The Blog

Workshop: Analýza, rozvoj organizace a hledání potenciálních inovačních projektů

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

startup-593341_640

TOP workshopy AEPM Institutu Adriána Podskľana AP Solution v roce 2017

Více informací o AEPM Institutu získáte TADY a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

1.

PVosoba

Workshop s Pavlem Vosobou: Proč je potřeba udržovat rovnováhu mezi společenskou a životní kariérou

2.

startup-593341_640

Workshop s Adriánem Podskľanem: Analýza, rozvoj organizace a hledání potencionálních inovačních projektů

3.

leopard-1230855_640

Workshop s Adriánem Podskľanem: Budování, zlepšování a vylaďování vitální adaptivní organizace

4.

APMMCTRIT

Workshop s Adriánem Podskľanem: Vytváření, obnova a adaptace lokálního podnikatelského ekosystému

5.

Rizení podniku_PPROI_v TC_18

Workshop s Petrem Zavoralem: IT architektura v adaptivní organizaci

6.

Rizení podniku_PPROI_v TC_08

Workshop s prof. Milanem Matějkou a jeho synem Marcelem: Řízení podniku podle ROI

7.

its250

Workshop s Tihomirem Erdeljacem: Product Lifecycle Management

8.

Inlook

Workshop s Viktorem Šlapkou: Řízení kvality a kompetencí pomocí InLook system Excellence

9.

entrepreneur-1562823_640

Workshop s Adriánem Podskľanem: Efektivní on-line marketing, cloudová a jiná IT řešení

Studie Adriána Podskľana o ideálním průmyslovém městě pro 21.století

Autor: Antonín Karoch | 4.3.2017|www.prvnizpravy.parlamentnilisty.cz

Blízký spolupracovník světového ekonoma českého původu, Milana Zeleného,  Adrián Podskľan již delší dobu pracuje na nové studii „Ideálního průmyslového města pro 21. století“. Nezastírá, že ho inspiruje odkaz bratří Baťů a jimi vybudované město Zlín.

APMMCTRIT

Zároveň Adrián Podskľan  také definuje principy adaptivních organizací, což jsou takové výrobní celky, které jsou s to konstruktívně reagovat na změny v průmyslu, dodavatelsko-odběratelských vztazích, bankovnictví a společnosti jako celku v souvislosti s rychle se měnícími podmínkami současné rychle se blížící postglobální civilizaci.

Opravdu věříte, že se svět mění a nynější globální celosvětové koncerny ztratí svoji současnou důležitost?

“Svět se již změnil a globalizace sice nenápadně, ale končí. Rostoucí potenciál velkých měst, tvářících se, že jsou schopné uživit stále větší a větší počet obyvatel je u konce. Nejlépe to dokazuje skutečnost, že bydlení a život v nich je nedostupný pro běžné lidi, kteří se nechtějí dlouhodobě zadlužovat, spekulovat a žít na hraně takzvaným křehkým způsobem života. Tím míním, že stačí nemoc, zranění, rodinné neshody a člověk nemůže splácet hypotéku a přijde o dům. Také musíme brát ohled na skutečnost, že pracovních míst v důsledku digitalizace ve velkých městech ubývá. Přesně tak, jak tvrdí prof. Milan Zelený, místo abychom obchodovali s produkty samotnými, začínáme obchodovat se znalostmi. Náhle však zjistíme, že něco chybí.”

S Milanem Zeleným o vzdělávání: Budeme generovat nezaměstnatelné?

Mluvíte o průmyslovém městě pro 21. století. Co tímto pojmem míníte?

“V současné době zjišťujeme, že mnohá velkoměsta pomalu ztrácejí pro lidstvo výhody, díky kterým vznikaly. Centra se vylidňují, lidé se stěhují do příměstských sídlišť. Stačí drobnější krize a tyto konglomeráty ztrácejí na významu, jako například tzv. rezavá města v USA. Účelem předkládané studie je prezentovat výsledky, získané z dostupných informačních zdrojů, které souvisejí s konceptem ideálního průmyslového města s akcentem na identifikaci skutečných problémů lidských společenství a také, jak tyto přístupy řešit či jak vůbec měřit kvalitu života. Studie obsahuje i základní návrh včetně zhodnocení základních přínosů města pro 21. Století, které bude zaměřeno na efektivní boj proti chudobě a znečisťování životního prostředí. Bude ale také podporovat zvyšování počtu zámožných lidí a vychovávat skutečné podnikatele. Protože pouze schopní podnikatelé jsou schopní vytvářet a zlepšovat adaptivní organizace, ohleduplné k lidem a životnímu prostředí. V rámci studia jsme zpracovávali rešerše z mnoha informačních zdrojů. Následně společně s logickým zhodnocením přínosů jsme vytvářeli předpoklady pro získání ideálního konceptu průmyslového města pro 21. století.”

