The Blog

All Posts Tagged: AP Solution

Adrián Podskľan AP Solution – O nás včetně kontaktů: Přizpůsobivost, připravenost a prozíravost

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

APSolution 1 Pripravenost

 

JSME ADRIÁN PODSKĽAN AP SOLUTION (Adaptive Performance Solution)

 • Adaptivní “boutique” poradenské konsorcium spolupracovníků a firma se štíhlým, baťovským a ekonomickým myšlením podnikající pod IČ 01585894 (English presentation is HERE).
 • Velice dobrý hlavně v poskytování specifické pomoci, manažérského a podnikatelského poradenství, spolupráci, postupů a řešení od A do Z při budování a zlepšování národní “Vitální adaptivní organizace” s globálním a organickým myšlením a se silným lokálním ekosystémem.
 • Sloužící veřejnosti za vzájemně výhodných podmínek tak, aby naše služby mohl využívat každý slušný člověk, podnikatel a organizace.
 • Uplatňující principy vysoké morální integrity.
 • Disponující expertními schopnostmi a know-how zhmotněnými v programech, které vám umožní flexibilně a rychle reagovat na rychle se měnící podmínky podnikání.
 • Založené původně na Slovensku v roce 2003, kdy Dr. Adrián Podskľan (Klikněte ZDE na jeho Linkedin profile s fotkou a ohlasy na práci) na základě svého renomé získal první paušální a jednorázové klienty – Tauris, H.M.H Drevovýroba, Investefekt, Mgr. Monika Kovalčíková – Britannic Linguistic, … .
 • Na cestě směřující k naplnění vize “Stát se špičkovým  boutique adaptivním, odpovědným, všímavým a kreativním poradenským konsorciem spoluracovníků ohleduplným k lidem s vyšším přírodním vědomím”.

JSME CTÍCÍ HODNOTY  

 • Svoboda a spolupráce –  Čestnost, poctivost, pravdivost, diskrétnost a bezúhonnost – Krása a radost ze života – Kvalita a vztahy – Kreativita – Originalita – Myslet globálně, ale konat lokálně.

3 JSME POMÁHAJÍCÍ

 • Našimi službami podnikům, organizacím a podnikatelům, kteří chtějí povýšit současnou úroveň dílčího zlepšování výkonnosti a procesů na kvalitativně vyšší úroveň permanentního cyklu adaptace výkonnosti na hlavní výzvy a příležitosti.
 • Specifickými diskrétními konzultacemi, podporou a postupy při rozhodování, správě majetku a řešení komplikovaných problémů v podnikání, řízení podniků a soukromém životě včetně efektivního prosazování změn.
 • Vytvářet mír prostřednictvím (1) efektivního boje proti chudobě a znečisťování životního prostředí, (2) zvyšování počtu zámožných lidí a (3) výchovy skutečných podnikatelů – živitelů schopných vytvářet a zlepšovat adaptivní organizace ohleduplných k lidem a životnímu prostředí.
 • Při rozvoji národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých a slovenských podniků a podnikatelů.
 • Finanční a osobní podporou při výsadbě stromů (Na odkazu TADY příklad projektu výsadby stromů v ČR) a sociálně charitativních projektech zaměřených na dlouhodobou sebeudržitělnost a soběstačnost (Klikněte ZDE na vzorový projekt, který jsme podpořili svou prací v r. 2016 a chceme podpořit v roce 2017).

