Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

Panarchy

Potřebujete

 • vyladit přizpůsobivost Vaši organizace okolí a trhu
 • hledat a nacházet rovnováhu
 • stimulovat soutěžení a spolupráci
 • rozvíjet a udržovat vlastnosti anti-křehkosti organizace – tj. aby nejen pružně odolávala turbulentním změnám a šokům z okolí, ale tyto turbulence ji posilňovali a zlepšovali její konkurenční schopnosti
 • zvýšit spolehlivost dodávek a také zlepšit reakci na poptávku zákazníka a zároveň snížit vázanost kapitálu
 • zabránit přílišnému upřednostňování času před přidanou hodnotou pro zákazníka a předejít krizovým situacím

Pomůžeme Vám:

1 POZNAT A POCHOPIT 

2 PŘEDSTAVIT A NAVRHNOUT

 • Způsob získaní důvěry od všech zainteresovaných skupin včetně investorů.
 • Vaši vlastní cestu směřující k úspěšnému vybudování nebo rozvoji adaptivní organizace.
 • Adaptabilní strategii, scénáře a podnikatelské zásady podle DNA.

3 ZAVÉST, POUŽÍVAT A ROZVÍJET 

 • Celkovou tvůrčí, podpůrní a proaktivní kulturu zdola nahoru.
 • Pozitivní, štíhle, adaptivní, baťovské, adaptivní a ekonomické myšlení.
 • Zvyšování výkonnosti pomocí energetického restartu.
 • Znalostní servant leadership a motivaci.
 • Přemýšlení “zvenku dovnitř”.
 • Nepřemožitelné vedení, kolektivní vědomí a princip nejmenší akce.
 • Metodiky a postupy zvyšující dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost neustálého zlepšování a učení se.
 • Vlastní adaptivní systém řízení (organizační, provozní, znalostní, inovační, procesní a controllingový model) – “CONTINUOUS BUSINESS MODEL”.
 • Reorganizaci procesů a efektivní rozmístění pracovišť.
 • Štíhlou výrobu.
 • Systém pro učící se organizaci.
 • Systém pro fungovaní podniku jako živého organismu.
 • Adaptivní řízení výkonnosti a systém řízení Baťa.
 • Transformovat lineární model řízení na cyklický, t.j. být vitálním podnikatelem nebo firmou.
 • Vlastní postupy a techniky řízení po vzoru Lean management, Kaizen, Six Sigma.
 • Pokročilé plánování výroby a řízení dodavatelského řetězce včetně jednoznačné číselní identifikace.
 • Řešení na mírů jako například  PPROI, které umožňují vyrovnávat pracovní zatížení a řídit firmu prostřednictvím maximalizace ROI přes vyvážení nákladů a kapitálu u produktů, procesů a zdrojů.
 • Úplnou produktivní údržbu (Total Productive Maintenance, TPM).
 • Metodu na zkracování časů přetypování výrobních zařízení (Single Minute Exchange of Dies, SMED).
 • Finanční a controllingovou podporu businessu nejen při řízení zakázek, projektů a provozních jednotek (Controlling and Finance Business Support).
 • Produktový a inovační management.
 • Řízení nákupu podle komplexity trhu a vlivu na dlouhodobý úspěch.
 • Řízení vztahu se zákazníky (CRM) a pipeline management.
 • Získávání zákazníků prostřednictvím přivolávání deště.
 • Podnikání na franšízu nebo licenci.
 • Zlepšování podle Adaptivity Maturity Model.
 • Model excelence EFQM.
 • Model AILA.
 • Model UEZD.
 • Model MOPE.
 • Analýza adaptivnosti a udržitelnosti.
 • Futuristická marketingová koncepce podnikání.
 • Model ZIPFBES.
 • Model Balanced Scorecard (BSC).
 • Rovnováhu mezi tvorbou hodnoty a spotřebou.
 • Měření výkonu procesů a systém pro neustále zlepšování.

 


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!