A konkrétně to znamená?

“Nezvratně se posouváme od globální ekonomiky, která přerostla naše schopnosti, zpět k lokálním komunitám a místním ekonomikám. V důsledku rychlé a efektivní proměny způsobu života v období, kdy například Česká i Slovenská republika nedisponuje dostatečně velkým vlastním kapitálem, zkusit vytvořit podnik, jaký vybudovali Tomáš a Jan Antonín Baťa, kdy kolem továrny vyrostlo téměř soběstačné město. Tuto skutečnost bereme víceméně jako koncept možných budoucích tzv. chytrých měst, které budou výrobně, energeticky,  potravinově a hlavně tzv. znalostně soběstačná. Z výsledků námi předkládané studie například vyplývá, že alarmující situaci v propadu kvality života nám avizuje nárůst počtu bezdomovců a lidí ohrožených příjmovou chudobou, mimochodem i u nás, v České republice. To stojí v protikladu k tzv. supernízké nezaměstnanosti a navazuje na nyní běžný shora uvedený „křehký“ způsob života. Kdo má slušnou práci či příjem z podnikání, tomu se obvykle daří lépe. Lidé, kteří přišli o zaměstnání nebo zapadli do dluhů či alkoholu, se už z bídy většinou nedostanou. Ve výsledcích studie můžete také zjistit, že mezi nejpopulárnější řešení problémů v lidských společenstvích dnes bezpochyby patří koncept „chytrého města“, tedy „smart city“, který je významný především pro udržení vzrůstajících nároků na život ve městech.”

Mimochodem, existuje někde vámi zmíněné „chytré město“?

“Samozřejmě. A jejich více. My jsme se nechali inspirovat příklady „chytrých měst“ ve světě, jako jsou například Masdar v Spojených arabských emirátech, Fudžisava v Japonsku, Baťa(nagar) v Indii a podobně.”

Více informací o studii získate také na workshopu “Vytváření, obnova a adaptace lokálního podnikatelského ekosystému”.

Nastavení mysli

Autor: XXX | 5.3.2017|www.theatlantic.com

human-723579_640

Carol Dweck vždycky fascinoval dvojí přístup dětí k výzvám a neúspěchu a postupně ve své výzkumné práci identifikovala dvě základní nastavení mysli: fixní, kdy člověk věří, že jeho schopnosti jsou vrozené, a růstové, kdy člověk věří, že lze schopnosti rozvíjet pílí a vytrvalostí. Její poznatky se záhy rozšířily mezi pedagogy, rodiče, a dokonce i zaměstnavatele, a jsou stále populárnější.

Nyní je Carol Dweck psycholožkou na Stanfordské univerzitě a pozoruje neblahý trend – falešné pojetí růstového myšlení, které jde proti její základní myšlence. Učitelé např. věří, že stačí dítě ocenit za snahu v testu, který nedopadl dobře, a tím u něj docílit růstového myšlení. Tak jednoduché to ale podle Dweck není, jak vysvětluje ve své nové knize Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu a v rozhovoru pro The Atlantic.

Koncept růstového myšlení je podle ní oblíbený zejména proto, že učitelé i rodiče už byli unaveni z věčného drilování na nejrůznější srovnávací testy. Chtěli dětem vrátit motivaci a soustředit se znovu na učení jako takové, hlubší a zajímavější. Když Dweck její kolegyně upozornila, že během workshopů v Austrálii se setkává s tzv. falešným růstovým myšlením, nejdřív tomu nevěnovala pozornost, později ale zjistila, že se vyskytuje často.

