The Blog

All Posts in Category: Uncategorized

AEPM Institut Adriána Podskľana - Workshop

Workshop: Online integrované řízení kvality a kompetencí.

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

block-chain-3513213_1280

 • Anotace: Online integrovaný systém řízení kvality.
 • Cílová skupina: Všichni, co mají zájem o zdokonalení se v řízení kvality podle (1) nových norem, (2) InLook Excelence a (3) při vylaďování vzdělávání s procesy.
 • Obsah:
  • Úvod do ONLINE INTEGROVANÉHO ŘÍZENÍ KVALITY A KOMPETENCÍ…
  • Štandardy ISO a kompetentnost – Adaptive Performance Management System.
  • Terminológie ISO.
  • Nové požadavky norem.
  • Integrovaný systém manažérstva.
 • Metody: 1) Prezentace, 2) Případové studie a řešení skutečných reálných problémů, 3) Modelové situace, 4) Práce v skupinách, 5) Strukturované diskuze a sebehodnocení se zpětnou vazbou
 • Podpora: Účastníci obdrží podle potřeby studijní materiály. Zdarma k dispozici – TERMINOLOGIE ISOIMS
 • Termín, místo a trvání: Přizpůsobujeme podle potřeb a požadavek.
 • Cena: 2 999,-Kč
AEPM Institut Adriána Podskľana - Workshop

Workshop: Efektivní on-line marketing, cloudová a jiná IT řešení

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

entrepreneur-1562823_640

 

Workshop s Tihomirem Erdeljacem: Product Lifecycle Management

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

its250

AEPM Institut Adriána Podskľana - Workshop

Workshop s prof. Milanem Matějkou a jeho synem Marcelem: Řízení podniku podle ROI

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

Rizení podniku_PPROI_v TC_08

AEPM Institut Adriána Podskľana - Workshop

Workshop & Konzultace: Vytváření, obnova a adaptace lokálního podnikatelského ekosystému

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

apples-1841132_1280

AEPM Institut Adriána Podskľana - Workshop

Analýza, rozvoj organizace a hledání potenciálních inovačních projektů

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

startup-593341_640

AEPM Institut Adriána Podskľana - Workshop

TOP workshopy AEPM Institutu Adriána Podskľana AP Solution

Více informací o AEPM Institutu získáte TADY a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

1.

PVosoba

Workshop s Pavlem Vosobou: Proč je potřeba udržovat rovnováhu mezi společenskou a životní kariérou

2.

startup-593341_640

Workshop s Adriánem Podskľanem: Analýza, rozvoj organizace a hledání potencionálních inovačních projektů

3.

leopard-1230855_640

Workshop s Adriánem Podskľanem: Budování, zlepšování a vylaďování vitální adaptivní organizace

4.

network-3148727_1280

Workshop s Adriánem Podskľanem: Vytváření, obnova a adaptace lokálního podnikatelského ekosystému

5.

Rizení podniku_PPROI_v TC_18

Workshop s Petrem Zavoralem: IT architektura v adaptivní organizaci

6.

Rizení podniku_PPROI_v TC_08

Workshop s prof. Milanem Matějkou a jeho synem Marcelem: Řízení podniku podle ROI

7.

its250

Workshop s Tihomirem Erdeljacem: Product Lifecycle Management

8.

block-chain-3513213_1280

Workshop s Adriánem Podskľanem: Online integrované řízení kvality a kompetencí

9.

entrepreneur-1562823_640

Workshop s Adriánem Podskľanem: Efektivní on-line marketing, cloudová a jiná IT řešení

Studie Adriána Podskľana o ideálním průmyslovém městě pro 21.století

Autor: Antonín Karoch | 4.3.2017|www.prvnizpravy.parlamentnilisty.cz

Blízký spolupracovník světového ekonoma českého původu, Milana Zeleného,  Adrián Podskľan již delší dobu pracuje na nové studii „Ideálního průmyslového města pro 21. století“. Nezastírá, že ho inspiruje odkaz bratří Baťů a jimi vybudované město Zlín.

APMMCTRIT

Zároveň Adrián Podskľan  také definuje principy adaptivních organizací, což jsou takové výrobní celky, které jsou s to konstruktívně reagovat na změny v průmyslu, dodavatelsko-odběratelských vztazích, bankovnictví a společnosti jako celku v souvislosti s rychle se měnícími podmínkami současné rychle se blížící postglobální civilizaci.

Opravdu věříte, že se svět mění a nynější globální celosvětové koncerny ztratí svoji současnou důležitost?

“Svět se již změnil a globalizace sice nenápadně, ale končí. Rostoucí potenciál velkých měst, tvářících se, že jsou schopné uživit stále větší a větší počet obyvatel je u konce. Nejlépe to dokazuje skutečnost, že bydlení a život v nich je nedostupný pro běžné lidi, kteří se nechtějí dlouhodobě zadlužovat, spekulovat a žít na hraně takzvaným křehkým způsobem života. Tím míním, že stačí nemoc, zranění, rodinné neshody a člověk nemůže splácet hypotéku a přijde o dům. Také musíme brát ohled na skutečnost, že pracovních míst v důsledku digitalizace ve velkých městech ubývá. Přesně tak, jak tvrdí prof. Milan Zelený, místo abychom obchodovali s produkty samotnými, začínáme obchodovat se znalostmi. Náhle však zjistíme, že něco chybí.”

