The Blog

All Posts Tagged: Pavel Vosoba

Workshop s Pavlem Vosobou: Proč je potřeba udržovat rovnováhu mezi společenskou a životní kariérou

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

PVosoba

TOP workshopy AEPM Institutu Adriána Podskľana AP Solution v roce 2017

Více informací o AEPM Institutu získáte TADY a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

1.

PVosoba

Workshop s Pavlem Vosobou: Proč je potřeba udržovat rovnováhu mezi společenskou a životní kariérou

2.

startup-593341_640

Workshop s Adriánem Podskľanem: Analýza, rozvoj organizace a hledání potencionálních inovačních projektů

3.

leopard-1230855_640

Workshop s Adriánem Podskľanem: Budování, zlepšování a vylaďování vitální adaptivní organizace

4.

APMMCTRIT

Workshop s Adriánem Podskľanem: Vytváření, obnova a adaptace lokálního podnikatelského ekosystému

5.

Rizení podniku_PPROI_v TC_18

Workshop s Petrem Zavoralem: IT architektura v adaptivní organizaci

6.

Rizení podniku_PPROI_v TC_08

Workshop s prof. Milanem Matějkou a jeho synem Marcelem: Řízení podniku podle ROI

7.

its250

Workshop s Tihomirem Erdeljacem: Product Lifecycle Management

8.

Inlook

Workshop s Viktorem Šlapkou: Řízení kvality a kompetencí pomocí InLook system Excellence

9.

entrepreneur-1562823_640

Workshop s Adriánem Podskľanem: Efektivní on-line marketing, cloudová a jiná IT řešení

Výstup z konference “Jak být odpovědný, efektivní a akceschopný?”

Autor a zdroj: www.mmspektrum.com, e-vsudbyl.com | 7.2.2017

Stejnojmenná odborná konference, vedená významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery byla zorganizováná jako návod na úspěch v rychle se měnící době s rychle se měnícími podmínkami podnikání. Tyto změny jsou podmíněny několika faktory, jako je globální recese a stagnace, nástup digitalizace (někdy označován jako Průmysl 4.0) a obecně se měnící se společenské nároky nebo chcete-li společenská objednávka na pracujícího jedince.

Globální recese a stagnace se po ekonomické krizi v roce 2008 neobjevuje pouze v České republice, ale je celosvětovým problémem, jehož příčinu a možná řešení se na konferenci pokusil objasnit Lukáš Kovanda, Ph.D. Během své přednášky naznačil dva možné důvody stagnace. Jedním by mohla být sekulární stagnace (poptávka po investicích se snižuje z důvodu stárnutí populace, z důvodů nových technologií na trhu apod.), druhým, ke kterému se doktor Kovanda spíše přiklání, je misalokace kapitálu. Tématu schopnosti přežít v měnícím se světě pomocí inovací se ujal profesor Jaromír Veber, rektor Vysoké školy podnikání a práva. Ve své přednášce upozornil na nerovnoměrnost ve světové politice (bohatí jsou ještě bohatší) a označil několik příčin problémů současného hospodářství.

startup-593341_640

Inovace je jistě cesta, jak se vypořádat s měnícím se prostředí podnikání. Avšak v praxi je velmi těžké inovace a změny obecně prosazovat. V neposlední řadě přednesl svůj náhled na Průmysl 4.0, a jakým způsobem se toto může odrazit v oboru podnikání. To, jak se doba rychle mění, má samozřejmě vliv také na společenskou objednávku. O tom, jak se z toho doslova nezhroutit pohovořil Pavel Vosoba, poradce pro manažérské pozice. Důležitá je rovnováha, zejména duševní, změna postoje a hlavně žít svůj život. Nežít život někoho jiného. Hledat cestu k osobnímu rozvoji.

Čtvrtý diskuzní blok na konferenci se zabýval podnikáním a řízením v cestovním ruchu. Své příspěvky zde prezentovali i odbornice z Vysoké školy obchodní. Jak poukázala rektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy Alžbeta Kiráľová, zahraniční návštěvníky do Česka nemusíme lákat pouze na historické památky. Daleko více turisty zaujme zajímavý příběh a s ním spjaty aktivity nebo kultura. Mezi tím se v druhé místnosti diskutovalo na téma efektivního řízení průmyslových podniků pomocí moderních nástrojů. Tihomir Erdeljac, ředitel společnosti ITS (Industrial Technology Systems), představil výhody a vlastně nevyhnutelnost nástupu robotizace a digitalizace a také to, jak se s tím vyrovnávají podniky i lidé v nich pracující. Poté slovo převzal Petr Zavoral, který představil moderní systém řízení podniku podle ROI, o které se můžete více dočíst na stránkách časopisu „Průmyslové spektrum“ v rámci stejnojmenného seriálu.

Odkaz na fotografie z konference jsou ZDE a link na článek “Efektivnost, odpovědnost a akceschopnost” věnován cestovnímu ruchu je TU. Průvodní článek „Být či nebýt adaptivní organizace“ ke konferenci naleznete TADY. Jednotlivé prezentace přednášejících Vám poskytneme na základě vyžádání!