Nepochopení skutečného růstového myšlení spočívá zejména v tom, že má člověk představu, jak růstově (nebo fixně) někdo myslí po celou dobu a ve všech oblastech. Každý z nás má kombinaci obou myšlení podle dosavadních zkušeností a vlastního přesvědčení. I když je někdo zaměřen převážně růstově, může zapochybovat, když potká někoho s daleko lépe zvládnutou dovedností, které si na sobě cenil, nebo pokud se dostává mimo svou komfortní zónu. Pokud o těchto fixních myšlenkových svodech víme, můžeme s nimi pracovat a zůstávat v růstovém nastavení déle a déle.

Aplikace na méně úspěšné děti s oceněním jejich snahy, přičemž ony samy ví, že se nezlepšují a že i učitel je přesvědčen, že lepší už to nebude, je také nedorozuměním. Koncept dvou nastavení mysli vznikl jako protiváha konceptu udržování sebevědomí, které přinášelo ocenění všem, ať už si jej zasloužili, nebo ne. Že je idea růstového myšlení nakonec používána stejně, dělá Dweck starosti. Růstové myšlení se musí zaměřit na proces učení, děti musí vidět, že snaha a vytrvalost vedou ke zlepšení.

A nejde jen o snahu – důležitá je strategie. Pokud dítě nedosahuje výsledků, i když se snaží, nezvolilo správnou učební strategii. Pedagog jej proto má namísto ocenění bezúčelné snahy vést ke zkoušení nových postupů, až najdou ten správný a potvrdí si, že mohou své dovednosti zlepšit.

Podle výzkumu se nastavení mysli u dětí tvoří na základě reakcí jeho okolí na neúspěch a překážky. Pokud rodiče, byť mají sami růstové myšlení, kritizují dítě za neúspěch nebo ho bagatelizují slovy „ale to nevadí, každý nemůže být dobrý matematik, máš jiné přednosti“, vytváří v něm fixní nastavení. Tento vztah je patrný už ve čtyřech letech dítěte. Pokud je většina ocenění matky v této době zaměřená na proces dosažení konkrétní dovednosti (namísto ocenění výsledku), dítě má ještě na druhém stupni silnou touhu čelit výzvám. U starších dětí dojde ke zlepšení známek po speciálních workshopech, na kterých opět získávají motivaci se učit.  (zdroj)

7 adaptive enterprise qualities

Autor: M. Lyteson | 5.3.2017|www.cio.com

The adaptive enterprise is one that not only successfully weathers change in the environment, but one that leads the charge through the change and comes out on top.

7 ADAPT QUAL

Evolution is slow. Period.

Don’t tell me that my company needs to evolve to survive when really you’re telling me it’s already too late and I’m only hanging on by a single thread. Bring in the swarms of consultants to help optimize and plan multi-year transformations. That may have worked a decade or more ago, but not anymore.

In today’s world, taking the time to evolve leads to extinction of your business. What do many businesses attempt to do? They try to become more agile. Agility isn’t bad, but it sets an interesting tone of being able to move more quickly. Moving quickly isn’t enough, though. To survive you need to adapt.

Adaptation is about making the small changes to survive over time. It represents the pruning of characteristics and traits that aren’t beneficial to survival, doubling down on those that are and being able to make decisions quickly to stay ahead of the competition.

The adaptive enterprise is one that not only successfully weathers change in the environment, but one that leads the charge through the change and comes out on top. What does it mean to be an adaptive enterprise?

 • Scalable – grows with ease to serve changing and growing customer needs
 • Extensible – augments existing business capabilities with new ones in an integrated and seamless fashion
 • Responsive – reacts quickly to changing situations to take advantage of the opportunity
 • Forward Leaning – innovates into the new business opportunities
 • Market Driving – changes the market game against the competition through innovation and preparedness
 • Modular – consists of discrete business components that can be used to rapidly assemble new capabilities on-demand
 • A Leader – is a step ahead of the competition with a voice of its own and as an inspiration to others

Is your organization truly adaptive, or do business and market forces have you constantly rethinking business and technology strategy? Are the people in your organization able to adapt to changing technology and business drivers to enable your business to lead in its space? Are you ready for what comes after digitization and poised to implement rather than play catch up to the next big thing?

The people that will lead this charge are the CIOs, CTOs, enterprise architects, and the astute business executives who embrace adaptability and understand that we can no longer talk about alignment of business and technology strategy. The business of today requires the seamless integration of business and technology, where change can be enacted at speed and scale. Speed and scale that only an adaptive enterprise brings.

In the coming weeks and months, I’ll take you deep into each of these qualities of the adaptive enterprise with practical techniques that can be acted on today to create the foundation for adaptability.

