The Blog

All Posts Tagged: Odpovědnost

Adrián Podskľan AP Solution – O nás včetně kontaktů: Přizpůsobivost, připravenost a prozíravost

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

APSolution 1 Pripravenost

 

JSME ADRIÁN PODSKĽAN AP SOLUTION (Adaptive Performance Solution)

 • Adaptivní “boutique” poradenské konsorcium spolupracovníků a firma se štíhlým, baťovským a ekonomickým myšlením podnikající pod IČ 01585894 (English presentation is HERE).
 • Velice dobrý hlavně v poskytování specifické pomoci, manažérského a podnikatelského poradenství, spolupráci, postupů a řešení od A do Z při budování a zlepšování národní “Vitální adaptivní organizace” s globálním a organickým myšlením a se silným lokálním ekosystémem.
 • Sloužící veřejnosti za vzájemně výhodných podmínek tak, aby naše služby mohl využívat každý slušný člověk, podnikatel a organizace.
 • Uplatňující principy vysoké morální integrity.
 • Disponující expertními schopnostmi a know-how zhmotněnými v programech, které vám umožní flexibilně a rychle reagovat na rychle se měnící podmínky podnikání.
 • Založené původně na Slovensku v roce 2003, kdy Dr. Adrián Podskľan (Klikněte ZDE na jeho Linkedin profile s fotkou a ohlasy na práci) na základě svého renomé získal první paušální a jednorázové klienty – Tauris, H.M.H Drevovýroba, Investefekt, Mgr. Monika Kovalčíková – Britannic Linguistic, … .
 • Na cestě směřující k naplnění vize “Stát se špičkovým  boutique adaptivním, odpovědným, všímavým a kreativním poradenským konsorciem spoluracovníků ohleduplným k lidem s vyšším přírodním vědomím”.

JSME CTÍCÍ HODNOTY  

 • Svoboda a spolupráce –  Čestnost, poctivost, pravdivost, diskrétnost a bezúhonnost – Krása a radost ze života – Kvalita a vztahy – Kreativita – Originalita – Myslet globálně, ale konat lokálně.

3 JSME POMÁHAJÍCÍ

 • Našimi službami podnikům, organizacím a podnikatelům, kteří chtějí povýšit současnou úroveň dílčího zlepšování výkonnosti a procesů na kvalitativně vyšší úroveň permanentního cyklu adaptace výkonnosti na hlavní výzvy a příležitosti.
 • Specifickými diskrétními konzultacemi, podporou a postupy při rozhodování, správě majetku a řešení komplikovaných problémů v podnikání, řízení podniků a soukromém životě včetně efektivního prosazování změn.
 • Vytvářet mír prostřednictvím (1) efektivního boje proti chudobě a znečisťování životního prostředí, (2) zvyšování počtu zámožných lidí a (3) výchovy skutečných podnikatelů – živitelů schopných vytvářet a zlepšovat adaptivní organizace ohleduplných k lidem a životnímu prostředí.
 • Při rozvoji národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých a slovenských podniků a podnikatelů.
 • Finanční a osobní podporou při výsadbě stromů (Na odkazu TADY příklad projektu výsadby stromů v ČR) a sociálně charitativních projektech zaměřených na dlouhodobou sebeudržitělnost a soběstačnost (Klikněte ZDE na vzorový projekt, který jsme podpořili svou prací v r. 2016 a chceme podpořit v roce 2017).