S Milanem Zeleným o vzdělávání: Budeme generovat nezaměstnatelné?

Mluvíte o průmyslovém městě pro 21. století. Co tímto pojmem míníte?

“V současné době zjišťujeme, že mnohá velkoměsta pomalu ztrácejí pro lidstvo výhody, díky kterým vznikaly. Centra se vylidňují, lidé se stěhují do příměstských sídlišť. Stačí drobnější krize a tyto konglomeráty ztrácejí na významu, jako například tzv. rezavá města v USA. Účelem předkládané studie je prezentovat výsledky, získané z dostupných informačních zdrojů, které souvisejí s konceptem ideálního průmyslového města s akcentem na identifikaci skutečných problémů lidských společenství a také, jak tyto přístupy řešit či jak vůbec měřit kvalitu života. Studie obsahuje i základní návrh včetně zhodnocení základních přínosů města pro 21. Století, které bude zaměřeno na efektivní boj proti chudobě a znečisťování životního prostředí. Bude ale také podporovat zvyšování počtu zámožných lidí a vychovávat skutečné podnikatele. Protože pouze schopní podnikatelé jsou schopní vytvářet a zlepšovat adaptivní organizace, ohleduplné k lidem a životnímu prostředí. V rámci studia jsme zpracovávali rešerše z mnoha informačních zdrojů. Následně společně s logickým zhodnocením přínosů jsme vytvářeli předpoklady pro získání ideálního konceptu průmyslového města pro 21. století.”

A konkrétně to znamená?

“Nezvratně se posouváme od globální ekonomiky, která přerostla naše schopnosti, zpět k lokálním komunitám a místním ekonomikám. V důsledku rychlé a efektivní proměny způsobu života v období, kdy například Česká i Slovenská republika nedisponuje dostatečně velkým vlastním kapitálem, zkusit vytvořit podnik, jaký vybudovali Tomáš a Jan Antonín Baťa, kdy kolem továrny vyrostlo téměř soběstačné město. Tuto skutečnost bereme víceméně jako koncept možných budoucích tzv. chytrých měst, které budou výrobně, energeticky,  potravinově a hlavně tzv. znalostně soběstačná. Z výsledků námi předkládané studie například vyplývá, že alarmující situaci v propadu kvality života nám avizuje nárůst počtu bezdomovců a lidí ohrožených příjmovou chudobou, mimochodem i u nás, v České republice. To stojí v protikladu k tzv. supernízké nezaměstnanosti a navazuje na nyní běžný shora uvedený „křehký“ způsob života. Kdo má slušnou práci či příjem z podnikání, tomu se obvykle daří lépe. Lidé, kteří přišli o zaměstnání nebo zapadli do dluhů či alkoholu, se už z bídy většinou nedostanou. Ve výsledcích studie můžete také zjistit, že mezi nejpopulárnější řešení problémů v lidských společenstvích dnes bezpochyby patří koncept „chytrého města“, tedy „smart city“, který je významný především pro udržení vzrůstajících nároků na život ve městech.”

Mimochodem, existuje někde vámi zmíněné „chytré město“?

“Samozřejmě. A jejich více. My jsme se nechali inspirovat příklady „chytrých měst“ ve světě, jako jsou například Masdar v Spojených arabských emirátech, Fudžisava v Japonsku, Baťa(nagar) v Indii a podobně.”

Více informací o studii získate také na workshopu “Vytváření, obnova a adaptace lokálního podnikatelského ekosystému”.

Nastavení mysli

Autor: XXX | 5.3.2017|www.theatlantic.com

human-723579_640

Carol Dweck vždycky fascinoval dvojí přístup dětí k výzvám a neúspěchu a postupně ve své výzkumné práci identifikovala dvě základní nastavení mysli: fixní, kdy člověk věří, že jeho schopnosti jsou vrozené, a růstové, kdy člověk věří, že lze schopnosti rozvíjet pílí a vytrvalostí. Její poznatky se záhy rozšířily mezi pedagogy, rodiče, a dokonce i zaměstnavatele, a jsou stále populárnější.

Nyní je Carol Dweck psycholožkou na Stanfordské univerzitě a pozoruje neblahý trend – falešné pojetí růstového myšlení, které jde proti její základní myšlence. Učitelé např. věří, že stačí dítě ocenit za snahu v testu, který nedopadl dobře, a tím u něj docílit růstového myšlení. Tak jednoduché to ale podle Dweck není, jak vysvětluje ve své nové knize Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu a v rozhovoru pro The Atlantic.

Koncept růstového myšlení je podle ní oblíbený zejména proto, že učitelé i rodiče už byli unaveni z věčného drilování na nejrůznější srovnávací testy. Chtěli dětem vrátit motivaci a soustředit se znovu na učení jako takové, hlubší a zajímavější. Když Dweck její kolegyně upozornila, že během workshopů v Austrálii se setkává s tzv. falešným růstovým myšlením, nejdřív tomu nevěnovala pozornost, později ale zjistila, že se vyskytuje často.