This is about changing the business, changing the game. This is about survival of the fittest, just as the small mammals adapted to survive during the downfall of the dinosaurs. This is about becoming the adaptive enterprise.

THE 10 BUSINESS MODELS OF DIGITAL DISRUPTION (AND HOW TO RESPOND TO THEM)

Author: P. Marsden for Digital IntelLigence Today | August 26.2015

Digdisr

Disrupt or be disrupted. That’s today’s digital mantra.

But how do you disrupt?

Or how do you respond if you are being disrupted?

Here are 10 business models behind digital disruption, as covered by Jo Caudron and Dado Van Peteghem in their book Digital Transformation, and 7 strategies to respond to disruptors if you are getting disrupted, as enumerated by IMD’s Professor Michael Wade, co-director of the IMD Leading Digital Business Transformation course.

10 HYPER-DISRUPTIVE BUSINESS MODELS

 1. The Subscription Model (Netflix, Dollar Shave Club, Apple Music) Disrupts through “lock-in” by taking a product or service that is traditionally purchased on an ad hoc basis,  and locking-in repeat custom by charging a subscription fee for continued access to the product/service
 2. The Freemium Model (Spotify, LinkedIn, Dropbox) Disrupts through digital sampling, where users pay for a basic service or product with their data or ‘eyeballs’, rather than money, and then charging to upgrade to the full offer.  Works where marginal cost for extra units and distribution are lower than advertising revenue or the sale of personal data
 3. The Free Model (Google, Facebook) Disrupts with an ‘if-you’re-not-paying-for-the-product-you-are-the-product’ model that involves selling personal data or ‘advertising eyeballs’ harvested by offering consumers a ‘free’ product or service that captures their data/attention
 4. The Marketplace Model (eBay, iTunes, App Store, Uber, AirBnB) Disrupts with the provision of a digital marketplace that brings together buyers and sellers directly, in return for a transaction or placement fee or commission
 5. The Access-over-Ownership Model (Zipcar, Peerbuy, AirBnB) Disrupts by providing temporary access to goods and services traditionally only available through purchase. Includes ‘Sharing Economy’ disruptors, which takes a commission from people monetising their assets (home, car, capital) by lending them to ‘borrowers’
 6. The Hypermarket Model (Amazon, Apple) Disrupts by ‘brand bombing’ using sheer market power and scale to crush competition, often by selling below cost price
 7. The Experience Model (Tesla, Apple) Disrupts by providing a superior experience, for which people are prepared to pay
 8. The Pyramid Model (Amazon, Microsoft, Dropbox) Disrupts by recruiting an army of resellers and affiliates who are often paid on a commission-only model
 9. The On-Demand Model (Uber, Operator, Taskrabbit) Disrupts by monetising time and selling instant-access at a premium.  Includes taking a commission from people with money but no time who pay for goods and services delivered or fulfilled by people with time but no money
 10. The Ecosystem Model (Apple, Google) Disrupts by selling an interlocking and interdependent suite of products and services that increase in value as more are purchased. Creates consumer dependency.

7 STRATEGIES TO RESPOND TO DIGITAL DISRUPTION

 1. The Block Strategy.  Using all means available to inhibit the disruptor. These means can include claiming patent or copyright infringement, erecting regulatory hurdles, and using other legal barriers.
 2. The Milk Strategy. Extracting the most value possible from vulnerable businesses while preparing for the inevitable disruption
 3. The Invest in Disruption Model. Actively investing in the disruptive threat, including disruptive technologies, human capabilities, digitized processes, or perhaps acquiring companies with these attributes
 4. The Disrupt the Current Business Strategy. Launching a new product or service that competes directly with the disruptor, and leveraging inherent strengths such as size, market knowledge, brand, access to capital, and relationships to build the new business
 5. The Retreat into a Strategic Niche Strategy. Focusing on a profitable niche segment of the core market where disruption is less likely to occur (e.g. travel agents focusing on corporate travel, and complex itineraries, book sellers and publishers focusing on academia niche)
 6. The Redefine the Core Strategy. Building an entirely new business model, often in an adjacent industry where it is possible to leverage existing knowledge and capabilities (e.g. IBM to consulting, Fujifilm to cosmetics)
 7. The Exit Strategy. Exiting the business entirely and returning capital to investors, ideally through a sale of the business while value still exists (e.g. MySpace selling itself to Newscorp)