4 JSME ORIGINÁLNÍ, PŘIPRAVENI A NEUSTÁLE SE ZLEPŠUJÍCÍ

 • Máme a rozvíjíme:
  • programy, znalosti a služby přímo na míru při budování, rozvoji a vylaďování “Adaptivní, trvale úspěšné organizace se štíhlým, baťovským a ekonomickým myšlením a flexibilním systémem schopným přizpůsobit se různým podmínkám”,
  • metodologie, koncepty a postupy (1) Jak reagují na změny, motivují k odpovědnosti, měří, posuzují a zvyšují výkonnost ti nejlepší, (2) Jak najít rozumnou cestu k dlouhodobě sebeudržitelnému firemnímu, podnikatelskému a osobnímu úspěchu, (3) Jak vybudovat, rozvíjet a vylaďovat “Adaptivní organizaci”,
  • exkluzivní řešení, která Vám pomohou podnikat, poskytovat služby nebo vyrábět efektivněji a bez omezení,
  • odstup, nadhled a rozhled na trhu,
  • tým flexibilních spolupracovníků – specialistů, lektorů a expertů včetně osobností se životními zkušenostmi, kteří mají za sebou vzlety a pády, vítězství a prohry.
 • Umíme, vlastníme nebo disponujeme přístupem k specifickým postupům a IT nástrojům umožňujícím prostřednictvím akce (rovněž i malým podnikatelům a středně velkým organizacím):
  • budovat, rozvíjet, adaptivně strategicky řídit, vzájemně koordinovat a vylaďovat adaptivní organizaci a její aktivity při souběžném generování idejí na základě neustálého studia zákaznických preferencí a potřeb,
  • manažersky plánovat, řídit a spravovat finance a současně fungovat jako učící se živá organizace,
  • vyrovnávat výrobu včetně měření a vyvažování nákladů a kapitálu podle produktů, procesů a zdrojů v reálném čase,
  • rychle reagovat na potřeby zákazníka a zkracovat dobu uvolňování návrhů do výroby,
  • zmapovat, optimalizovat, revitalizovat a restrukturalizovat hodnotový tok s důrazem na bezpečnost, transparentnost a vitálnost,
  • pomocí našich spolupracovníků ovládnutí webu a sociálních sítí, online řízení organizace a kvality včetně správy SW licencí a reportingu v cloudu ve Váš prospěch,
  • monitorovat údržbu a prodlužovat životnost zařízení,
  • koordinaci dodavatelsko – odběratelských vztahů podle očekávání zákazníků, komplexity trhu a vlivu na úspěch,
  • finanční, manažérské a strategické řízení pomocí BI aplikací a Adaptive Enterprise Performance Management infrastruktury,
  • řízení a plánování vztahů se zákazníky,… .
 • Zorganizovali jsme:
  • seminář Jak měří výkonnost a motivují nejlepší s králem performance managementu Gary Cokinsem ze Spojených států a prezidentem společnosti Aero Vodochody Ladislavem Šimkem, a to dne 24. 5. 2013 ve spolupráci s CAFIN na základě vzájemně výhodné smlouvy,
  • dne 19.5. 2016 na Vysoké škole obchodní v Praze ve spolupráci s Akademickou alianci, společnosti Roklen a nadaci ZET konferenci Jak přežít a uspět v novém světě” vedenou prof. Milanem Zeleným a Ivanem Baťkou s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery jako Pavel Vosoba, Lukáš Kovanda, Ilona Švihlíková, Pavel Kohout, Ladislav Verner, Tihomir Erdeljac, Libor Witasek, Norbert Brath, Andrea Lauren a Peter Krištofovič. Tiskovou zprávu z konference naleznete ZDE.
 • Odpovědný za rozvoj našeho konsorcia je hlavně Dr. Adrián Podskľan, jenž spolupracuje s významnými osobnostmi a mezinárodně uznávanými odborníky.
 • Mezi naše lídry, mentory a klíčové spolupracovníky – nezávisle spolupodnikající patří odborně kompetentní experti, školitelé, mentoři a koučové, od kterých můžete očekávat:
  • profesionální, všímavou a znalostní službu veřejnosti,
  • mravní a etickou integritu,
  • rozhled na trhu, odstup a nadhled,
  • adaptivní, štíhlé, baťovské a ekonomické myšlení,
  • znalost zákaznického prostředí, zvládnutí inovativních technologií a neomylný cit pro akcelerující rychlost změny.

5 JSME POSKYTUJÍCÍ PŘIDANOU HODNOTU SVÝM ZÁKAZNÍKŮM A KLIENTŮM 

 • Identifikováním klíčových problémů a omezení včetně nalezení správné cesty k dosažení dlouhodobě udržitelného úspěchu s reálným efektem, a to na základě objektivních kritérií.
 • Zvýšením pružnosti, rychlosti, inovační schopnosti, ROI, kvality, bezpečnosti a morálky.
 • Snížením nákladů, zkrácením průběhové doby procesů, zlepšením dodavatelské spolehlivosti a cash flow.
 • Zlepšením přijímaní a absorbování změny prostředí včetně digitalizace, sdílení zdrojů a prosperity do podnikového organismu.
 • V prostředí, které je oboustranně transparentní a bezpečné, a to hlavně pro rozvážné lidi, kteří se dokážou obklopit experty a osobnostmi, společně rozvíjet znalosti a postupně objevovat, budovat, rozvíjet a vylaďovat adaptivní organizaci se svou vlastní flexibilní soustavou řízení.
 • Prostřednictvím expertní podpory klientů pomocí Dr. Adriána Podskľana a našich expertů:
  • s uznávaným nejvyšším distančním podnikatelským a průmyslovým manažérským univerzitním vzděláním – učení praxí,
  • s referencemi a zkušenostmi z působení na různých pozicích od dělníka po manažera i v mezinárodně uznávaných společnostech s vícevrstvou hybridní organizační strukturou včetně uznávaných poradenských společností tzv. BIG 5,
  • s prokazatelnými komplexními expertními zkušenostmi a znalostmi s praktickým řešením problémů a konfliktů při budování, rozvoji a vylaďování adaptivní organizace.
 • Provedením bezplatné rychlé diagnostiky adaptivnosti Vaši organizace nebo poskytnutím první 90 min. konzultace zdarma, abychom zjistili, jestli chceme společně pracovat a tvořit hodnoty, či nikoli.
 • Na základě analýzy o skutečných potřebách klienta podle vzájemně výhodných podmínek a férovou cenu stanovenou dohodou dle individuálních okolností a náročnosti úkolu.
 • Za výchozí nabízenou cenu placených služeb senior experta v Čechách a na Slovensku u jednodušších úkolů 7 999 Kč za 1 poradenský den (s ohledem na pokračující hospodářskou krizi v Evropě a také možnosti maých a středně velkých podnikatelů a organizací je v ceně už promítnuta 68% sleva a jedná se o přibližně 5,5 hodin práce plus příprava a hodnocení mimo něj, přičemž poradenský den nelze rozdělit na menší díl, než jedna třetina).
 • Na základě systému předplacených paušálu umožňující pravidelně využívat od Adrián Podskľan AP Solution specifické přístupy, SW IT řešení, menší část služeb nebo správu vybraných aktivit přizpůsobenou na míru za zvýhodněné férové ceny začínající už na částce 11 999 Kč za 1 poradenský měsíc (387 Kč na den v měsíci za přibližně celkem 25 hod. lidské práce včetně přípravy a hodnocení mimo něj nebo upgrade SW IT řešení při zaplacení dodané služby nebo řešení do 7 pracovních dnů).
 • Pokud klient upřednostňuje jednorázovou manažérskou konzultaci bez dalšího rozvoje vzájemné spolupráce, kterou poskytuje naším klientům náš přední poradce Dr. Adrián Podskľan za cenu 499 Kč nebo dohodou s ohledem na skutečné stávající možnosti a situaci klienta na základě vzájemně výhodných podmínek.