4 JSME ORIGINÁLNÍ, PŘIPRAVENI A NEUSTÁLE SE ZLEPŠUJÍCÍ

 • Máme a rozvíjíme:
  • programy, znalosti a služby přímo na míru při budování, rozvoji a vylaďování “Adaptivní, trvale úspěšné organizace se štíhlým, baťovským a ekonomickým myšlením a flexibilním systémem schopným přizpůsobit se různým podmínkám”,
  • metodologie, koncepty a postupy (1) Jak reagují na změny, motivují k odpovědnosti, měří, posuzují a zvyšují výkonnost ti nejlepší, (2) Jak najít rozumnou cestu k dlouhodobě sebeudržitelnému firemnímu, podnikatelskému a osobnímu úspěchu, (3) Jak vybudovat, rozvíjet a vylaďovat “Adaptivní organizaci”,
  • exkluzivní řešení, která Vám pomohou podnikat, poskytovat služby nebo vyrábět efektivněji a bez omezení,
  • odstup, nadhled a rozhled na trhu,
  • tým flexibilních spolupracovníků – specialistů, lektorů a expertů včetně osobností se životními zkušenostmi, kteří mají za sebou vzlety a pády, vítězství a prohry.
 • Umíme, vlastníme nebo disponujeme přístupem k specifickým postupům a IT nástrojům umožňujícím prostřednictvím akce (rovněž i malým podnikatelům a středně velkým organizacím):
  • budovat, rozvíjet, adaptivně strategicky řídit, vzájemně koordinovat a vylaďovat adaptivní organizaci a její aktivity při souběžném generování idejí na základě neustálého studia zákaznických preferencí a potřeb,
  • manažersky plánovat, řídit a spravovat finance a současně fungovat jako učící se živá organizace,
  • vyrovnávat výrobu včetně měření a vyvažování nákladů a kapitálu podle produktů, procesů a zdrojů v reálném čase,
  • rychle reagovat na potřeby zákazníka a zkracovat dobu uvolňování návrhů do výroby,
  • zmapovat, optimalizovat, revitalizovat a restrukturalizovat hodnotový tok s důrazem na bezpečnost, transparentnost a vitálnost,
  • pomocí našich spolupracovníků ovládnutí webu a sociálních sítí, online řízení organizace a kvality včetně správy SW licencí a reportingu v cloudu ve Váš prospěch,
  • monitorovat údržbu a prodlužovat životnost zařízení,
  • koordinaci dodavatelsko – odběratelských vztahů podle očekávání zákazníků, komplexity trhu a vlivu na úspěch,
  • finanční, manažérské a strategické řízení pomocí BI aplikací a Adaptive Enterprise Performance Management infrastruktury,
  • řízení a plánování vztahů se zákazníky,… .
 • Zorganizovali jsme:
  • seminář Jak měří výkonnost a motivují nejlepší s králem performance managementu Gary Cokinsem ze Spojených států a prezidentem společnosti Aero Vodochody Ladislavem Šimkem, a to dne 24. 5. 2013 ve spolupráci s CAFIN na základě vzájemně výhodné smlouvy,
  • dne 19.5. 2016 na Vysoké škole obchodní v Praze ve spolupráci s Akademickou alianci, společnosti Roklen a nadaci ZET konferenci Jak přežít a uspět v novém světě” vedenou prof. Milanem Zeleným a Ivanem Baťkou s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery jako Pavel Vosoba, Lukáš Kovanda, Ilona Švihlíková, Pavel Kohout, Ladislav Verner, Tihomir Erdeljac, Libor Witasek, Norbert Brath, Andrea Lauren a Peter Krištofovič. Tiskovou zprávu z konference naleznete ZDE.
 • Odpovědný za rozvoj našeho konsorcia je hlavně Dr. Adrián Podskľan, jenž spolupracuje s významnými osobnostmi a mezinárodně uznávanými odborníky.
 • Mezi naše lídry, mentory a klíčové spolupracovníky – nezávisle spolupodnikající patří odborně kompetentní experti, školitelé, mentoři a koučové, od kterých můžete očekávat:
  • profesionální, všímavou a znalostní službu veřejnosti,
  • mravní a etickou integritu,
  • rozhled na trhu, odstup a nadhled,
  • adaptivní, štíhlé, baťovské a ekonomické myšlení,
  • znalost zákaznického prostředí, zvládnutí inovativních technologií a neomylný cit pro akcelerující rychlost změny.

