Autor: Ján Košturiak | Datum: 30.04.2015 | Zdroj: Echoviny

Adrián Podskľan, ktorý prežil mladosť v Hnúšti je expertom na adaptivné organizácie a management, pôsobí v Prahe. V súčasnosti vydal už svoju tretiu publikáciu s názvom Adaptivní organizace.

Od Baťu po Jobsa na ceste k firemnej dlhovekosti

Adrián Podskľan, rodák z Brezna, vyrastajúci a v minulosti dlhodobo žijúci a pôsobiaci v mestečku Hnúšťa so svojim tímom pripravili knihu s názvom Adaptívna organizácia s ambíciou pomôcť podnikom rýchlo a pružne reagovať na meniace sa podmienky v podnikateľskom prostredí. V siedmych kapitolách hľadajú odpovede na otázky:

adaptivni1. Prečo adaptívna organizácia?
2. Ako nájsť cestu k adaptívnosti?
3. Ako myslieť na ceste k adaptivite?
5. Ako ešte zlepšiť systém riadenia?
6. Ako vytvoriť organizáciu fungujúcu ako živý systém?
7. Aké sú prínosy adaptívnej organizácie?

Kniha je písaná stručne, živým a zrozumiteľným jazykom, s množstvom praktických a užitočných poznámok. V úvodnej časti sú stručne charakterizované adaptívne prvky firiem Baťa, Toyota, BMW, Ikea a Apple a ďalej autori rozoberajú 12 zásadných bariér budovania úspešnej organizácie. Pri ich čítaní bude mnohým manažérom smutno, pretože ešte stále niektoré podniky tieto “prvky neúspešnosti” úspešne budujú. Práve v tomto je kniha zaujímavá, pretože prekonáva mnohé tradičné pohľady na organizáciu podniku, ktoré už nestačia – centralizácia, hierarchie, nedostatok experimentovania, pevné hranice, nedostatok účelu a pod.

Veľmi blízke mi je myslenie v modeloch ZIPF, Lean Canvas (Ash Maurya) a evolučných fázach organizácie podniku podľa Milana Zeleného, ktoré autori rozvíjajú. Práve poslednou, budúcou, fázou je adaptívna organizácia, ktorá sa rýchlo prispôsobuje okoliu a má vlastnosti antikrehkosti – t.j. nielen pružne odoláva turbulentným zmenám a šokom z okolia, ale tieto turbulencie ju posilňujú a zlepšujú jej konkurenčné schopnosti.

Kniha prináša veľa užitočných organizačných a ekonomických nástrojov na rozvoj agility a adaptívnej organizácie, ktoré popisujú veľmi zrozumiteľne a logicky. Nikomu nevnucujú “najlepšie praktiky,” ale predkladajú moderné prístupy tak, aby si z nich mohol čitateľ vybrať tie, ktoré sú pre neho vhodné a adaptovať ich do svoje vlastnej sústavy riadenia. Kniha nejde do detailov, ale poskytuje široký prehľad literatúry a odkazov na internete, sumarizuje, zovšeobecňuje. Nevnucuje „zaručené“ postupy, ale dáva čitateľovi na výber objavovať svoju vlastnú cestu.

Na 175 stranách nájde čitateľ množstvo nových poznatkov, ktoré sú podávané so zameraním na ich využitie v podnikateľskej praxi. V záplave mnohých kníh o „najlepších praktikách“ a „zaručených tipoch na úspech“ prináša táto kniha užitočnú hodnotu pre všetkých, ktorí chcú prežiť v novom svete podnikania. Dalo by sa o nej písať ešte veľa, ale nechcem čitateľov obrať o objavovanie nových príležitostí a inšpirácii, na ktoré sa v siedmych kapitolách knihy Adaptívna organizácia môžu tešiť.

Ján Košturiak, autor recenzie robí poradcu, trénera a kouča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Adrian_podsklan2Adrián Podskľan týmto počinom vydáva už tretiu publikáciu. Od roku 1991 pôsobí v riadení podnikov a poradenstve.

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave v odbore priemyslový management a inženierstvo kvality produkcie, kde získal i doktorát. Je autorom a spoluautorom viac ako 50 článkov a knižných publikácií Strategický management a Marketingová strategie podniku orientujícího se na TQEM.

Absolvoval stáže v AIR Fertigung GmbH v Nemecku, na Moskovskom energetickom inštitúte v Rusku a v spoločnosti Slovnaft, a.s. na Slovensku. Spolupracoval s guru performance managementu Gary Cokinsem, vysokými školami a inštitúciami pri riešení rôznych úloh a grantových výskumných projektov.