Autor: Adrián Podskľan | Datum: 16.10.2009 | Zdroj: Moderní řízení před úpravami

Globální finCDT_2009anční krize staví management a vlastníky firem před obtížná strategická rozhodnutí. Předpokladem jejích správnosti je získat včas podstatné informace v rovině technické, ale zejména i obchodní a finanční.

 

 

Model řízení jako odrazový můstek

Základním předpokladem pro správné strategické a taktické rozhodnutí v byznysu je za-jistit si všechny potřebné informace v nezkreslené a aktuální podobě. Pouze nápad pro úspěch nestačí. Kromě dobře zpracovaného podnikatelského plánu je nutné zajistit si zdroje pro jeho realizaci. Dobře fungující a kooperující manažerský tým složený z profesionálů napomáhá dosažení firemních cílů. Pro zajištění dobré komunikace a motivace manažerského týmu je třeba zvolit vhodný model řízení jako odrazový můstek pro manažerské rozhodování.

Technicko-hospodářsky rozbor jako podklad pro řízení

Před 20 lety v bývalém Československu v mnohých podnicích využívali k řízení a vyhodnocovaní plnění svých podnikatelských cílů tzv. technicko – hospodářské rozbory. Uvážíme-li, že se tehdy účtovalo na tzv. konta na kontovacích zařízeních, je ihned zřejmé, že největším problémem byla rychlost a cena zpracování potřebných informací a čas, kdy tyto informace obdrželo ve formě technicko – hospodářského rozboru vedení podniku.

Rychlost, průhlednost a přesnost jako konkurenční zbraň

RychlosCDT_2009 2t, průhlednost, přesnost se nástupem tržního hospodářství stává konkurenční zbraní intelektuálně a pragmaticky smýšlejících manažérů. Tito manažéři začínají obracet svou pozornost na posílení své výzbroje o systémy, které jim pomohou získávat správné informace ve správný čas. Obklopují se poradci, vytvářejí nové tzv. controllingové modely řízení a posilují lidské zdroje v oblasti tvorby různých reportů. Důraz kladou na způsob, jak se co bude dělat, tj. investují obrovské částky do informačních systémů, zaměstnávají velký počet lidí zabývající se reportingem a účtováním. Nárůst zaměstnanců – „tabulkářů“ je patrný v mateřských centrálách i dceřiných společnostech.

Model řízení pro budoucí záměry

Podniky, které jsou nebo chtějí být leadery ve svých oborech podnikání, musí nabízet jedinečná řešení a produkty (za přijatelné ceny), aby obstály před konkurencí. Tyto podniky obvykle uplatňují model řízení charakteristický následujícími zásadami controllingu: transparentnost, kontrolovatelnost, přehlednost, spravedlnost a včasnost. Využívají přitom důslednost, disciplínu, nadútvarové myšlení, nutnou dávku odvahy a riskování, originalitu, nasazení a nadhled. S těmito modely a postupy pracují profesionálové zbavující se stigmatu finančního, obchodního nebo personálního ředitele. Reportingu nevěnují příliš mnoho energie, smysl podnikání vidí jinde. Mimo „fast close“ (cíl mít rychlejší a lepší reporting) vyžadují změny procesů, které jsou vesměs pozitivní. Manažéři prosazující model řízení s předem vyjasněným účelem a s jeho adekvátním odůvodněním při prosazování změn a svých názoru v některých chvílích mohou reagovat i nepřiměřeně a pro ostatní nevysvětlitelně. Snaží se upozorňovat na nedostatky a dávají najevo svůj nesouhlas, pokud se jim něco nelíbí. Nemají v oblibě porady, kde je ovlivňují detaily a ztrácí se v nich výslední cíl. Při tvorbě a realizaci modelu řízení vycházejí z cílů na dané úrovni řízení. Monitorují hlavní rizika a veličiny, které souvisí s výsledkem. Nediskutují o již dříve rozhodnutých záležitostech a konstruktivně řídí rizika.

ZÁVĚR

Kdo chce uspět na trhu i v čase velké globální finanční krize, měl by přinést do byznysu něco nového a měl by být hnát silou a ambicí předběhnout ostatní konkurenty. Pokud pouze duplikuje činnost ostatních, je jeho šance na úspěch minimální, neboť bojuje proti konkurenci, která již na trhu své pevné místo obvykle má. Konkurenti obvykle bývají větší a mají již rozvinuté mezinárodní distribuční kanály i podporu zákazníků.

Rozhodne-li se někdo vstoupit na trh se svým řešením, v první fázi nepotřebuje mnoho klientů ani nejdražší a nejmodernější model a systém řízení. Stačí otevřít novou oblast trhu a stihnout vyrůst a vybudovat si stabilní zázemí dříve, než do této oblasti vnikne konkurence. K tomuto účelu potřebuje model řízení, který efektivně pomůže při realizaci jeho vize.  A to je tajemství úspěchu. Stále platí, že dobrý nápad, vhodné načasování a selský rozum jsou největšími konkurenčními zbraněmi na trnité cestě od nápadu po úspěch.