POŠTOVNÍ ADRESA:  Adrián Podskľan AP SOLUTION, Krumlovská 530/3, 140 00 Praha 4, Česká republika


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!
 

Výstup z konference “Jak být odpovědný, efektivní a akceschopný?”

Autor a zdroj: www.mmspektrum.com, e-vsudbyl.com | 7.2.2017

Stejnojmenná odborná konference, vedená významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery byla zorganizováná jako návod na úspěch v rychle se měnící době s rychle se měnícími podmínkami podnikání. Tyto změny jsou podmíněny několika faktory, jako je globální recese a stagnace, nástup digitalizace (někdy označován jako Průmysl 4.0) a obecně se měnící se společenské nároky nebo chcete-li společenská objednávka na pracujícího jedince.

Globální recese a stagnace se po ekonomické krizi v roce 2008 neobjevuje pouze v České republice, ale je celosvětovým problémem, jehož příčinu a možná řešení se na konferenci pokusil objasnit Lukáš Kovanda, Ph.D. Během své přednášky naznačil dva možné důvody stagnace. Jedním by mohla být sekulární stagnace (poptávka po investicích se snižuje z důvodu stárnutí populace, z důvodů nových technologií na trhu apod.), druhým, ke kterému se doktor Kovanda spíše přiklání, je misalokace kapitálu. Tématu schopnosti přežít v měnícím se světě pomocí inovací se ujal profesor Jaromír Veber, rektor Vysoké školy podnikání a práva. Ve své přednášce upozornil na nerovnoměrnost ve světové politice (bohatí jsou ještě bohatší) a označil několik příčin problémů současného hospodářství.

startup-593341_640

Inovace je jistě cesta, jak se vypořádat s měnícím se prostředí podnikání. Avšak v praxi je velmi těžké inovace a změny obecně prosazovat. V neposlední řadě přednesl svůj náhled na Průmysl 4.0, a jakým způsobem se toto může odrazit v oboru podnikání. To, jak se doba rychle mění, má samozřejmě vliv také na společenskou objednávku. O tom, jak se z toho doslova nezhroutit pohovořil Pavel Vosoba, poradce pro manažérské pozice. Důležitá je rovnováha, zejména duševní, změna postoje a hlavně žít svůj život. Nežít život někoho jiného. Hledat cestu k osobnímu rozvoji.

Čtvrtý diskuzní blok na konferenci se zabýval podnikáním a řízením v cestovním ruchu. Své příspěvky zde prezentovali i odbornice z Vysoké školy obchodní. Jak poukázala rektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy Alžbeta Kiráľová, zahraniční návštěvníky do Česka nemusíme lákat pouze na historické památky. Daleko více turisty zaujme zajímavý příběh a s ním spjaty aktivity nebo kultura. Mezi tím se v druhé místnosti diskutovalo na téma efektivního řízení průmyslových podniků pomocí moderních nástrojů. Tihomir Erdeljac, ředitel společnosti ITS (Industrial Technology Systems), představil výhody a vlastně nevyhnutelnost nástupu robotizace a digitalizace a také to, jak se s tím vyrovnávají podniky i lidé v nich pracující. Poté slovo převzal Petr Zavoral, který představil moderní systém řízení podniku podle ROI, o které se můžete více dočíst na stránkách časopisu „Průmyslové spektrum“ v rámci stejnojmenného seriálu.

Odkaz na fotografie z konference jsou ZDE a link na článek “Efektivnost, odpovědnost a akceschopnost” věnován cestovnímu ruchu je TU. Průvodní článek „Být či nebýt adaptivní organizace“ ke konferenci naleznete TADY. Jednotlivé prezentace přednášejících Vám poskytneme na základě vyžádání!