Adrián Podskľan AP Solution – Poradenství: Řízení společnosti a finance jako podpora businessu

 Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

APSFIn

Potřebujete

 • Kapitál a finanční zdroje na rozvoj
 • Zajistit financování provozu
 • Zlepšit komunikaci s partnery a investory
 • Vyřešit problémy s nerelevantními studiemi proveditelnosti a trvale měnícími se požadavky zákazníků
 • Odstranit základní konflikt v oblasti plánování výroby a řízení výroby
 • Implementovat průtokové manažérské účetnictví
 • Koupit nebo prodat podnik
 • Nastavit následovnictví
 • Zajistit správné informace, v správný čas a na správné místa pro rozhodování

Pomůžeme vám v oblastech jako:

 • Prozíravé řízení společnosti a financí při současném zajištění neustálého zlepšování.
 • Nákladový a průtokový přístup k rozhodování.
 • Dynamická tržní kalkulace a cenotvorba podle principu zvenku dovnitř.
 • Dlouhodobě udržitelné zvyšování tvorby hodnoty.
 • Zjednodušování plánování, rozpočtování, reportingu a forecastingu.
 • Expertní posouzení a optimalizace rozpočtů a kalkulací.
 • Transparentní alokace nákladů a příčiny jejich vzniku.
 • Controlling jako podpora při tvorbě hodnot a učící se organizace.
 • Identifikace a odůvodnění odchylek od očekávaného vývoje.
 • Nastavení kvalitní informační základny údajů pro rozhodování.
 • Treasury a cash flow management včetně End to End Cash Cycle Management.
 • Zajištění financování, prolongace dluhů a vymáhaní pohledávek.
 • Transformace finančního útvaru s cílem podpořit business.
 • Fuze a akvizice / restrukturalizace.
 • Transakční poradenství.
 • Vyhotovení studie proveditelnosti.
 • Investiční management.
 • Založení a transformace společnosti.
 • Řízení rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!

Adrián Podskľan AP Solution – Poradenství: Neustálé zlepšování a zvyšování připravenosti a výkonnosti

 

 

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

APSZleps

Potřebujete

 • Připravit Vaši organizaci na rychle měnící se podmínky podnikání
 • Rychle reagovat na potřeby zákazníka
 • Zlepšit ziskovost, provozní a prodejní efektivitu
 • Vyřešit nevyvážené vztahy vlastníka a dodavatele výstupů z interních a vyčleněných procesů
 • Zajistit správné informace, v správný čas a na správné místa pro rozhodování
 • Efektivní systém řízení a komunikace
 • Kapacity, postupy nebo metodiky na řešení problémů
 • Motivovat lidi k větší odpovědnosti a tvorbě hodnot

Pomůžeme Vám prostřednictvím:

 • Našich expertů  a know – how AP Solution při definici strategie podniku jako živý organismus, tvorbě businessu plánu a dlouhodobé prodejní strategie, řízení výkonnosti a rizik podle vaši DNA zaměřené na své vnitřní generování činností a aktivit a eliminaci kompromisů (trade-offs).
 • Strategického poradenství v oblasti distribuce, marketingu a prodeje.
 • Pomoc při vytváření dlouhodobého partnerství s klienty a nalezení nového trhu a segmentu.
 • Podpory při generování nových zakázek, produktů a služeb přinášejících zákazníkům nejlepší poměr přidané hodnoty a ceny, prodejného kanálu či celkově nového byznysu.
 • Zvyšování schopnosti rychlé a efektivní reakce na potřeby zákazníka včetně automatizace obchodních procesů a zlepšení komunikace s klientem.
 • Organicky provázané celostní řízení (cyklické).
 • Zlepšení motivačního systému pracovníků, přebírání odpovědnosti a firemního vzdělávání.
 • Restrukturalizace a revitalizace obchodního modelu a procesů.
 • Elektronizace procesů – datové schránky, elektronický oběh dokladů a řízení procesů v reálném čase (workflow).
 • Nastavení proaktivní a reaktivní retence.
 • Řízení hodnoty zákazníka.
 • Řešení problémů pomocí (1) Harvardove metodiky, (2) Six Sigma, (3) PDCA cyklus (P – Plan, D – Dělej, C – Kontroluj, A – Analyzuj), (4) Metodik 5x Proč a 5 S, (5) Diagramu rybí kosti prostřednictvím 5 M, (6) Teorie omezení (TOC), (7) Action Learning.
 • Designu a implementace metodiky pro “Progresívní procesní řízení nákladů, kapitálu a zdrojů”.
 • Zlepšení řízení kapacit a spotřeby zdrojů.
 • Pokročilého plánování výroby a řízení dodavatelského řetězce.
 • Strategického snižování nákladů.
 • Nalezení nízko-nákladové, ale spolehlivé alternativy drahých nových technologií a řešení.
 • Eliminace cenového rizika u komodit.
 • Průmyslového inženýrství, postupů a metodik pro lean management a výrobu.
 • Organizačních změn a rozvojem – Centra sdílených služeb (SSC), Supply Chain Management (SCM), Facility Management, Řízení výroby tahem (Pull), Údržba zaměřená na bezporuchovost a správa aktiv; Standardizace a vyvážení vztahů vlastníka a dodavatele výstupů procesů; Motivační systém zaměřen na zvýšení morálky.
 • Designu a implementace organizačního, provozního, procesního nebo controllingového modelu.
 • Zvýšení úrovně řízení podle Business Process Maturity Model (BPMM), Capability Maturity Model Integration (CMMI), Costing Maturity Model (CMM), Adaptivity Maturity Model.

