a intelektuálního kapitálu,
 • počet experimentů, které se dají vměstnat do čtyřiadvaceti hodin,
 • spokojenost zákazníků,
 • míru fluktuace zákaznické loajality,
 • schopnost budování týmů a mezioborové spolupráce,
 • hodnotu strategických partnerství a vnějších distribučních kanálů,
 • rychlost uvádění nových výrobků na trh, úspěchy a problémy v oblasti ochrany životního prostředí.

V dnešní době neustálých změn v podnikání je už neoddiskutovatelné, že kterékoli dva náhodně vybrané faktory z tohoto seznamu by o budoucí konkurenční síle a výkonu společnosti vypověděly více, než veškeré finanční výkazy za posledních pět let. Například procento podnikových tržeb, pocházející z prodeje výrobků a služeb, vyvinutých za poslední tři roky, poskytuje hrubou, nicméně užitečnou hodnotu pro představu o schopnosti podniku přicházet s inovacemi (jako dokazuje například firma 3M, Apple a jiné). Uvedené ukazatele mají dopad i na celkovou hodnotu organizace, což se při oceňování podniků promítá například v diskontech a prémiích, které zohledňují specifika oceňovaného podniku.