5 JSME POSKYTUJÍCÍ PŘIDANOU HODNOTU SVÝM ZÁKAZNÍKŮM A KLIENTŮM 

 • Identifikováním klíčových problémů a omezení včetně nalezení správné cesty k dosažení dlouhodobě udržitelného úspěchu s reálným efektem, a to na základě objektivních kritérií.
 • Zvýšením pružnosti, rychlosti, inovační schopnosti, ROI, kvality, bezpečnosti a morálky.
 • Snížením nákladů, zkrácením průběhové doby procesů, zlepšením dodavatelské spolehlivosti a cash flow.
 • Zlepšením přijímaní a absorbování změny prostředí včetně digitalizace, sdílení zdrojů a prosperity do podnikového organismu.
 • V prostředí, které je oboustranně transparentní a bezpečné, a to hlavně pro rozvážné lidi, kteří se dokážou obklopit experty a osobnostmi, společně rozvíjet znalosti a postupně objevovat, budovat, rozvíjet a vylaďovat adaptivní organizaci se svou vlastní flexibilní soustavou řízení.
 • Prostřednictvím expertní podpory klientů pomocí Dr. Adriána Podskľana a našich expertů:
  • s uznávaným nejvyšším distančním podnikatelským a průmyslovým manažérským univerzitním vzděláním – učení praxí,
  • s referencemi a zkušenostmi z působení na různých pozicích od dělníka po manažera i v mezinárodně uznávaných společnostech s vícevrstvou hybridní organizační strukturou včetně uznávaných poradenských společností tzv. BIG 5,
  • s prokazatelnými komplexními expertními zkušenostmi a znalostmi s praktickým řešením problémů a konfliktů při budování, rozvoji a vylaďování adaptivní organizace.
 • Provedením bezplatné rychlé diagnostiky adaptivnosti Vaši organizace nebo poskytnutím první 90 min. konzultace zdarma, abychom zjistili, jestli chceme společně pracovat a tvořit hodnoty, či nikoli.
 • Na základě analýzy o skutečných potřebách klienta podle vzájemně výhodných podmínek a férovou cenu stanovenou dohodou dle individuálních okolností a náročnosti úkolu.
 • Za výchozí nabízenou cenu placených služeb senior experta v Čechách a na Slovensku u jednodušších úkolů 7 999 Kč za 1 poradenský den (s ohledem na pokračující hospodářskou krizi v Evropě a také možnosti maých a středně velkých podnikatelů a organizací je v ceně už promítnuta 68% sleva a jedná se o přibližně 5,5 hodin práce plus příprava a hodnocení mimo něj, přičemž poradenský den nelze rozdělit na menší díl, než jedna třetina).
 • Na základě systému předplacených paušálu umožňující pravidelně využívat od Adrián Podskľan AP Solution specifické přístupy, SW IT řešení, menší část služeb nebo správu vybraných aktivit přizpůsobenou na míru za zvýhodněné férové ceny začínající už na částce 11 999 Kč za 1 poradenský měsíc (387 Kč na den v měsíci za přibližně celkem 25 hod. lidské práce včetně přípravy a hodnocení mimo něj nebo upgrade SW IT řešení při zaplacení dodané služby nebo řešení do 7 pracovních dnů).
 • Pokud klient upřednostňuje jednorázovou manažérskou konzultaci bez dalšího rozvoje vzájemné spolupráce, kterou poskytuje naším klientům náš přední poradce Dr. Adrián Podskľan za cenu 499 Kč nebo dohodou s ohledem na skutečné stávající možnosti a situaci klienta na základě vzájemně výhodných podmínek.

POŠTOVNÍ ADRESA:  Adrián Podskľan AP SOLUTION, Krumlovská 530/3, 140 00 Praha 4, Česká republika


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!
 
Adaptivní organizace - Adrián Podskľan AP Solution

Celosvětová transformace a skrytý potenciál národních adaptivních organizací

Autor: VZ | Zdroj: APSOL | 27.09.2015

D: Vraťme se k Vašemu podnikatelskému konceptu. Na jaký unikátní přínos z Vámi poskytovaných služeb se mohou těšit Vaši klienti?

AP: Tento přínos ze služeb a řešení, které poskytuji, spatřuji v neustálém zvyšování hodnoty poskytované zákazníkům, která je o to vyšší, čím více vnímané přínosy transakce převyšují náklady na využívání mých služeb nebo držení dodávaných řešení. Z dlouhodobého hlediska se nechci vyrovnávat konkurenci, ale doplňovat jí, ne se jí přiblížit, ale odlišit a spolupracovat, ne se izolovat, ale stát se součástí. Mezi pozoruhodné služby a řešení, které se svými spolupracovníky a spolupracujícími partnery poskytuji, patří profesionální, laicky srozumitelné řešení problémů a specifický soubor přístupů, metodik a nástrojů mezi, které patří např. neakreditované AEPM podnikatelsko-znalostní vzdělávání, vlastní přístupy a koncepty jako (1) Budování a rozvoj adaptivní organizace, (2) Produkční a znalostní prostředí, (3) Zelená a adaptivní integrovaná správa nemovitostí  a dále pak různá systémová adaptivní softwarová řešení, které nabízíme spolu s mými spolupracujícími partnery. Tyto specifické postupy, metodiky a nástroje umožňují realizovat strategické akce zaměřené na:

 • budování, rozvoj a vylaďování adaptivní organizace,
 • adaptivně strategické a manažerské řízení, koordinování a přizpůsobování,
 • generování idejí podle preferencí a potřeb zákazníků souběžně s jinými akcemi,
 • vyvažování a zhodnocování kapitálů podle produktů, procesů a zdrojů současně v reálném čase,
 • mapování a optimalizování hodnotového toku,

Ze spolupráce se mnou a mými spolupracovníky získávají zákazníci schopnost získat nové a udržet stávající zákazníky a inovovat všechny činnosti, schopnost rychle reagovat na změny a kontinuálně přizpůsobovat svoje působení na trhu, schopnost získávat zdroje přidané hodnoty podporující lidi a procesy a zdravější návratnost kapitálu.

Mezi naše klíčové zkušenosti a schopnosti patří (1) Flexibilita s rozumem a lidskost; (2) Štíhle, baťovské, ekonomické, adaptivní a pozitivní myšlení; (3) Dlouhodobý reálný efekt; (4) Skutečné praktické a odborné znalosti postupů “Jak reagují na změny, motivují k odpovědnosti, měří, posuzují a zvyšují výkonnost nejlepší”; (5) Orientace na Váš úspěch; (6) Systémový přístup od identifikace problémů až k používání navrženého řešení; (7) Posouzení a sdílení znalosti nejen o životním cyklu výrobku; (8) Vyrovnávání výroby, vyvažování nákladů a kapitálu; (9) Vylaďování způsobilosti a vzdělávání s procesy a činnostmi podle příslušných rolí a odpovědností; (9) Monitoring webového obsahu; (10) Posouzení oprávněnosti a efektivnosti využívání SW licencí.

D: Co je obsahem neakreditovaného AEPM podnikatelsko-manažérského vzdělávání?

AP: Neakreditované flexibilní podnikatelské, manažérské a znalostní vzdělávání v adaptivním řízení podnikové výkonnosti (AEPM) pro službu veřejnosti je zaměřené na rozvoj adaptivního, štíhlého a pozitivního ekonomického myšlení umožňujícího budovat, rozvíjet vylaďovat adaptivní organizaci přes učení se přebírat odpovědnost a podnikat – a to podnikáním. Vzdělávací programy, které jsme vytvořili a neustále přizpůsobujeme podle potřeb a preferencí zákazníků, pozůstávají ze systému na sebe navazujících flexibilních workshopů včetně aktivit vedoucích k povýšení stávající úrovně dílčího zlepšování výkonnosti a procesů na kvalitativně vyšší úroveň permanentního cyklu adaptace výkonnosti na hlavní výzvy a příležitosti.

D: Je dnes ještě prostor na trhu pro realizaci Vašeho podnikatelského konceptu?

AP: Když chceme, aby bylo líp nejen úzké skupině lidí, ale také Vám, nám a generacím, které přijdou po nás tak určitě ano. Tradiční ekonomické a podnikatelské modely jsou přežité a z dlouhodobého hlediska neživotaschopné. Nejsou schopné přirozeným způsobem neustále generovat zdroje konkurenční výhody a neustále se přizpůsobovat novým požadavkům a preferencím zákazníků. Navíc v stávajících firmách nejsou lidé, kteří by měli volné kapacity a dokázali s nadhledem a odstupem navrhnout nebo zlepšovat a následně realizovat flexibilní systém řízení umožňující rychle reagovat na změny. Z kontrolérů se stali konsolidátoři, hlídači, dolovači a tabulkáři, což je nedostačující pro neustále smysluplné inovace. V mnohých případech už je firmy ani nepotřebují, protože uplatňují selfcontrolling. Ve firmách už nejsou ani manažéry, kteří vyžadují změny procesů podporující neustále zvyšování konkurenceschopnosti a neustále efektivní přizpůsobování se požadavkům a preferencím zákazníkům.  Zaměstnanci jsou prostě zařazeni do procesů a škatulek, nemají dostatečné vlastní pravomoci a jsou zahlceni operativou. Tradiční manažerské systémy přebírané ze západu a dlouhodobě uplatňované i v našich podmínkách se postupně staly brzdou v rozvoji: centralizace, přísná hierarchie řízení, nedostatek experimentování apod..