 


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!

Adrián Podskľan AP Solution – Poradenství: Profesionální, laicky srozumitelné řešení problémů a měření výkonnosti

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

APSPROF

Potřebujete

 • Správně identifikovat a předvídat problémy včetně jejích skutečné příčiny
 • Profesionálně a systémově řešit problémy
 • Nezávisle a s nadhledem posoudit svou podnikatelskou výkonnost i s ohledem na neustále se měnící podmínky podnikání
 • Zjistit, zda efektivně využíváte příležitosti a snižujete nebo eliminujete ohrožení ve vnějším prostředí
 • Získat zpětnou vazbu, zda využíváte přednosti a snižujete nebo eliminujete nedostatky v interním prostředí
 • Změřit a porovnat konkurenceschopnost úrovně řízení, nastavení a využití kapacit ve vaši organizaci s nejlepšími firmami na světě

Pomůžeme Vám identifikovat Váš problém, zaměřit se na příčiny a nikoliv na příznaky, stanovit priority problémů a s měřením podnikatelské výkonnosti prostřednictvím systémového řešení obsahujícího postupy, přístupy, metodiky a nástroje pro řešení problémů jako:

 • Diagnostika business a adaptivních schopností (Kliknutím ZDE můžete vyplnit dotazník pro rychlou diagnostiku AP Solution pro adaptivní řízení!).
 • (1) Analýza nákladů a přínosů, (2) SWOT a KFÚ analýza a benchmarking, (3) Analýza působících sil, (4) Multifaktorová analýza / střídavé porovnávání / analýza pomocí mřížky, (5) Harvardove metodiky, (6) Six Sigma, (7) PDCA cyklus (P – Plan, D – Dělej, C – Kontroluj, A – Analyzuj), (8) Metodik 5x Proč a 5 S, (9) Diagramu rybí kosti prostřednictvím 5 M / mapa myšlení, (10) Teorie omezení (TOC), (11) QFD, (12) FMEA, (13) Diagnostika a vyladění pěti živelních elementů, (15) Kreativní řešení problémů, (15) Action Learning.
 • Finančních a manažerských analýz podle CAS, EVA, IFRS včetně posouzení finančních a nefinančních ukazatelů charakterizujících adaptivní organizaci.
 • Due diligence (Finanční, Účetní, Provozní, Personální, Daňové, Právní, Bezpečnosti práce, IT).
 • Strategického a marketingového auditu podle DNA a vlastností adaptivní organizace.
 • Procesní analýzy a identifikace potenciálu zlepšení.
 • Metodologie Six Sigma.
 • Analýzy úrovně řízení, vyvažování kapitálu, nastavení a využití kapacit.
 • Organizačního auditu a analýzy motivace lidských zdrojů.
 • Měření výkonnosti projektů – EVPM, COCOMO, COTS.
 • Mapování toku hodnot – VSM, SIPOC.
 • Průzkumu názoru zákazníků a zájmových skupin.
 • Benchmarkingu.
 • ZIPFBES (Zákazník, Inovace, Procesy, Finance, Bezpečnost, Ekologie a Spolupráce).
 • Modelu ZVMF (Zisk, Výkon, Majetek, Finance).
 • Metodologie Balanced Scorecard.