Nepochopení skutečného růstového myšlení spočívá zejména v tom, že má člověk představu, jak růstově (nebo fixně) někdo myslí po celou dobu a ve všech oblastech. Každý z nás má kombinaci obou myšlení podle dosavadních zkušeností a vlastního přesvědčení. I když je někdo zaměřen převážně růstově, může zapochybovat, když potká někoho s daleko lépe zvládnutou dovedností, které si na sobě cenil, nebo pokud se dostává mimo svou komfortní zónu. Pokud o těchto fixních myšlenkových svodech víme, můžeme s nimi pracovat a zůstávat v růstovém nastavení déle a déle.

Aplikace na méně úspěšné děti s oceněním jejich snahy, přičemž ony samy ví, že se nezlepšují a že i učitel je přesvědčen, že lepší už to nebude, je také nedorozuměním. Koncept dvou nastavení mysli vznikl jako protiváha konceptu udržování sebevědomí, které přinášelo ocenění všem, ať už si jej zasloužili, nebo ne. Že je idea růstového myšlení nakonec používána stejně, dělá Dweck starosti. Růstové myšlení se musí zaměřit na proces učení, děti musí vidět, že snaha a vytrvalost vedou ke zlepšení.

A nejde jen o snahu – důležitá je strategie. Pokud dítě nedosahuje výsledků, i když se snaží, nezvolilo správnou učební strategii. Pedagog jej proto má namísto ocenění bezúčelné snahy vést ke zkoušení nových postupů, až najdou ten správný a potvrdí si, že mohou své dovednosti zlepšit.

Podle výzkumu se nastavení mysli u dětí tvoří na základě reakcí jeho okolí na neúspěch a překážky. Pokud rodiče, byť mají sami růstové myšlení, kritizují dítě za neúspěch nebo ho bagatelizují slovy „ale to nevadí, každý nemůže být dobrý matematik, máš jiné přednosti“, vytváří v něm fixní nastavení. Tento vztah je patrný už ve čtyřech letech dítěte. Pokud je většina ocenění matky v této době zaměřená na proces dosažení konkrétní dovednosti (namísto ocenění výsledku), dítě má ještě na druhém stupni silnou touhu čelit výzvám. U starších dětí dojde ke zlepšení známek po speciálních workshopech, na kterých opět získávají motivaci se učit.  (zdroj)

7 adaptive enterprise qualities

Autor: M. Lyteson | 5.3.2017|www.cio.com

The adaptive enterprise is one that not only successfully weathers change in the environment, but one that leads the charge through the change and comes out on top.

7 ADAPT QUAL

Evolution is slow. Period.

Don’t tell me that my company needs to evolve to survive when really you’re telling me it’s already too late and I’m only hanging on by a single thread. Bring in the swarms of consultants to help optimize and plan multi-year transformations. That may have worked a decade or more ago, but not anymore.

In today’s world, taking the time to evolve leads to extinction of your business. What do many businesses attempt to do? They try to become more agile. Agility isn’t bad, but it sets an interesting tone of being able to move more quickly. Moving quickly isn’t enough, though. To survive you need to adapt.

Adaptation is about making the small changes to survive over time. It represents the pruning of characteristics and traits that aren’t beneficial to survival, doubling down on those that are and being able to make decisions quickly to stay ahead of the competition.

The adaptive enterprise is one that not only successfully weathers change in the environment, but one that leads the charge through the change and comes out on top. What does it mean to be an adaptive enterprise?

 • Scalable – grows with ease to serve changing and growing customer needs
 • Extensible – augments existing business capabilities with new ones in an integrated and seamless fashion
 • Responsive – reacts quickly to changing situations to take advantage of the opportunity
 • Forward Leaning – innovates into the new business opportunities
 • Market Driving – changes the market game against the competition through innovation and preparedness
 • Modular – consists of discrete business components that can be used to rapidly assemble new capabilities on-demand
 • A Leader – is a step ahead of the competition with a voice of its own and as an inspiration to others

Is your organization truly adaptive, or do business and market forces have you constantly rethinking business and technology strategy? Are the people in your organization able to adapt to changing technology and business drivers to enable your business to lead in its space? Are you ready for what comes after digitization and poised to implement rather than play catch up to the next big thing?

The people that will lead this charge are the CIOs, CTOs, enterprise architects, and the astute business executives who embrace adaptability and understand that we can no longer talk about alignment of business and technology strategy. The business of today requires the seamless integration of business and technology, where change can be enacted at speed and scale. Speed and scale that only an adaptive enterprise brings.

In the coming weeks and months, I’ll take you deep into each of these qualities of the adaptive enterprise with practical techniques that can be acted on today to create the foundation for adaptability.

This is about changing the business, changing the game. This is about survival of the fittest, just as the small mammals adapted to survive during the downfall of the dinosaurs. This is about becoming the adaptive enterprise.