Na trhu jsou však stále lidé, kteří přicházejí s novými nápady a hledající možnosti pro své nové uplatnění a realizaci svých vlastních myšlenek podle svých vlastních představ. Prostor na trhu je tedy velký, je to jen otázka změny myšlení lidí a vedle sdílení informací jejích zaměření se více i na spolupráci a sdílení prosperity zaměřené na podporu a rozvoj sebezaměstnávání a podnikatelství. V návaznosti na celosvětovou ekonomickou stagnaci a vyčerpání tradičních zdrojů vydělávání peněz se podnikatel jednoznačně stává profesí budoucnosti a je potřeba mu zajistit patřičnou odbornou podporu v adaptivním podnikovém řízení výkonosti a při tvorbě kultury tvořivosti a růstu. A to je oblast, na kterou se zaměřuji.

D: Mohu si Vaše služby a řešení dovolit využívat i začínající, malý a středně velký podnikatelé a menší a středné velké organizace? 

My vytváříme, prodáváme a poskytujeme profesionální služby a řešení, které jsou laicky srozumitelné a dostupné tak, aby je mohl využívat každý čestně, poctivě a opravdově konající podnikatel či organizace. Svoji nabídku přizpůsobujeme požadavkům a preferencím zákazníků s cílem, aby byla naše spolupráce vzájemně výhodná. Zákazníci mohou využít například i jednorázovou zaváděcí manažérskou konzultaci, systém předplacených paušálů a výhodné ceny za jednodušší úkoly.

D: Můžete prozradit komu a jako jste už pomohli?

AP: Ze svých pracovních referencí mohu shrnout následující typy zákazníků, a jakým způsobem jsem se podílel na řešení jejich výzev:

 • Malým a středním podnikatelům při plánování a zvyšování výkonnosti, budování, rozvoji a vylaďování adaptivní organizace.
 • Velké potravinářské společnosti při budování, rozvoji a vylaďování adaptivní a trvale úspěšné společnosti, měření a zvyšování výkonnosti.
 • Průmyslným podnikům s business plánováním, průmyslovým inženýrstvím, měřením a zvyšováním výkonnosti, APS řešením při mapování hodnotového toku, restrukturalizaci / prodeji a fúzích, při zlepšení systému údržby, oprav a správě aktiv.
 • Telekomunikačním společnostem při budování, rozvoji a vylaďování adaptivní a trvale úspěšné společnosti, zlepšení řízení a zvýšení podnikové výkonnosti, restrukturalizaci / prodeji a fúzích, vyčlenění procesů / outsourcingu / integraci při akvizicích, APS řešením.
 • Vodárenským společnostem s podporou při tvorbě flexibilní strategie podle jejích DNA, mapování a optimalizaci hodnotového toku, nastavení obchodních procesů a CRM, zlepšení motivačního systému a systému řízení opravárenských a údržbářských činností.
 • Společnostem využivajícím a  poskytujícím integrovaný facility management při nastavení, řízení a provozování těchto služeb.

D: Kdo je pro Vás při Vaši práci největší inspirací? 

AP: Tomáš a Ján Antonín Baťa, Dominik Čipera, Hugo Vavrečka, Milan Zelený, Karel Čapek, Ján Amos Komenský, Ján Francisci Rimavský, Milan Rastislav Štefánik, Ivan Baťka, Štefan Kassay, Ivan Perlaki, Gary Cokins, Taicchii Ohno, Peter Drucker, W. Edwards Deming, Ladislav Sedmák st., Eugen Blasberg, Baťa Co., Toyota, Fosfa a samozřejmě příroda.