 


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!

Adrián Podskľan AP Solution – Poradenství: Služby od A po Z při budování, rozvoji a vylaďování adaptivní organizace

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

Panarchy

Potřebujete

 • vyladit přizpůsobivost Vaši organizace okolí a trhu
 • hledat a nacházet rovnováhu
 • stimulovat soutěžení a spolupráci
 • rozvíjet a udržovat vlastnosti anti-křehkosti organizace – tj. aby nejen pružně odolávala turbulentním změnám a šokům z okolí, ale tyto turbulence ji posilňovali a zlepšovali její konkurenční schopnosti
 • zvýšit spolehlivost dodávek a také zlepšit reakci na poptávku zákazníka a zároveň snížit vázanost kapitálu
 • zabránit přílišnému upřednostňování času před přidanou hodnotou pro zákazníka a předejít krizovým situacím

Pomůžeme Vám:

1 POZNAT A POCHOPIT 

2 PŘEDSTAVIT A NAVRHNOUT

 • Způsob získaní důvěry od všech zainteresovaných skupin včetně investorů.
 • Vaši vlastní cestu směřující k úspěšnému vybudování nebo rozvoji adaptivní organizace.
 • Adaptabilní strategii, scénáře a podnikatelské zásady podle DNA.

3 ZAVÉST, POUŽÍVAT A ROZVÍJET 

 • Celkovou tvůrčí, podpůrní a proaktivní kulturu zdola nahoru.
 • Pozitivní, štíhle, adaptivní, baťovské, adaptivní a ekonomické myšlení.
 • Zvyšování výkonnosti pomocí energetického restartu.
 • Znalostní servant leadership a motivaci.
 • Přemýšlení “zvenku dovnitř”.
 • Nepřemožitelné vedení, kolektivní vědomí a princip nejmenší akce.
 • Metodiky a postupy zvyšující dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost neustálého zlepšování a učení se.
 • Vlastní adaptivní systém řízení (organizační, provozní, znalostní, inovační, procesní a controllingový model) – “CONTINUOUS BUSINESS MODEL”.
 • Reorganizaci procesů a efektivní rozmístění pracovišť.
 • Štíhlou výrobu.
 • Systém pro učící se organizaci.
 • Systém pro fungovaní podniku jako živého organismu.
 • Adaptivní řízení výkonnosti a systém řízení Baťa.
 • Transformovat lineární model řízení na cyklický, t.j. být vitálním podnikatelem nebo firmou.
 • Vlastní postupy a techniky řízení po vzoru Lean management, Kaizen, Six Sigma.
 • Pokročilé plánování výroby a řízení dodavatelského řetězce včetně jednoznačné číselní identifikace.
 • Řešení na mírů jako například  PPROI, které umožňují vyrovnávat pracovní zatížení a řídit firmu prostřednictvím maximalizace ROI přes vyvážení nákladů a kapitálu u produktů, procesů a zdrojů.
 • Úplnou produktivní údržbu (Total Productive Maintenance, TPM).
 • Metodu na zkracování časů přetypování výrobních zařízení (Single Minute Exchange of Dies, SMED).
 • Finanční a controllingovou podporu businessu nejen při řízení zakázek, projektů a provozních jednotek (Controlling and Finance Business Support).
 • Produktový a inovační management.
 • Řízení nákupu podle komplexity trhu a vlivu na dlouhodobý úspěch.
 • Řízení vztahu se zákazníky (CRM) a pipeline management.
 • Získávání zákazníků prostřednictvím přivolávání deště.
 • Podnikání na franšízu nebo licenci.
 • Zlepšování podle Adaptivity Maturity Model.
 • Model excelence EFQM.
 • Model AILA.
 • Model UEZD.
 • Model MOPE.
 • Analýza adaptivnosti a udržitelnosti.
 • Futuristická marketingová koncepce podnikání.
 • Model ZIPFBES.
 • Model Balanced Scorecard (BSC).
 • Rovnováhu mezi tvorbou hodnoty a spotřebou.
 • Měření výkonu procesů a systém pro neustále zlepšování.

 


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!